جدیدترین ها در سایت جدیده
خودکار-جادویی
 • اخبار
 • استخدام جدید
 • دینی و مذهبی
 • دنیای تکنولوژی و فناوری
 • اخبار اقتصادی
 • دنیای خودرو
 • شاخص بورس | بازار سهام

  مجموعه : اخبار , اخبار اقتصادی

  شاخص قیمت بورس, شاخص اصلی بورس

  اردیبهشت 95

  نام شاخصحجمارزشبالاترینکمترینقیمت آخرین
  مقدارتغییرمقدارتغییر
  حفاری شمال۹۸۶,۱۷۷۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۹۵۰۳۷۱۰۳۸۳۳۲۴ (۰.۶۳%)۳۹۱۱۱۰۲ (۲.۶۸%)
  سیمان فارس نو۹,۶۲۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰۴۵۰۰۴۲۶۰۴۴۶۱-۸ (-۰.۱۸%)۴۵۰۰
  معادن‌ بافق‌۹۵,۴۶۲۴۷۶,۵۰۰,۰۰۰۴۹۹۲۴۹۹۲۴۹۹۵-۲۵۹ (-۴.۹۳%)۴۹۹۲-۲۶۲ (-۴.۹۹%)
  بانک پاسارگاد۹۵,۰۰۰,۰۰۰۱۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۴۰۱۳۴۰۱۳۴۰۴۸ (۳.۷۲%)۱۳۴۰۴۸ (۳.۷۲%)
  گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌۹۲,۰۹۲۱۸۵,۹۰۰,۰۰۰۲۰۹۹۱۹۹۵۲۰۱۸۴۰ (۲.۰۲%)۱۹۹۵۱۷ (۰.۸۶%)
  سرمایه‌گذاری‌ سپه‌۹۱۰,۵۰۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۷۰۱۳۲۳۱۳۴۷-۹ (-۰.۶۶%)۱۳۵۰-۶ (-۰.۴۴%)
  توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌۹,۰۳۰,۰۰۰۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۵۹۷۱۴۸۲۱۵۳۳-۱۸ (-۱.۱۶%)۱۵۸۰
  سیمان‌ تهران‌۹۰۰,۴۶۰۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۳۷۷۲۲۸۵۲۳۳۴۷۰ (۳.۰۹%)۲۳۵۶۹۲ (۴.۰۶%)
  سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران۸,۹۸۰,۰۰۰۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۲۵۵۱۱۹۱۱۲۰۵-۴۸ (-۳.۸۳%)۱۲۲۵-۲۸ (-۲.۲۳%)
  حمل‌ونقل‌توکا۸۹,۶۳۳۲۸۳,۷۰۰,۰۰۰۳۲۰۰۳۱۱۱۳۱۵۴۱۵ (۰.۴۸%)۳۱۹۹۶۰ (۱.۹۱%)
  بانک ملت۸,۹۵۰,۰۰۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۳۸۸۲۳۲۸۲۳۵۳۲۷ (۱.۱۶%)۲۳۷۰۴۴ (۱.۸۹%)
  داروسازی‌ اسوه‌۸,۸۸۲۱۸۵,۵۰۰,۰۰۰۲۱۴۲۲۲۰۴۴۹۲۰۴۴۵۴۳ (۰.۲۱%)۲۱۴۲۲۱۰۲۰ (۵.۰۰%)
  فراورده‌ های‌ نسوزایران‌۸۸۱,۵۶۷۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۶۹۰۹۲۱۱۹۳۹۲-۲۹۳ (-۳.۰۳%)۹۲۶۵-۴۲۰ (-۴.۳۴%)
  کارت اعتباری ایران کیش۸۶۵,۴۶۵۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۸۸۱۳۸۰۰۳۸۷۲۱۷۵ (۴.۷۳%)۳۸۸۱۱۸۴ (۴.۹۸%)
  ح . لامپ‌ پارس‌ شهاب‌۸۶۲,۲۰۴۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۷۵۰۳۷۵۰۳۷۵۰۱۰ (۰.۲۷%)۳۷۵۰۱۰ (۰.۲۷%)
  مهرکام‌پارس‌۸۴۶,۰۸۸۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۰۷۱۲۰۰۰۲۰۶۱۸۸ (۴.۴۶%)۲۰۷۱۹۸ (۴.۹۷%)
  سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌۸۴۰,۷۰۷۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۵۱۲۱۴۷۵۱۵۱۳-۷ (-۰.۴۶%)۱۵۰۱-۱۹ (-۱.۲۵%)
  تراکتورسازی‌ایران‌۸۱۷,۵۹۴۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۲۰۰۲۰۷۰۲۱۳۳-۲۷ (-۱.۲۵%)۲۱۲۰-۴۰ (-۱.۸۵%)
