جدیدترین ها در سایت جدیده
خودکار-جادویی
 • اخبار
 • استخدام جدید
 • دینی و مذهبی
 • دنیای تکنولوژی و فناوری
 • اخبار اقتصادی
 • دنیای خودرو
 • قیمت جدید انواع تبلت تیر ماه 94

  مجموعه : اخبار , اخبار اقتصادی

  قیمت تبلت

   Innovel

  آخرین به روز رسانی : سه شنبه ۲ تیر ۱۳۹۴ ۳۵ : ۱۰ حافظه داخلی گیگابایتسایز (اینچ)گارانتی اصلی
    Innovel I701S47
    Innovel I971W169
    Innovel I972S89.7۸۶۰,۰۰۰
    Innovel I801B88.0۶۵۰,۰۰۰
    Innovel i703W87
    Innovel i702B47

   

  Acer

  آخرین به روز رسانی : سه شنبه ۲ تیر ۱۳۹۴ ۳۵ : ۱۰ حافظه داخلی گیگابایتسایز (اینچ)گارانتی اصلی
    Iconia W51012810.1۲,۶۰۰,۰۰۰
    Iconia W700P12811.6۳,۴۹۰,۰۰۰
    Iconia W5103210.1۲,۵۰۰,۰۰۰
    Iconia Tab B1-A7187.0۶۳۹,۰۰۰
    Iconia Tab A2001610.1۹۳۰,۰۰۰
    Acer Iconia W5106410.1
    Acer Iconia W700P12811.6
    Acer Iconia Tab A2001610.1
    Acer Iconia Tab B1-A7187.0

   

  Ainol

  آخرین به روز رسانی : سه شنبه ۲ تیر ۱۳۹۴ ۳۵ : ۱۰ حافظه داخلی گیگابایتسایز (اینچ)گارانتی اصلی
    Novo 7 Mars Wi-Fi87.0۳۰۰,۰۰۰
    Novo 7 Elf 2 Wi-Fi167
  Novo 7 Advanced II87
  Novo 7 Fire Flame Wi-Fi167
    Novo9 Spark Wi-Fi169۹۲۵,۰۰۰
  NOVO7 Aurora Wi-Fi87
  Novo 7 Tornado Wi-Fi167
    Novo 7 Crystal II Wi-Fi87۴۰۵,۰۰۰
    Novo 8 Discover Wi-Fi168۷۰۵,۰۰۰
    Novo 7 Crystal Wi-Fi87۴۰۵,۰۰۰

   

  Amazon

  آخرین به روز رسانی : سه شنبه ۲ تیر ۱۳۹۴ ۳۵ : ۱۰ حافظه داخلی گیگابایتسایز (اینچ)گارانتی اصلی
  Kindle Fire HD327.0
  Kindle Fire HD328.9۱,۶۲۰,۰۰۰
  Kindle Keyboard46
  Kindle Touch 3G46
  Kindle Touch46
  Kindle26
  Kindle Fire87.0۶۴۰,۰۰۰
  Kindle Fire HD168.9۱,۵۲۰,۰۰۰
  Kindle Keyboard 3G46
    Amazon Kindle Fire87.0

   

  Apple

  آخرین به روز رسانی : سه شنبه ۲ تیر ۱۳۹۴ ۳۵ : ۱۰ حافظه داخلی گیگابایتسایز (اینچ)گارانتی اصلی
  iPad mini 2 WiFi + 4G647.9۲,۲۷۰,۰۰۰
  iPad mini 2 WiFi + 4G327.9۱,۹۹۰,۰۰۰
  iPad mini 2 WiFi + 4G167.9۱,۷۴۰,۰۰۰
  iPad mini 2 WiFi647.9۲,۰۰۰,۰۰۰
  iPad mini 2 WiFi327.9۱,۶۸۰,۰۰۰
  iPad mini 2 WiFi167.9۱,۴۰۰,۰۰۰
  Apple iPad Air649.7۲,۱۵۰,۰۰۰
  Apple iPad Air329.7۱,۸۵۰,۰۰۰
  Apple iPad Air169.7۱,۵۷۰,۰۰۰
  Apple iPad Air + 4g169.7۱,۹۸۰,۰۰۰

   

  Archos

  آخرین به روز رسانی : سه شنبه ۲ تیر ۱۳۹۴ ۳۵ : ۱۰ حافظه داخلی گیگابایتسایز (اینچ)گارانتی اصلی
  Archos 80 G9168۷۶۰,۰۰۰
  Archos 80 G92508۹۵۰,۰۰۰
    Archos 28 Internet Tablet88.2
    Archos 80 G988۸۵۰,۰۰۰
    Archos 101 XS1610.1۱,۲۵۰,۰۰۰

   

