بعد از مشهد این بار آسمان کرج وسط روز شب شد

حوالی ساعت ۱۶ (اول خرداد ۱۴۰۳) با ورود ابرهای باران زاد به کرج، آسمان این شهر تیره شد و رگبار و باران شهر کرج را فرا گرفت.

بعد از مشهد این بار آسمان کرج وسط روز شب شد
Scroll to top