  کالسیمین‌۸,۱۵۰,۰۰۰۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۴۱۱۲۲۲۶۲۲۸۴-۳۴ (-۱.۴۷%)۲۲۹۰-۲۸ (-۱.۲۱%)
  فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر۸۰,۴۳۰۳۲۷,۷۰۰,۰۰۰۴۱۰۰۴۰۵۸۴۰۸۶-۲۲ (-۰.۵۴%)۴۰۶۰-۴۸ (-۱.۱۷%)
  فولاد آلیاژی ایران۸,۰۰۰,۰۰۰۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۷۲۷۱۶۲۱۱۷۱۲۶۷ (۴.۰۷%)۱۶۷۸۳۳ (۲.۰۱%)
  قندنقش‌جهان‌۸۰۰۴,۸۰۰,۰۰۰۶۰۴۷۶۰۴۷۶۳۶۲-۳ (-۰.۰۵%)۶۰۴۷-۳۱۸ (-۵.۰۰%)
  شیشه‌ همدان‌۷۹,۴۹۱۷۱۰,۷۰۰,۰۰۰۹۰۰۰۸۸۰۰۸۹۰۰۹۱ (۱.۰۳%)۸۹۷۵۱۶۶ (۱.۸۸%)
  سیمان‌ارومیه‌۷,۹۴۰۲۶,۷۰۰,۰۰۰۳۴۰۰۳۳۰۰۳۴۵۰-۵ (-۰.۱۴%)۳۴۰۰-۵۵ (-۱.۵۹%)
  بانک ملت۷۸۱,۸۹۰,۰۰۰۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۲۵۱۲۲۵۱۲۲۵۱-۱۴۹ (-۶.۲۱%)۲۲۵۱-۱۴۹ (-۶.۲۱%)
  پارس‌ مینو۷۷,۸۲۳۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰۴۵۳۰۴۴۰۰۴۴۱۸۲۴ (۰.۵۵%)۴۴۱۱۱۷ (۰.۳۹%)
  گروه مپنا (سهامی عام)۷۶۹,۷۹۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۶۳۰۹۳۷۱۹۴۶۸۳۸ (۰.۴۰%)۹۴۰۶-۲۴ (-۰.۲۵%)
  چرخشگر۷۵۸,۶۴۵۸۹۳,۱۰۰,۰۰۰۱۱۷۹۱۱۴۰۱۱۷۷۵۴ (۴.۸۱%)۱۱۷۹۵۶ (۴.۹۹%)
  لیزینگ ایرانیان۷۵۷,۵۲۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۴۲۴۱۳۷۷۱۴۰۵-۲ (-۰.۱۴%)۱۳۹۰-۱۷ (-۱.۲۱%)
  سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌۷۴۲,۵۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۴۱۹۱۳۸۰۱۳۹۲۱۵ (۱.۰۹%)۱۴۱۱۳۴ (۲.۴۷%)
  کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو۷۴,۰۳۴۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰۸۴۷۰۸۲۰۰۸۲۹۵۶۷ (۰.۸۱%)۸۴۰۰۱۷۲ (۲.۰۹%)
  پتروشیمی شازند۷,۳۹۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۵۴۱۲۵۴۱۲۵۴۱۲۲۵۷ (۴.۹۹%)۵۴۱۲۲۵۷ (۴.۹۹%)
  سرمایه‌گذاری‌بهمن‌۷۳۶,۰۰۹۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۵۲۷۱۴۸۴۱۴۹۲۹ (۰.۶۱%)۱۴۸۶۳ (۰.۲۰%)
  لامیران‌۷۳,۱۲۰۲۴۱,۴۰۰,۰۰۰۳۳۵۰۳۲۷۹۳۳۴۵-۴۲ (-۱.۲۴%)۳۳۰۰-۸۷ (-۲.۵۷%)
  ح .صنایع سیمان دشتستان۷۲۹,۲۸۲۵۸۴,۱۰۰,۰۰۰۸۵۰۸۰۰۸۰۱-۳۴۹ (-۳۰.۳۵%)۸۰۰-۳۵۰ (-۳۰.۴۳%)
  رینگ‌سازی‌مشهد۷,۲۲۰,۰۰۰۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۱۰۸۳۰۱۳۳۱۰۴۱۴۴ (۴.۸۶%)۳۱۰۸۱۴۸ (۵.۰۰%)
  ایران‌ ترانسفو۷,۱۳۰,۰۰۰۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۷۸۰۰۱۷۸۰۰۱۷۸۰۰۴۹۷ (۲.۸۷%)۱۷۸۰۰۴۹۷ (۲.۸۷%)
  بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان۷۰۶,۱۰۸۹۰۴,۴۰۰,۰۰۰۱۳۱۰۱۲۵۱۱۲۸۰۱ (۰.۰۸%)۱۲۹۰۱۱ (۰.۸۶%)
  دارویی‌ رازک‌۶,۹۵۰۲۳۲,۳۰۰,۰۰۰۳۴۶۹۹۳۳۰۰۲۳۳۶۵۸-۲۱ (-۰.۰۶%)۳۴۵۸۵
  سرمایه‌گذاری‌ سایپا۶۹,۴۱۰,۰۰۰۱۷۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵۳۲۲۴۴۶۲۵۲۹۱۱۷ (۴.۸۵%)۲۵۳۲۱۲۰ (۴.۹۸%)
  دوده‌ صنعتی‌ پارس‌۶۸۸,۸۳۴۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۷۰۶۲۶۰۰۲۶۸۷۱۰۹ (۴.۲۳%)۲۷۰۶۱۲۸ (۴.۹۷%)
  تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌۶۸۸,۶۸۳۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۶۹۸۱۶۵۰۱۶۶۴۱۲ (۰.۷۳%)۱۶۵۱-۱ (-۰.۰۶%)
  ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌۶۸,۵۷۰,۰۰۰۱۲۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۸۱۱۱۷۶۴۱۸۱۱۰ (۰.۰۰%)۱۷۸۰-۳۱ (-۱.۷۱%)
  گروه دارویی سبحان۶۷,۰۸۴۵۲۱,۵۰۰,۰۰۰۷۸۱۹۷۶۶۴۷۷۳۴۸ (۰.۱۰%)۷۶۶۴-۶۲ (-۰.۸۰%)
  ح . سیمان‌ شرق‌۶۶۳,۶۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰۳۳۳۰ (۰.۰۰%)۳۰ (۰.۰۰%)
  داده‌پردازی‌ایران‌۶۶۰,۸۸۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۲۹۵۲۲۰۶۲۲۷۱۳۳ (۱.۴۷%)۲۲۸۴۴۶ (۲.۰۶%)
  بانک پاسارگاد۶,۵۴۰,۰۰۰۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۲۳۰۱۱۹۳۱۲۰۸۷ (۰.۵۸%)۱۲۲۱۲۰ (۱.۶۷%)
  دارویی‌ لقمان‌۶۳,۸۹۳۲۰۰,۲۰۰,۰۰۰۳۲۰۰۳۰۸۵۳۱۶۵-۲۱ (-۰.۶۶%)۳۰۸۵-۱۰۱ (-۳.۱۷%)
  مخابرات ایران۶,۳۷۰,۰۰۰۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۸۰۲۲۷۴۱۲۷۷۴-۹۹ (-۳.۴۵%)۲۷۶۰-۱۱۳ (-۳.۹۳%)
  کاشی‌ نیلو۶۳۲,۵۰۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۸۶۹۱۸۶۱۱۸۶۱-۹۷ (-۴.۹۵%)۱۸۶۱-۹۷ (-۴.۹۵%)
  ح . قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌۶۱,۷۹۰,۰۰۰۳۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۳۲۶۰۰۶۰۰-۳۰ (-۴.۷۶%)۶۰۰-۳۰ (-۴.۷۶%)
  سرمایه گذاری گروه توسعه ملی۶,۰۲۰,۰۰۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۶۹۸۲۶۰۹۲۶۶۶۷۷ (۲.۹۷%)۲۶۹۵۱۰۶ (۴.۰۹%)
  تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌۵۹۶,۸۷۲۵۷۱,۴۰۰,۰۰۰۹۸۰۹۴۵۹۵۷-۱۰ (-۱.۰۳%)۹۵۱-۱۶ (-۱.۶۵%)
  داروسازی‌ امین‌۵۹,۰۰۰۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰۲۵۴۲۲۵۰۰۲۵۸۹-۲۲ (-۰.۸۴%)۲۵۳۸-۷۳ (-۲.۸۰%)
  فیبر ایران‌۵۷,۳۷۵۴۳۸,۱۰۰,۰۰۰۷۶۳۶۷۶۳۶۷۵۷۴۳۰۱ (۴.۱۴%)۷۶۳۶۳۶۳ (۴.۹۹%)
  موتوژن‌۵,۶۷۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰۵۸۳۹۵۶۰۳۵۸۴۱-۴ (-۰.۰۷%)۵۶۰۳-۲۴۲ (-۴.۱۴%)
  سیمان‌ صوفیان‌۵,۶۴۷۱۳,۸۰۰,۰۰۰۲۴۵۰۲۴۴۱۲۵۶۶-۳ (-۰.۱۲%)۲۴۴۱-۱۲۸ (-۴.۹۸%)
  معدنی‌ املاح‌ ایران‌۵۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰۱۲۵۰۰۱۲۲۶۱۱۲۲۷۹۱ (۰.۰۱%)۱۲۵۰۰۲۲۲ (۱.۸۱%)
  گروه مپنا (سهامی عام)۵,۵۷۰,۰۰۰۵۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۴۱۹۹۴۱۹۹۴۱۹۲۲۹ (۲.۴۹%)۹۴۱۹۲۲۹ (۲.۴۹%)
  پتروشیمی پردیس۵۵,۵۶۱۵۱۴,۵۰۰,۰۰۰۹۲۸۰۹۱۵۱۹۲۷۰-۱ (-۰.۰۱%)۹۱۵۱-۱۲۰ (-۱.۲۹%)
  گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌۵,۵۰۰,۰۰۰۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۶۲۰۲۶۲۰۲۶۲۰۴۸ (۱.۸۷%)۲۶۲۰۴۸ (۱.۸۷%)
  سیمان کردستان۵,۵۰۰۷,۷۰۰,۰۰۰۱۴۰۰۱۴۰۰۱۴۰۰۵۵ (۴.۰۹%)۱۴۰۰۵۵ (۴.۰۹%)
  آلومراد۵۴۲,۷۹۸۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۷۴۹۲۵۷۹۲۵۹۷-۱۱۷ (-۴.۳۱%)۲۶۲۰-۹۴ (-۳.۴۶%)
  سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌۵,۴۰۰,۰۰۰۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۵۲۰۱۵۲۰۱۵۲۰-۲۸ (-۱.۸۱%)۱۵۲۰-۲۸ (-۱.۸۱%)
  صنایع‌شیمیایی‌سینا۵,۳۷۰۷۸,۲۰۰,۰۰۰۱۴۵۵۴۱۴۵۵۰۱۳۹۶۰۹۹ (۰.۷۱%)۱۴۵۵۴۶۹۳ (۵.۰۰%)
  کارخانجات تولیدی شهید قندی۵,۳۲۰,۰۰۰۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸۳۲۶۴۳۲۸۰۳۳۳ (۱.۱۹%)۲۸۴۰۷۰ (۲.۵۳%)
  کابل‌ البرز۵۲,۸۶۹۱۳۹,۱۰۰,۰۰۰۲۶۷۰۲۵۱۲۲۵۹۵۱۴ (۰.۵۴%)۲۶۷۰۸۹ (۳.۴۵%)
  ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌۵۱۶,۴۶۶۷۴۰,۵۰۰,۰۰۰۱۴۷۷۱۴۱۱۱۴۳۴-۳۸ (-۲.۵۸%)۱۴۴۴-۲۸ (-۱.۹۰%)
  بانک‌اقتصادنوین‌۵۰۸,۷۹۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵۰۲۴۲۱۲۴۸۱۱ (۰.۰۴%)۲۴۸۲۲ (۰.۰۸%)
  سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۰۰۱۳۰۰۱۳۰۰-۶۱ (-۴.۴۸%)۱۳۰۰-۶۱ (-۴.۴۸%)
  مخابرات ایران۵,۰۰۰,۰۰۰۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۸۲۰۲۸۲۰۲۸۲۰-۴۷ (-۱.۶۴%)۲۸۲۰-۴۷ (-۱.۶۴%)
  صنایع سیمان دشتستان۴۹,۹۵۰,۰۰۰۱۵۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۱۶۰۳۱۶۰۳۱۶۰۱۳۳ (۴.۳۹%)۳۱۶۰۱۳۳ (۴.۳۹%)
  سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌۴۹,۹۰۰,۰۰۰۵۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۱۸۴۱۱۸۴۱۱۸۴-۱ (-۰.۰۸%)۱۱۸۴-۱ (-۰.۰۸%)
  بهنوش‌ ایران‌۴۹,۷۷۶۳۱۰,۹۰۰,۰۰۰۶۲۴۵۶۲۴۵۶۱۰۲۱۵۴ (۲.۵۹%)۶۲۴۵۲۹۷ (۴.۹۹%)
  بانک صادرات ایران۴,۹۳۰,۰۰۰۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰۵۰۱۰۵۰۱۰۵۰-۱۶ (-۱.۵۰%)۱۰۵۰-۱۶ (-۱.۵۰%)
  سازه‌ پویش‌۴,۸۵۲۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰۲۶۶۸۲۲۶۶۸۲۲۵۵۶۶۱۵۴ (۰.۶۱%)۲۶۶۸۲۱۲۷۰ (۵.۰۰%)
  ح . سرمایه‌گذاری‌ سپه‌۴۷,۲۸۰,۰۰۰۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۷۳۲۵۹۲۷۲۲۳ (۹.۲۴%)۲۷۳۲۴ (۹.۶۴%)
  گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌۴۷,۱۹۴۱۱۴,۴۰۰,۰۰۰۲۴۴۸۲۴۰۰۲۴۴۴-۶ (-۰.۲۴%)۲۴۴۸-۲ (-۰.۰۸%)
  گروه مدیریت سرمایه گذاری امید۴,۷۱۰,۰۰۰۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۹۱۹۱۸۲۱۱۸۵۶-۳۴ (-۱.۸۰%)۱۸۶۰-۳۰ (-۱.۵۹%)
  توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ۴۶۷,۵۹۸۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵۴۰۲۵۳۵۲۵۳۵۰ (۰.۰۰%)۲۵۳۵۰ (۰.۰۰%)
  پالایش نفت تبریز۴۶۶,۷۳۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۵۲۰۰۴۹۸۹۵۰۹۲۱۳ (۰.۲۶%)۵۲۰۰۱۲۱ (۲.۳۸%)
  سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان۴۶۵,۳۰۱۵۵۵,۵۰۰,۰۰۰۱۲۲۸۱۱۸۶۱۲۰۵-۴ (-۰.۳۳%)۱۲۲۸
  ح . سیمان‌سپاهان‌۴,۵۸۰,۰۰۰۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۴۸۷۴۶۷۴۷۸۴ (۰.۸۴%)۴۷۶۲ (۰.۴۲%)
  کمباین‌ سازی‌ ایران‌۴,۵۱۰,۰۰۰۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۸۸۳۸۵۲۸۷۲۵ (۰.۵۸%)۸۶۲-۵ (-۰.۵۸%)