  Asus

  آخرین به روز رسانی : سه شنبه ۲ تیر ۱۳۹۴ ۳۵ : ۱۰ حافظه داخلی گیگابایتسایز (اینچ)گارانتی اصلی
  Transformer Pad Infinity TF700T6410.1۲,۷۵۰,۰۰۰
  Memo Pad ME172V167.0۵۰۰,۰۰۰
  Google Nexus 7 3G327
  Google Nexus 7327۶۶۵,۰۰۰
  Google Nexus 7167
  Google Nexus 787
  Fonepad ME371327.0
  Fonepad ME371167.0
  VivoTab Smart ME400C6410.1۱,۵۷۰,۰۰۰
  Memo Pad FHD10 Wi-Fi + 3G1610.1۱,۶۲۰,۰۰۰

   

  Axtrom

  آخرین به روز رسانی : سه شنبه ۲ تیر ۱۳۹۴ ۳۵ : ۱۰ حافظه داخلی گیگابایتسایز (اینچ)گارانتی اصلی
  Axpad V187.0۳۵۰,۰۰۰
  Axpad 7I0287.0۴۶۰,۰۰۰
  Axpad 8P0188.0۶۵۵,۰۰۰
    Axtrom Axpad V187.0
  Axtrom Axpad 8P0188.0
  Axtrom Axpad 7I0287.0

   

  DIMO

  آخرین به روز رسانی : سه شنبه ۲ تیر ۱۳۹۴ ۳۵ : ۱۰ حافظه داخلی گیگابایتسایز (اینچ)گارانتی اصلی
  Dimo 50047۱۶۵,۰۰۰
    DIMO 70047.0۱۹۰,۰۰۰
  Dimo 900 Plus89.7۹۰۰,۰۰۰
  DIMO 90089.7۶۲۰,۰۰۰

   

  Energy

  آخرین به روز رسانی : سه شنبه ۲ تیر ۱۳۹۴ ۳۵ : ۱۰ حافظه داخلی گیگابایتسایز (اینچ)گارانتی اصلی
  Sistem Energy Tablet i828 HD88.0۷۵۰,۰۰۰
  Sistem Multimedia Color Book 3074 Touch7.0۳۵۰,۰۰۰
  Sistem Color eReader C7+ Touch Titanium47.0۳۴۰,۰۰۰
  Sistem Color eReader C4+ Touch Titanium44.3۲۷۰,۰۰۰
    Multimedia Color Book 2074 Rubber Black7.0۳۰۰,۰۰۰
  Sistem Energy E-ink eReader 116226.0۶۶۰,۰۰۰
    Sistem Multimedia Color Book 3074Touch7.0
  Sistem Energy E-ink eReader116226.0
  Sistem Tablet s7 Deep Black47.0۴۶۰,۰۰۰
  Sistem Color eReader C4+ TouchTitanium44.3

   

  GS-Pad

  آخرین به روز رسانی : سه شنبه ۲ تیر ۱۳۹۴ ۳۵ : ۱۰ حافظه داخلی گیگابایتسایز (اینچ)گارانتی اصلی
  GSP-X888.0۵۴۰,۰۰۰
  GSP-X8 Plus168.0۷۷۰,۰۰۰
  GSP-X787.0۴۰۰,۰۰۰
  GS-Pad GSP-X888.0
  GS-Pad GSP-X8 Plus168.0

   

  Huawei

  آخرین به روز رسانی : سه شنبه ۲ تیر ۱۳۹۴ ۳۵ : ۱۰ حافظه داخلی گیگابایتسایز (اینچ)گارانتی اصلی
  MediaPad 10 FHD810.1۱,۰۵۰,۰۰۰
  MediaPad 7 Lite87.0۵۵۵,۰۰۰
  MediaPad 10 Link1610.1۱,۰۰۰,۰۰۰
  MediaPad FHD WiFi + 3G810۱,۲۵۰,۰۰۰
  MediaPad 10 FHD1610.1۱,۱۴۰,۰۰۰
  MediaPad 10 FHD With Dock1610.1
  MediaPad 7 Vogue 3G87.0۶۸۰,۰۰۰
  Keyboard Dock۲۷۵,۰۰۰
  Huawei MediaPad 10 Link1610.1
  Huawei MediaPad FHD WiFi + 3G810

   

