جدیدترین ها در سایت جدیده
خودکار-جادویی
 • اخبار
 • استخدام جدید
 • دینی و مذهبی
 • دنیای تکنولوژی و فناوری
 • اخبار اقتصادی
 • دنیای خودرو
 • مجموعه ضرب المثل های انگلیسی با معنی و ترجمه فارسی

  مجموعه : مطالب گوناگون

  ضرب المثل انگلیسی, ضرب المثل انگلیسی با ترجمه, ضرب المثل انگلیسی با معنی

  مجموعه ضرب المثل های انگلیسی با معنی و ترجمه فارسی

  The miles of God grind slowly
  چوب خدا صدا ندارد.

  مجموعه ضرب المثل های انگلیسی با معنی و ترجمه فارسی

  You can lead a horse to water, but you can’t make him drink
  هیچ کاری با زور درست نمی شود.
  زور همیشه کارساز نیست.

  مجموعه ضرب المثل های انگلیسی با معنی و ترجمه فارسی

  Years teach us more than books
  سالها بیشتر از کتابها به ما درس می دهند.

  مجموعه ضرب المثل های انگلیسی با معنی و ترجمه فارسی

  You can’t keep a good man down
  خواستن توانستن است.

  مجموعه ضرب المثل های انگلیسی با معنی و ترجمه فارسی

  You can not put out a fire with oil
  آتش را با آتش خاموش  نتوان کرد.

  مجموعه ضرب المثل های انگلیسی با معنی و ترجمه فارسی

  You can’t dance at two weddings.
  با یک دست نمی توان دو هندوانه بر داشت.

  مجموعه ضرب المثل های انگلیسی با معنی و ترجمه فارسی

  You buy land, you buy stones, you buy meat, you buy bones
  گنج بی مار و گل بی خار نیست.

  مجموعه ضرب المثل های انگلیسی با معنی و ترجمه فارسی

  You can not get blood out of stone.
  از آب کره نتوان گرفت.

  مجموعه ضرب المثل های انگلیسی با معنی و ترجمه فارسی

  Water is life’s matter and matrix, mother and medium.
  آب مایه حیات است.
  بدون آب نمی توان زندگی کرد.
  آب آبادانی است.

  مجموعه ضرب المثل های انگلیسی با معنی و ترجمه فارسی

  We are shot with our own arrow
  خود کرده را تدبیر نیست.
  از ماست که بر ماست.

  مجموعه ضرب المثل های انگلیسی با معنی و ترجمه فارسی

  Who laughs last, laughs longest
  آن خوش است ای جان که فرجامش خوش است.

  مجموعه ضرب المثل های انگلیسی با معنی و ترجمه فارسی

  We lie loudest when we lie to ourselves
  وقتی به خودمان دروغ می گوییم آن را بلندتر فریاد می زنیم.

  مجموعه ضرب المثل های انگلیسی با معنی و ترجمه فارسی

  Why buy a cow when milk is so cheap.
  چرا باید یک گاو بخری وقتی که شیر اینقدر ارزان است.
  آفتابه خرج لحیم کردن است.

  مجموعه ضرب المثل های انگلیسی با معنی و ترجمه فارسی

  War and love are as full of trouble as pleasure
  جنگ و عشق هر آنقدر لذت بخش باشند به همان قدر دردسرساز هم هستند.

  مجموعه ضرب المثل های انگلیسی با معنی و ترجمه فارسی

  Absence increases sorrow
  غیبت طولانی باعث افزایش اندوه می شود.

  مجموعه ضرب المثل های انگلیسی با معنی و ترجمه فارسی

  Moderation in all things
  در همه کارها میانه گزینی باید کرد.

  مجموعه ضرب المثل های انگلیسی با معنی و ترجمه فارسی

  Knowledge is power
  توانا بود هر که دانا بود
  بالاتر است آنکه داناتر است.

  مجموعه ضرب المثل های انگلیسی با معنی و ترجمه فارسی

  Jack of all trades, master of none
  همه کاره و هیچ کاره.
  آدم همه کاره، هیچ کاره است.

  مجموعه ضرب المثل های انگلیسی با معنی و ترجمه فارسی

  If a thing worth doing, it is worth doing well
  کارنیکو کردن از پر کردن است.
  کار را که کرد آنکه تمام کرد.

  مجموعه ضرب المثل های انگلیسی با معنی و ترجمه فارسی

  He who hesitates is lost
  کارها به صبر بر آید و مستعجل به سر در آید.
  کسی که تردید می کند، می بازد.

  مجموعه ضرب المثل های انگلیسی با معنی و ترجمه فارسی

  A good beginning makes a good ending.
  یک شروع خوب، پایان خوبی در پی دارد.
  سالی که نکوست از بهارش پیداست

  مجموعه ضرب المثل های انگلیسی با معنی و ترجمه فارسی

  A miss by an inch is a miss by a mile.
  لغزش در عمل چه یک اینچ، چه یک مایل.
  آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب

  مجموعه ضرب المثل های انگلیسی با معنی و ترجمه فارسی

  A penny saved is a penny earned.
  هر پول سیاهی که پس انداز شود، سودی است که کسب شده است.
  قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود.

  مجموعه ضرب المثل های انگلیسی با معنی و ترجمه فارسی

  April showers bring May flowers.
  رگبار آوریل، باعث فراوانی گل در ماه مه است
  رنج امروز باعث آسایش فردا است

  مجموعه ضرب المثل های انگلیسی با معنی و ترجمه فارسی

  Cut your coat according to your cloth.
  جامه خود را به اندازه پارچه ات بدوز!
  پا را به اندازه گلیم خود دراز کن!

  مجموعه ضرب المثل های انگلیسی با معنی و ترجمه فارسی

  Do unto others as you would have done to you
  آنطور با دیگران رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند
  آنچه را برای خود نمی پسندی برای دیگران نیز مپسند.

  مرسی از وبفا

  دیدگاه کاربران

  %d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%af
 • تازه ترین ها
 • پربیننده های هفته
 • پربیننده های ماه