تصاویر | کویر ریگ زرین

استان یزد با طبیعت کویری، ناشناخته‌ها و جاذبه‌های زیادی در دل خود دارد که یکی از این جاذبه‌ها کویر «ریگ زرین» است. کویر ریگ زرین به نام کویر «مغستان» نیز شناخته می‌شود.

تصاویر | کویر ریگ زرین
Scroll to top