جدیدترین ها در سایت جدیده
خودکار-جادویی
 • اخبار
 • استخدام جدید
 • دینی و مذهبی
 • دنیای تکنولوژی و فناوری
 • اخبار اقتصادی
 • دنیای خودرو
 • وضعیت قیمت مسکن | آذر 1394

  مجموعه : اخبار , اخبار اقتصادی

  بانک مرکزی تحولات بازار مسکن شهر تهران در آبان ماه سال ١٣٩۴که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، را اعلام کرد.

  تحولات قیمت و حجم معاملات بازار مسکن شهر تهران در آبان ماه سال ١٣٩۴ حاکی از افزایش ٧/۶ درصدی تعداد معاملات وکاهش 2 درصدی متوسط قیمت خرید و فروش واحدهای مسکونی نسبت به ماه مشابه سال قبل می باشد.

  برهمین این گزارش در آبان ماه سال ١٣٩۴، تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به ١٢-۵۶ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴/۴ و ٧/۶ درصد افزایش نشان می دهد. در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۵/٣٨ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل با /٢  درصد کاهش همراه بوده است..

  در آبان ماه سال ١٣٩۴ از میان مناطق ٢٢ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ٧/٧۵ میلیون ریال به منطقه ١ و کمترین آن با ٢/٢-میلیون ریال به منطقه ١٨ تعلق داشته است.

  بانک مرکزی در ادامه این گزارش اعلام می‌کند که تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهرانبوده و لذا نتایج حاصل از این گزارش قابل تعمیم بهمعاملات مسکن سایر مناطق شهریو نیزتحولات رونق و رکود در حوزه ساخت و سازنمی باشد.

  حجم معاملات مسکن

  در آبان ماه سال ١٣٩۴، تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به ١/١٢ هـزار واحـد مسـکونیرسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ٧/۶ درصد   افـزایش نشـان مـیدهـد. بررسـی توزیـع تعـداد واحـدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در آبان ماه سال ١٣٩۴ حاکی از آن است که واحدهای نوسـاز تـا ۵ سـالساخت با سهم ٣/۵۵ درصد بیشترین حجم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصـاص   داده  انـد. سـهم مزبور در مقایسه با   آبانماه سال ١٣٩٣، ٧/١ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

  توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در آبان  ماه سال ١٣٩۴حاکی از آن است که از میان مناطق ٢٢ گانه شهر تهران، منطقه ۵  با سهم -/١۴ درصدی از کـل معـاملات، بیشـترین تعـداد قراردادهـایمبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۴، ٢ و ١۵ بـه ترتیـب بـا سـهم ٧/٩، ١/٨ و ٨/۶   درصـدی در رتبه های بعدی قرار   گرفتهاند. شایان ذکر است ٢/۶٨ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران صرفا مربوط به ١-منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۴، ٢، ١۵، ١۴، ١-، ٨، ١، ٧ و ١١) بـوده و ١٢ منطقـه دیگـرتنها ٨/٣١ درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

  در آبان  ماه سال ١٣٩۴، متوسط قیمت یـک متـر مربـع زیربنـای واحـد مسـکونی معاملـه شـده از طریـق     بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۵/٣٨ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیـب٩/١ و -/٢ درصد کاهش نشان میدهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل بـهمنطقه ۶ (معادل ٩/٢ درصد) و بیشترین کاهش قیمت به منطقه ١۶ (معادل ٧/۵ درصد) تعلق دارد.

  تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران در هشت ماهه نخست سال ١٣٩۴

  در هشت  ماهه نخست سال ١٣٩۴، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ٢/٩۶ هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١/١۶ درصد کاهش نشان  میدهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی  معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ٧/٣٨ میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش ١/١ درصدی مواجه بوده است.

  تحولات اجاره بهای مسکن

  درآبان  ماه سال ١٣٩۴ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال  قبل به ترتیب ٨/١-و ٩/١١ درصد رشد نشان میدهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالبﹰا یکساله تنظیم میگردند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم، سبب رشد متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. خاطر نشان مینماید سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصـی و غیرشخصـی) درمحاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (براساس سال پایه ١- =١٣٩-) معادل ۴/٢٨ درصد میباشد.

  مروری بر تحولات قیمت و حجم معاملات بازار مسکن شهر تهران در آبان  ماه سال ١٣٩۴ حاکی از افزایش ٧/۶ درصدی تعداد معاملات وکاهش -/٢ درصدی متوسط قیمت خرید و فروش واحدهای مسکونی نسبت به ماه مشابه سال قبل می باشد. همچنین حجم معاملات در  آبانماه  سالجاری نسبت به ماه قبل از افزایش ۴/۴ درصدی برخوردار بوده است که این امر حاکی از استقبال خریداران در شرایط ثبات قیمتی بازار مسکن می باشد.

  در مجموع ثبات نسبی  قیمتها در بازار مسکن طی دوسال اخیر، فرصت مناسبی برای ورود خریداران به بازار مسکن فراهم نموده است. همچنین با توجه به کاهش نااطمینانی های متصور در فضای اقتصاد کلان و تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار در کمک به تسهیل اعتباری بخش مسکن و ارتقاء قدرت خرید مسکن خانوارها،  تداوم بهبود حجم معاملات بازار مسکن در فصول آتی دور از انتظار نخواهد بود.
  بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در آبان ماه سال ١٣٩۴ نیز موید روند متناسب اجاره بها با تحـولات نـرخ تورم است به طوری شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبـل به ترتیب ٨/١-و ٩/١١ درصد رشد نشان می دهد.

  دیدگاه کاربران

  %d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%af
 • تازه ترین ها
 • پربیننده های هفته
 • پربیننده های ماه