جدیدترین ها در سایت جدیده
خودکار-جادویی
 • اخبار
 • استخدام جدید
 • دینی و مذهبی
 • دنیای تکنولوژی و فناوری
 • اخبار اقتصادی
 • دنیای خودرو
 • ناگفته های دل | زیباترین دلنوشته ها

  مجموعه : اس ام اس جدید , اس ام اس عاشقانه

  ناگفته های دل, زیباترین دلنوشته های عاشقانه

  ناگفته های دل | زیباترین دلنوشته ها

  برای شنیدن صدای کسیکه دوستش داری،همین لحظه هم

  بسیار دیر است.افسوس خواهی خورد زمانیکه از آن سوی سیمها

  کسی بی احساس میگوید:

  دستگاه مشترک مورد نظر،خاموش میباشد.

  ناگفته های دل |.|.|.|.| زیباترین دلنوشته ها

  ب‍َـــــــ‍ـــرای تـــــــــــــــــــو….

  تقصیرِ من نیست…
  به تو که می رسم،،
  تـــَــــب میکنم…
  به تو که می رسم،،،
  هـــَــوَس آغـــــــوشـــــــــَــت می سوزانَدَم…
  به تو که می رسم،،،
  لَبانم….
  ازعَطَشت لَــــــــه لَـــــه می زنند…
  به تو که می رسم،،،
  نگاهم ،خُـــــــــــمارِ نگاهت می شود..
  به تو که می رسم..
  تقصیر تو نیست…..!!
  نَ‍ـــــــفَس هایَــــــــــت،، دیوانه ام میکُنند… .

  ناگفته های دل |.|.|.|.| زیباترین دلنوشته ها

  قرار نیست بنویسم فقط نگاه بکنی
  برای دلخوشیِ خود ، مرا فدا بکنی

  تو هم بیا و کمی عاشقی بکن به خدا
  زمان رسیده مرا عشقِ من صدا بکنی

  ناگفته های دل |.|.|.|.| زیباترین دلنوشته ها

  مسیر آمدن و رفتن تو را آنقدر آمدم و دست خالی برگشتم
  که کفشهایم از التماس نگاهم شرمنده شدند!
  این که دیگر نمی‌آیی و من بیهوده این لحظه‌های خسته ملول را انتظار می‌کشم
  تا شاید فردایی بیاید که تو دوباره برگردی
  چیز کمی نیست ..
  و تو هیچ گاه برنمی‌گردی تا ببینی
  اینکه هیچ کس نمیداند من در انتهای سکوت حنجره ام آوازهای قدیمی تو را
  به سوگ نشسته‌ام و لهجه دروغین نفرتم روی لحظه‌های خوش گذشته‌ام چنبر زده

  ناگفته های دل |.|.|.|.| زیباترین دلنوشته ها

  بلند شو دست معشوق خود را بگیر و

  با خودت به خیابان ببر

  و فراموش کن

  زمانی نصف این شهر عاشقت بود

  فراموش کن

  چشم هایی را که خیره می کردی

  لب هایی را که می سوزاندی

  و خیابان هایی را که بند می آوردی

  به معشوق خود لبخندی بزن

  و در سطر بعد

  از کنار راوی این شعر

  به آرامی عبور کن

  طوری که هیچ‌کس نفهمد

  زمانی عاشقش بودی!

  ناگفته های دل |.|.|.|.| زیباترین دلنوشته ها

  تجـــســم کن…

  کنارت باشـــــــــد….
  شـب قـــبل از خــواب نگاهش کــــنی…
  تا مطمئــن شــوی کـه هـــست….کــه مـی ماند….
  صـبح کـه بـیدارشـوی هــم هـــنوز هـســــــــــت….!!
  بهــــــشت همین اســــــت دیگر…!!!!

  ناگفته های دل |.|.|.|.| زیباترین دلنوشته ها

  ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻫﺎﯼ ﺧـــﻮﺏ
  ﻫﻤﯿﺸﻪ
  ” ﻣﯽ ﺍﻓﺘﻨﺪ ”
  ﻣﺜﻞ ﻣﻬﺮ ﺗﻮ
  ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻢ
  ” ﺍﻓﺘــــــﺎﺩﻩ ”
  ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺣﺘﯽ “ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ” ﻫﻢ
  ﻓﻌﻞ ﻗﺸﻨﮕﯿﺴﺖ
  ﻭﻗﺘــــﯽ
  ﭘﺎﯼ ﺗـــﻮ ﻭﺳﻂ ﺑﺎﺷﺪ ..

  ناگفته های دل |.|.|.|.| زیباترین دلنوشته ها

  زیباى من …..

  عشقت ؛ از خــــود
  رد پــایـــى
  بـــر جـــا مـــى گـــذارد
  در قــــلب مــــن
  زنــــــدگــــــى مــــن
  و تـــــــو …..
  در ایـــن اثـــر بـــاقـــى مـــانـــده
  در رد پـــاىِ عشقت
  همیـــــشه بــــــا منــــــى ……….!

