چرا پس از غذا خوردن احساس خواب‌آلودگی می‌کنیم؟

شاید شما هم مانند بسیاری از افراد دیگر تجربه احساس خستگی و خواب‌آلودگی پس از خوردن یک وعده غذای سنگین را داشته باشید و این پرسش برایتان مطرح شود که علت آن چیست؟

چرا پس از غذا خوردن احساس خواب‌آلودگی می‌کنیم؟
Scroll to top