  سیمان خوزستان۴۳,۸۹۹۱۳۹,۲۰۰,۰۰۰۳۲۰۰۳۱۰۱۳۱۶۶۱ (۰.۰۳%)۳۲۰۰۳۵ (۱.۱۱%)
  حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام۴۳,۵۲۰۱۴۵,۱۰۰,۰۰۰۳۴۰۰۳۳۱۱۳۳۶۷-۱۳ (-۰.۳۸%)۳۳۱۱-۶۹ (-۲.۰۴%)
  خدمات‌انفورماتیک‌۴۳,۰۵۱۸۲۲,۷۰۰,۰۰۰۱۹۲۹۵۱۸۸۰۷۱۹۱۱۵۰ (۰.۰۰%)۱۹۲۹۵
  ایران‌دارو۴۲۷۲,۳۰۰,۰۰۰۵۲۹۶۵۲۵۳۵۲۵۳۰ (۰.۰۰%)۵۲۵۳۰ (۰.۰۰%)
  کارتن‌ ایران‌۴۲۰,۲۵۵۹۹۶,۸۰۰,۰۰۰۲۳۷۳۲۳۶۹۲۳۷۲۱۱۲ (۴.۹۶%)۲۳۷۳۱۱۳ (۵.۰۰%)
  ایران‌ ترانسفو۴,۰۶۰,۰۰۰۵۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸۴۱۳۰۰۱۱۳۶۹۶۳۷۷ (۲.۸۳%)۱۳۹۸۴۶۶۵ (۴.۹۹%)
  تایدواترخاورمیانه۴۰۴,۰۷۸۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۷۳۲۳۶۱۱۳۶۵۴۱۶ (۰.۴۴%)۳۶۳۰-۸ (-۰.۲۲%)
  سیمان فارس و خوزستان۴۰۲,۱۸۲۸۰۰,۲۰۰,۰۰۰۱۹۹۹۱۹۲۳۱۹۹۰۵۴ (۲.۷۹%)۱۹۹۷۶۱ (۳.۱۵%)
  توریستی ورفاهی آبادگران ایران۴۰۱,۷۶۵۷۲۱,۹۰۰,۰۰۰۱۸۳۰۱۷۷۰۱۷۹۷۲۹ (۱.۶۴%)۱۷۹۷۲۹ (۱.۶۴%)
  لامپ‌ پارس‌ شهاب‌۴۰,۰۱۸۱۹۴,۶۰۰,۰۰۰۴۹۵۰۴۷۰۲۴۷۸۵۴۷ (۰.۹۹%)۴۸۰۰۶۲ (۱.۳۱%)
  س. صنایع‌شیمیایی‌ایران۳۹۴,۵۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۹۹۰۳۹۰۰۳۹۸۰-۸ (-۰.۲۰%)۳۹۹۰
  پتروشیمی جم۳۹,۱۳۵۳۷۴,۸۰۰,۰۰۰۹۶۰۰۹۴۹۹۹۷۱۸-۶ (-۰.۰۶%)۹۵۰۰-۲۲۴ (-۲.۳۰%)
  توسعه‌شهری‌توس‌گستر۳۸,۱۶۰۷۶,۲۰۰,۰۰۰۱۹۹۸۱۹۹۸۲۰۸۸-۱۵ (-۰.۷۱%)۱۹۹۸-۱۰۵ (-۴.۹۹%)
  داروسازی‌ سینا۳,۸۰۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵۰۰۲۲۵۰۰۰۲۵۹۲۳-۴۶ (-۰.۱۸%)۲۵۰۰۱-۹۶۸ (-۳.۷۳%)
  کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌۳۶۳,۸۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۵۹۷۶۵۸۴۰۵۸۹۷-۲۱ (-۰.۳۵%)۵۸۷۵-۴۳ (-۰.۷۳%)
  قند مرودشت‌۳۶,۰۲۵۱۰۲,۳۰۰,۰۰۰۲۹۰۰۲۸۱۵۲۸۶۵-۶ (-۰.۲۱%)۲۹۰۰
  شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌۳۵۷,۱۹۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۹۹۵۶۲۹۵۷۴۵-۱۸۰ (-۳.۰۴%)۵۶۷۳-۲۵۲ (-۴.۲۵%)
  پالایش نفت اصفهان۳۵,۴۸۰,۰۰۰۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۶۱۳۲۹۷۳۳۶۹۷۲ (۲.۱۸%)۳۴۶۱۱۶۴ (۴.۹۷%)
  گلتاش‌۳۵,۳۹۵۴۴۵,۶۰۰,۰۰۰۱۲۶۷۰۱۲۲۲۰۱۲۳۳۳۲۰۵ (۱.۶۹%)۱۲۶۰۱۴۷۳ (۳.۹۰%)
  لیزینگ‌ایران‌۳۵۲,۷۸۳۵۹۵,۵۰۰,۰۰۰۱۷۲۸۱۶۳۱۱۶۸۸۴۲ (۲.۵۵%)۱۷۰۰۵۴ (۳.۲۸%)
  شهد۳۵,۲۳۷۱۱۶,۹۰۰,۰۰۰۳۳۶۰۳۲۹۰۳۳۵۵-۱۲ (-۰.۳۶%)۳۳۰۰-۶۷ (-۱.۹۹%)
  پارس‌ دارو۳۵,۰۶۷۵۴۱,۵۰۰,۰۰۰۱۶۰۰۰۱۵۳۲۸۱۵۴۱۵۱۸ (۰.۱۲%)۱۵۳۴۱-۵۶ (-۰.۳۶%)
  نیروکلر۳۴,۷۵۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰۲۹۲۴۲۷۴۷۲۸۲۱-۸ (-۰.۲۸%)۲۸۹۰
  ح . رادیاتور ایران‌۳,۴۶۰,۰۰۰۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۲۴۶۱۸۵۰۲۱۲۵۸۳ (۴.۰۶%)۲۲۴۶۲۰۴ (۹.۹۹%)
  سایپاشیشه‌۳۴۱,۵۱۹۸۸۲,۷۰۰,۰۰۰۲۶۳۰۲۵۰۰۲۵۸۵۱۴ (۰.۵۴%)۲۵۰۰-۷۱ (-۲.۷۶%)
  بانک خاورمیانه۳۴,۰۹۰,۰۰۰۱۰۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۲۰۳۳۲۰۳۳۲۰۳۰ (۰.۰۰%)۳۲۰۳۰ (۰.۰۰%)