  HYUNDAI

  آخرین به روز رسانی : سه شنبه ۲ تیر ۱۳۹۴ ۳۵ : ۱۰ حافظه داخلی گیگابایتسایز (اینچ)گارانتی اصلی
  Lotus TS3 II turbo plus Wi-Fi+3G87.0۹۷۰,۰۰۰
  TS1 Wi-Fi 4GB47.0۲۶۰,۰۰۰
  T7 Wi-Fi87.0۵۸۹,۰۰۰
  T10 Wi-Fi + 3G1610.1۱,۰۲۵,۰۰۰
  T10 3G New1610.1۱,۰۲۵,۰۰۰
  Rock X168.0۷۱۹,۰۰۰
  Cute X77.0۶۴۰,۰۰۰
  T7s 3G167.0۹۵۰,۰۰۰
  Play X169.7۱,۰۰۰,۰۰۰
  TB1000 Wi-Fi + 3G49.1۸۱۰,۰۰۰

   

  I NIX

  آخرین به روز رسانی : سه شنبه ۲ تیر ۱۳۹۴ ۳۵ : ۱۰ حافظه داخلی گیگابایتسایز (اینچ)گارانتی اصلی
  NTB 970L89.7۷۴۰,۰۰۰
  NTB 90189.0۵۱۰,۰۰۰
  Mr Tab MT708G87.0۶۶۰,۰۰۰
  NTB-70287.0۴۲۵,۰۰۰
  I NIX NTB 970L89.7
  I-NIX NTB-70287.0
  I NIX Mr Tab MT708G87.0
  I NIX NTB 90189.0
  Hyundai T101610.1

   

  Innovel

  آخرین به روز رسانی : سه شنبه ۲ تیر ۱۳۹۴ ۳۵ : ۱۰ حافظه داخلی گیگابایتسایز (اینچ)گارانتی اصلی
  Innovel I971W169.0۸۵۰,۰۰۰
  Innovel I701S47.0۳۶۰,۰۰۰
  Innovel i702B47.0۴۳۰,۰۰۰
  Innovel i703W87.0۴۵۵,۰۰۰

   

  Jetway

  آخرین به روز رسانی : سه شنبه ۲ تیر ۱۳۹۴ ۳۵ : ۱۰ حافظه داخلی گیگابایتسایز (اینچ)گارانتی اصلی
  Alfar Pad 90289.7
  Alfar 70687.0۶۵۵,۰۰۰
  Alfar 78087.0۳۶۹,۰۰۰
  Jetway Alfar Pad 90289.7
  Jetway Alfar 78087.0
  Jetway Alfar70687.0

   

  Lenovo

  آخرین به روز رسانی : سه شنبه ۲ تیر ۱۳۹۴ ۳۵ : ۱۰ حافظه داخلی گیگابایتسایز (اینچ)گارانتی اصلی
  Ideapad A3000167۵۵۹,۰۰۰
  Ideapad K13210.1
  Ideapad A2107A167.0۵۵۰,۰۰۰
  Ideapad A2107A87.0
  Ideapad K11610.1
  Ideapad A1000-T47.0۴۲۰,۰۰۰
  Ideapad S2109A89.7۱,۰۰۰,۰۰۰
  Ideapad A2107A47.0
  Ideapad A1167.0۷۵۰,۰۰۰
  Ideapad K16410.1

   

  Marshal

  آخرین به روز رسانی : سه شنبه ۲ تیر ۱۳۹۴ ۳۵ : ۱۰ حافظه داخلی گیگابایتسایز (اینچ)گارانتی اصلی
  ME-700A47.0۳۵۰,۰۰۰
  ME-700B47.0۴۰۰,۰۰۰
  ME-70287.0۲۳۵,۰۰۰
  Marshal ME-70287.0
  Marshal ME-700A47.0
  Marshal ME-700B47.0

   

  Microsoft

  آخرین به روز رسانی : سه شنبه ۲ تیر ۱۳۹۴ ۳۵ : ۱۰ حافظه داخلی گیگابایتسایز (اینچ)گارانتی اصلی
  Surface Pro6410.6۴,۰۵۰,۰۰۰
  Surface RT + Keyboard6410.6۳,۲۰۰,۰۰۰
  Surface RT3210.6۲,۶۵۰,۰۰۰
  Surface Pro12810.6۴,۲۲۰,۰۰۰
  Surface RT + Keyboard3210.6۳,۰۰۰,۰۰۰
  Surface RT1610.6۲,۳۰۰,۰۰۰
  Microsoft Surface RT3210.6
  Microsoft Surface RT +Keyboard6410.6
  Microsoft Surface Pro12810.6

   

  MSI

  آخرین به روز رسانی : سه شنبه ۲ تیر ۱۳۹۴ ۳۵ : ۱۰ حافظه داخلی گیگابایتسایز (اینچ)گارانتی اصلی
  WindPad 110W 3G810.1۱,۳۸۰,۰۰۰
  WindPad Enjoy 10 plus810.1۱,۰۵۰,۰۰۰
  WindPad Enjoy87.0۱,۰۰۰,۰۰۰
  MSI WindPad Enjoy87
  MSI WindPad Enjoy 10 plus810.1
  MSI WindPad 110W 3G810.1