  ناگفته های دل |.|.|.|.| زیباترین دلنوشته ها

  من آن اندوه سرشارم ، که روزی شعله زد آهم
  و لرزید آسمان از ناله های گاه و بی گاهم
  مرا در آتش عشقت ، چنان پروانه سوزاندی
  ولی صد سال دیگر هم ” من از یادت نمی کاهم ”
  اگر قصد سفر داری ، نمی گویم نرو اما
  جهان را بی نگاه تو ، نمی خواهم نمی خواهم
  تو می دانی که چشمانت ، تمام هستی من بود
  گرفتی هستیم را ، پس نگو از رنجت آگاهم
  تویی آماده ی رفتن ، و من تنهاتر از هر شب
  برو ای مهربان اما ، ” تو را من چشم در راهم “

  ناگفته های دل |.|.|.|.| زیباترین دلنوشته ها

  مـــهربـــانـــا
  جـــوابِ نــــامــــه ى تــــــو
  مـــن نـــدانـــــم
  چـــگونــه بـــایـــد داد
  شعــــر گفــــتى
  بــــه شــــعر مـــى گـــو یـــم
  هـــمه یـــادِ تـــواَم
  چـــه کــــم ، چــــه زیـــــاد

  ناگفته های دل |.|.|.|.| زیباترین دلنوشته ها

  تورابه جای همه ی کسانی که نشناخته ام دوست می دارم..
  تورابرای برفی که آب میشود دوست میدارم
  تورابرای دوست داشتن دوست میدارم..
  برای اشکی که خشک شدوهیچوقت نریخت،
  لبخندی که محوشدوهیچگاه نشکفت دوست میدارم..
  به خاطرنابودی توهم وخیال دوست میدارم..
  تورا بـــــرای دوســـــــت داشتن دوست میدارم..
  تورابه خاطر همه ی کسانی که ندیده ام دوست میدارم..
  تورابه خاطرهمه ی کسانی که نخواهم دید دوست میدارم
  تورابه اندازه ی خودت
  به اندازه ی قلب پاکت دوست میدارم
  تورابه جای تمامی کسانی که دوست ندارم…
  دوست میـــــدارم..

  ناگفته های دل |.|.|.|.| زیباترین دلنوشته ها

  تورا برای دوست داشتن دوست می دارم
  برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت
  لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می دارم
  تورا بخاطر خاطره ها دوست می دارم

  ناگفته های دل |.|.|.|.| زیباترین دلنوشته ها

  تقــدیم بـه تـویــــی کـه نـدارمـــت:

میان تمام نداشتن هادوستت دارم؛
شانس دیدنت راهرروز ندارم ولی دوستت دارم؛
وقتی دلم هوایت رامیکندحق شنیدن صدایت راندارم ولی دوستت دارم؛
وقت هایی که روحم دردداردومیشکند شانه هایت رابرای گریستن کم دارم ولی دوستت دارم؛
وقت دلتنگی هایم،آغوشت رابرای آرام شدن ندارم ولی دوستت دارم؛

آری همه ی وجودمی ولی هیچ جای زندگیم ندارمت؛
ومیان تمام نداشتن هابازهم باتمام وجودم دوست دارمت…

  ناگفته های دل |.|.|.|.| زیباترین دلنوشته ها

  من خیس دلتنگی ام…
  اما کوچه آبی احساست را گم کرده ام..
  مسیر عاشقی ات را یادم نیست…
  حالا نمی دانم؟؟..
  تو مرا انتظار می کشی..
  یا من تو را؟!

  ناگفته های دل |.|.|.|.| زیباترین دلنوشته ها

  میخواهی بروی؟
  بهانه میخواهی؟
  بگذار من بهانه را دستت بدهم…
  برو…
  هرکس پرسید چرا؟
  بگو…
  لجوج بود…
  همیشه سرسختانه عاشقم بود…
  بگوفریادمیزد…
  همه جا فریاد میزد که مرامیخواهد…
  بگو دروغ میگفت…
  میگفت هرگز ناراحتم نکرده ای…
  بگو درگیر بود…
  همیشه درگیر افسون نگاهم بود…
  بگو بی احساس بود…
  به همه ی فریادها،اخم هاوتوهین هایم

  فقط لبخند میزد…
  بگو او نخواست…
  نخواست جزمن کسی در دلش خانه کند

  ناگفته های دل |.|.|.|.| زیباترین دلنوشته ها

  بنام افریدگار لبخندش
  کل دنیا مال من میشه وقتی با اون زیر بیرون میروم و اونم برای اینکه خیس نشوم دستش را میگذارد روی سرم…
  گاهی دستان یک زن میتواند معجزه کند مثل وقتی که دستت را گرفت.

  دلنوشته های زیبا, جملات زیبا, متون زیبا

  دیدگاه کاربران

  %d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%af
 • تازه ترین ها
 • پربیننده های هفته
 • پربیننده های ماه