  ایران‌یاساتایرورابر۳۳۶,۶۶۷۶۶۳,۷۰۰,۰۰۰۲۰۲۰۱۹۵۰۱۹۷۱۲۹ (۱.۴۹%)۱۹۵۹۱۷ (۰.۸۸%)
  سیمان‌هرمزگان‌۳۳,۵۰۰۱۴۶,۷۰۰,۰۰۰۴۶۸۸۴۳۳۷۴۵۱۰-۲۴ (-۰.۵۳%)۴۳۷۵-۱۵۹ (-۳.۵۱%)
  شهد ایران‌۳۳,۱۴۶۷۴,۲۰۰,۰۰۰۲۲۳۹۲۲۳۹۲۱۴۷۱۴ (۰.۶۶%)۲۲۳۹۱۰۶ (۴.۹۷%)
  صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌۳۲۶,۲۹۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۲۰۳۲۰۰۳۲۶۴۹۶ (۳.۰۳%)۳۲۴۳۷۵ (۲.۳۷%)
  ایران‌ خودرودیزل‌۳۲,۵۹۰,۰۰۰۴۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۸۶۱۳۴۱۱۳۷۵۵۵ (۴.۱۷%)۱۳۸۶۶۶ (۵.۰۰%)
  سیمان‌ شمال‌۳۲۳,۹۱۰۶۳۲,۳۰۰,۰۰۰۲۰۱۸۱۹۱۰۱۹۵۲-۵ (-۰.۲۶%)۱۹۹۲
  توسعه معدنی و صنعتی صبانور۳,۲۳۰,۰۰۰۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۷۸۸۲۶۴۱۲۷۰۸-۷۱ (-۲.۵۵%)۲۷۴۰-۳۹ (-۱.۴۰%)
  داروسازی‌ ابوریحان‌۳۲۰۴,۲۰۰,۰۰۰۱۳۲۰۰۱۳۱۵۰۱۲۷۷۱۲ (۰.۰۲%)۱۳۱۵۰۳۸۱ (۲.۹۸%)
  سیمان‌ شرق‌۳,۱۶۰,۰۰۰۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۲۸۱۲۷۰۱۳۰۴۱۶ (۱.۲۴%)۱۲۸۵-۳ (-۰.۲۳%)
  پالایش نفت اصفهان۳,۱۵۰,۰۰۰۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۸۵۲۹۰۰۳۰۰۳۲۰ (۰.۶۷%)۳۰۸۰۹۷ (۳.۲۵%)
  تکنوتار۳,۱۴۰,۰۰۰۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۹۰۰۱۸۱۸۱۸۲۷-۸۶ (-۴.۵۰%)۱۸۲۱-۹۲ (-۴.۸۱%)
  کیمیدارو۳۰,۹۹۰۲۱۴,۷۰۰,۰۰۰۷۰۸۰۶۸۰۷۶۹۹۱-۳۰ (-۰.۴۳%)۷۰۸۰
  فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌۳,۰۹۸۳۷,۹۰۰,۰۰۰۱۲۲۷۲۱۱۷۰۵۱۱۷۰۹۲۱ (۰.۱۸%)۱۲۲۶۲۵۷۴ (۴.۹۱%)
  سایپا۳۰,۹۳۰,۰۰۰۴۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۴۸۳۱۴۶۱۱۴۸۱۶۸ (۴.۸۱%)۱۴۸۳۷۰ (۴.۹۵%)
  بیمه البرز۳,۰۹۰,۰۰۰۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۲۶۰۱۲۲۰۱۲۴۷۴۷ (۳.۹۲%)۱۲۶۰۶۰ (۵.۰۰%)
  درخشان‌ تهران‌۳۰,۷۵۴۵۹,۹۰۰,۰۰۰۲۰۱۰۱۹۰۰۱۹۸۳-۵ (-۰.۲۵%)۲۰۱۰
  سالمین‌۳,۰۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰۱۹۸۱۱۹۴۱۲۰۴۲-۱ (-۰.۰۵%)۱۹۸۱-۶۲ (-۳.۰۳%)
  بانک‌پارسیان‌۳,۰۰۰,۰۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۶۶۱۳۱۵۱۳۲۴۱۵ (۱.۱۵%)۱۳۵۱۴۲ (۳.۲۱%)
  پتروشیمی پردیس۳,۰۰۰,۰۰۰۲۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۷۰۰۹۷۰۰۹۷۰۰۵۲ (۰.۵۴%)۹۷۰۰۵۲ (۰.۵۴%)
  بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌۳,۰۰۰۶,۳۰۰,۰۰۰۲۱۰۸۲۱۰۸۲۰۰۹۱ (۰.۰۵%)۲۱۰۸۱۰۰ (۴.۹۸%)
  سیمان‌ کرمان‌۲۹۹,۶۶۹۹۶۹,۳۰۰,۰۰۰۳۲۵۲۳۱۸۰۳۲۳۵۱۹ (۰.۵۹%)۳۲۵۰۳۴ (۱.۰۶%)
  سرمایه گذاری پردیس۲۹۴,۱۰۲۲۸۰,۶۰۰,۰۰۰۹۶۸۹۴۵۹۶۲-۱۱ (-۱.۱۳%)۹۶۱-۱۲ (-۱.۲۳%)
  توسعه‌معادن‌وفلزات‌۲۹,۴۰۰,۰۰۰۴۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۶۷۱۳۶۷۱۳۶۷۶۵ (۴.۹۹%)۱۳۶۷۶۵ (۴.۹۹%)
  داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌۲۹,۱۲۳۳۶۰,۱۰۰,۰۰۰۱۲۵۴۰۱۲۱۲۶۱۲۲۰۳۳۹ (۰.۳۲%)۱۲۵۰۰۳۳۶ (۲.۷۶%)