   

  Other Tablets

  آخرین به روز رسانی : سه شنبه ۲ تیر ۱۳۹۴ ۳۵ : ۱۰ حافظه داخلی گیگابایتسایز (اینچ)گارانتی اصلی
  vodafone smart tab S7 3G47.0۳۵۹,۰۰۰
  Arnova 7 fG387.0۴۱۰,۰۰۰
  HP Slate 7 2800 Tablet Wi-Fi 8GB87.0۶۱۰,۰۰۰
  HP Slate 7 2800 Tablet Wi-Fi 16GB167.0۷۲۵,۰۰۰
  HP Slate 7 2800 Tablet87.0
  Fujitsu Stylistic Q5506210.1۲,۰۰۰,۰۰۰
  GLX Tab Jet47.0۵۰۰,۰۰۰
  Dell Streak 7167.0۶۰۰,۰۰۰
  Lender LD 45988.0۶۷۵,۰۰۰
  Fujitsu Stylistic M5323210.1۱,۳۷۰,۰۰۰

   

  Prestigio

  آخرین به روز رسانی : سه شنبه ۲ تیر ۱۳۹۴ ۳۵ : ۱۰ حافظه داخلی گیگابایتسایز (اینچ)گارانتی اصلی
  MultiPad 10.1 Ultimate 3G1610.1۱,۱۰۰,۰۰۰

   

  Samsung

  آخرین به روز رسانی : سه شنبه ۲ تیر ۱۳۹۴ ۳۵ : ۱۰ حافظه داخلی گیگابایتسایز (اینچ)گارانتی اصلی
  Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T311168۸۵۰,۰۰۰
  Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211167۸۰۰,۰۰۰
  Galaxy Tab 3 7.0 SM-T21187
  Galaxy Note 10.1 2014 Edition1610.1۱,۸۰۰,۰۰۰
  Galaxy Tab P75003210.1
  Galaxy Tab P6800327.7
  Galaxy Tab 2 P51003210.1
  Galaxy Tab 2 P3100327.0
  Galaxy Tab 2 P3100167.0
  Galaxy Tab 3 7.0 SM-T21087

   

  Sony

  آخرین به روز رسانی : سه شنبه ۲ تیر ۱۳۹۴ ۳۵ : ۱۰ حافظه داخلی گیگابایتسایز (اینچ)گارانتی اصلی
  Xperia Z2 tablet1610.1۲,۲۰۰,۰۰۰
  Xperia Tablet S169.4۱,۲۲۰,۰۰۰
  Xperia Tablet S329.4
  Xperia Tablet S 3G649.4
  Xperia Tablet S 3G329.4
  Xperia Tablet Z 32GB3210.1۱,۹۰۰,۰۰۰
  Xperia Tablet S649.4
  Xperia Tablet S 3G169.4
  Sony SGPT21245.0
  Sony P325.5

   

  ViewSonic

  آخرین به روز رسانی : سه شنبه ۲ تیر ۱۳۹۴ ۳۵ : ۱۰ حافظه داخلی گیگابایتسایز (اینچ)گارانتی اصلی
  ViewPad 101610.1
  ViewPad 97a K1169.7
  ViewBook 73087.0
  ViewPad 10S – Wi-Fi10
  VB73787.0۷۲۰,۰۰۰
  ViewPad 103210.1
  VB100a Pro1610.1۹۵۰,۰۰۰
  Tablet PC VB73787.0
  Viewpad VB7187.0۴۳۰,۰۰۰
  Viewpad 70N Pro167.0۴۵۰,۰۰۰

   

  WinTouch

  آخرین به روز رسانی : سه شنبه ۲ تیر ۱۳۹۴ ۳۵ : ۱۰ حافظه داخلی گیگابایتسایز (اینچ)گارانتی اصلی
  Wintouch Q75s 4GB47.0۲۳۵,۰۰۰
  Wintouch Q73 3G47.0۳۱۵,۰۰۰
  Wintouch Q96 wi-fi169.7۶۲۹,۰۰۰
  Wintouch Q75s27.0

   

  Xpad

  آخرین به روز رسانی : سه شنبه ۲ تیر ۱۳۹۴ ۳۵ : ۱۰ حافظه داخلی گیگابایتسایز (اینچ)گارانتی اصلی
  XPAD Mini Wi-Fi87.8۵۷۹,۰۰۰
  XPAD X722 Wi-Fi47.0۴۲۰,۰۰۰
  XPAD X1010 Wi-Fi810
    XPAD X801 Wi-Fi + 3G88.0

  تبلت

  برچسب ها :
  دیدگاه کاربران

  %d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%af
 • تازه ترین ها
 • پربیننده های هفته
 • پربیننده های ماه