  کویر تایر۲,۹۰۰۹,۷۰۰,۰۰۰۳۳۹۰۳۲۴۰۳۳۷۴۰ (۰.۰۰%)۳۳۷۵
  سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌۲,۸۰۰,۰۰۰۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۶۴۹۱۵۸۷۱۶۲۰۴۷ (۲.۹۹%)۱۵۹۳۲۰ (۱.۲۷%)
  سیمان‌غرب‌۲۷,۹۷۲۸۷,۸۰۰,۰۰۰۳۲۵۰۳۱۱۹۳۱۳۸۱ (۰.۰۳%)۳۱۲۰-۱۷ (-۰.۵۴%)
  شیشه‌ و گاز۲۷۷,۷۵۸۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۴۰۷۲۳۸۲۲۳۹۲۳-۱۰۰ (-۲.۴۹%)۳۹۷۳-۵۰ (-۱.۲۴%)
  صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌۲,۷۰۰,۰۰۰۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۲۰۰۹۲۰۰۹۲۰۰۴۶ (۰.۵۰%)۹۲۰۰۴۶ (۰.۵۰%)
  تولیدمواداولیه الیاف‌مصنوعی‌۲۶۷,۸۸۹۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۴۳۹۰۴۲۸۳۴۳۱۳-۲۳ (-۰.۵۳%)۴۳۰۰-۳۶ (-۰.۸۳%)
  نفت‌ بهران‌۲,۶۷۰,۰۰۰۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۸۲۱۳۸۲۱۳۸۲۱۳۰ (۰.۰۰%)۸۲۱۳۰ (۰.۰۰%)
  کربن‌ ایران‌۲۶۶,۸۱۷۸۹۲,۱۰۰,۰۰۰۳۴۰۰۳۳۱۴۳۳۴۴-۳۰ (-۰.۸۹%)۳۳۴۱-۳۳ (-۰.۹۸%)
  کاشی‌ الوند۲۶,۶۲۴۴۲,۳۰۰,۰۰۰۱۵۹۵۱۵۶۹۱۵۶۲۳ (۰.۱۹%)۱۵۸۹۳۰ (۱.۹۲%)
  فولاد خراسان۲۶۶,۰۶۷۹۳۸,۳۰۰,۰۰۰۳۵۵۰۳۵۲۴۳۶۸۷-۲۲ (-۰.۵۹%)۳۵۲۴-۱۸۵ (-۴.۹۹%)
  سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌۲۶۵,۹۳۶۸۹۷,۱۰۰,۰۰۰۳۴۲۹۳۳۵۰۳۳۷۲۴ (۰.۱۲%)۳۳۶۵-۳ (-۰.۰۹%)
  پتروشیمی شازند۲,۶۴۰,۰۰۰۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۹۵۰۳۸۹۰۳۹۱۱۸۵ (۲.۲۲%)۳۹۲۰۹۴ (۲.۴۶%)
  قنداصفهان‌۲۵۹,۷۲۹۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰۰۴۷۸۶۴۸۱۰-۲۰۶ (-۴.۱۱%)۴۸۰۰-۲۱۶ (-۴.۳۱%)
  سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌۲۵,۸۶۵۱۱۸,۴۰۰,۰۰۰۴۶۰۰۴۵۶۹۴۵۷۸۰ (۰.۰۰%)۴۶۰۰
  معدنی‌وصنعتی‌چادرملو۲,۵۸۰,۰۰۰۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۲۴۹۲۱۱۱۲۱۷۷-۱۰ (-۰.۴۶%)۲۲۱۰
  سایپاآذین‌۲,۵۵۰,۰۰۰۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۱۳۱۲۰۳۴۲۱۰۷۷۴ (۳.۶۴%)۲۱۰۰۶۷ (۳.۳۰%)
  بیمه آسیا۲,۵۳۰,۰۰۰۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۵۰۲۱۴۸۰۱۵۰۱۷۰ (۴.۸۹%)۱۵۰۲۷۱ (۴.۹۶%)
  داروسازی‌زهراوی‌۲,۴۶۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰۲۴۰۰۰۲۳۵۰۰۲۴۳۵۸-۱۴ (-۰.۰۶%)۲۴۰۰۰-۳۷۲ (-۱.۵۳%)
  کشت‌وصنعت‌پیاذر۲۴۵,۶۶۴۶۰۲,۲۰۰,۰۰۰۲۴۷۱۲۴۴۰۲۴۵۱-۲۸ (-۱.۱۳%)۲۴۷۰-۹ (-۰.۳۶%)
  گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌۲۴,۳۹۷۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰۷۱۸۹۶۸۲۲۷۰۹۹-۸۲ (-۱.۱۴%)۶۸۲۲-۳۵۹ (-۵.۰۰%)
  سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌۲۴,۱۴۰,۰۰۰۶۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵۶۳۲۴۶۵۲۵۵۴۱۱۳ (۴.۶۳%)۲۵۶۳۱۲۲ (۵.۰۰%)
  ایران‌ خودرو۲۳,۹۴۰,۰۰۰۸۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۱۳۳۲۷۰۳۳۸۶۱۳۵ (۴.۱۵%)۳۴۱۳۱۶۲ (۴.۹۸%)
  نیرو محرکه‌۲,۳۱۰,۰۰۰۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۶۵۱۲۵۵۷۲۶۴۷۱۲۲ (۴.۸۳%)۲۶۵۱۱۲۶ (۴.۹۹%)
  قند شیرین‌ خراسان‌۲,۳۱۰,۰۰۰۲۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۱۳۴۷۱۱۳۴۷۱۱۳۴۷۲۴۴ (۲.۲۰%)۱۱۳۴۷۲۴۴ (۲.۲۰%)
  نفت‌ پارس‌۲۲۹,۵۸۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۴۶۰۶۲۶۵۶۴۳۲-۱۵۵ (-۲.۳۵%)۶۳۰۰-۲۸۷ (-۴.۳۶%)
  تجارت الکترونیک پارسیان۲۲۸,۲۶۷۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۵۰۷۹۴۹۸۵۴۹۸۷۵ (۰.۱۰%)۴۹۸۵۳ (۰.۰۶%)
  نفت‌ بهران‌۲۲۷,۸۶۶۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰۱۹۰۱۰۰۵۰۱۰۱۰۲۴ (۰.۰۴%)۱۰۱۴۰۴۲ (۰.۴۲%)
  سیمان‌ ایلام‌۲,۲۵۰۱۰,۸۰۰,۰۰۰۴۷۸۸۴۷۸۸۵۰۳۷-۳ (-۰.۰۶%)۴۷۸۸-۲۵۲ (-۵.۰۰%)
  ایران‌ارقام‌۲۲۴,۶۷۵۶۴۲,۳۰۰,۰۰۰۲۹۱۰۲۸۰۰۲۸۵۹-۱۲ (-۰.۴۲%)۲۸۳۷-۳۴ (-۱.۱۸%)
  سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌۲۲۴,۲۷۲۴۱۲,۲۰۰,۰۰۰۱۸۵۵۱۷۸۲۱۸۰۰۳ (۰.۱۷%)۱۸۵۵۵۸ (۳.۲۳%)
  داروسازی زاگرس فارمد پارس۲۲,۳۰۰۱۲۱,۳۰۰,۰۰۰۵۴۵۰۵۴۲۸۵۳۸۹۱۶ (۰.۳۰%)۵۴۵۰۷۷ (۱.۴۳%)
  بانک صادرات ایران۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۷۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰۲۶۱۰۲۶۱۰۲۶-۹۸ (-۸.۷۲%)۱۰۲۶-۹۸ (-۸.۷۲%)
  گروه‌صنعتی‌سپاهان‌۲۲,۰۳۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰۲۸۵۷۲۸۵۷۲۹۹۴-۱۳ (-۰.۴۳%)۲۸۵۷-۱۵۰ (-۴.۹۹%)
  پالایش نفت تبریز۲۲,۰۰۰,۰۰۰۷۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۴۲۱۳۴۲۱۳۴۲۱۱۶۲ (۴.۹۷%)۳۴۲۱۱۶۲ (۴.۹۷%)
  صنایع‌جوشکاب‌یزد۲,۲۰۰۲۴,۲۰۰,۰۰۰۱۱۱۰۸۱۰۹۹۹۱۰۸۲۹۹ (۰.۰۸%)۱۱۰۰۰۱۸۰ (۱.۶۶%)
  کارخانجات‌داروپخش‌۲۱,۶۰۵۱۶۰,۷۰۰,۰۰۰۷۷۷۵۷۴۳۰۷۵۳۷-۱۲ (-۰.۱۶%)۷۴۴۵-۱۰۴ (-۱.۳۸%)
  کمک‌فنرایندامین‌۲,۱۶۰,۰۰۰۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۱۱۰۱۰۵۰۱۱۰۴۴۶ (۴.۳۵%)۱۱۱۰۵۲ (۴.۹۱%)
  پارس‌سویچ‌۲,۱۵۰۱۴,۷۰۰,۰۰۰۷۳۵۰۶۸۰۰۷۱۰۸-۶ (-۰.۰۸%)۷۳۵۰
  سیمان‌سپاهان‌۲,۱۴۰,۰۰۰۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۷۳۱۲۹۱۱۳۶۴۵۶ (۴.۲۸%)۱۳۷۳۶۵ (۴.۹۷%)
  گلوکوزان‌۲۱۴۸,۱۰۰,۰۰۰۳۷۸۴۶۳۷۸۴۶۳۶۰۵۷۱۳ (۰.۰۴%)۳۷۸۴۶۱۸۰۲ (۵.۰۰%)
  سیمان‌خاش‌۲,۱۲۵۱۸,۶۰۰,۰۰۰۸۷۵۰۸۷۵۰۹۰۲۹-۱۱ (-۰.۱۲%)۸۷۵۰-۲۹۰ (-۳.۲۱%)
  سرمایه گذاری دارویی تامین۲۰,۹۸۰,۰۰۰۱۴۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۲۳۱۶۸۸۷۷۰۱۸۱۳۱ (۱.۹۰%)۷۲۳۱۳۴۴ (۴.۹۹%)
  تولیدی‌گرانیت‌بهسرام‌۲۰۹,۳۲۸۴۱۳,۷۰۰,۰۰۰۱۹۸۲۱۸۲۱۱۹۵۸۷۰ (۳.۷۱%)۱۹۸۲۹۴ (۴.۹۸%)
  سرمایه گذاری اعتبار ایران۲۰۷,۸۲۳۴۵۷,۲۰۰,۰۰۰۲۲۰۰۲۲۰۰۲۱۸۳۸۷ (۴.۱۵%)۲۲۰۰۱۰۴ (۴.۹۶%)
  س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین۲۰۷,۸۰۰,۰۰۰۵۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۴۹۰۲۴۹۰۲۴۹۰-۲۷ (-۱.۰۷%)۲۴۹۰-۲۷ (-۱.۰۷%)
  پاکسان‌۲۰۶,۵۶۳۷۴۴,۶۰۰,۰۰۰۳۷۰۰۳۵۶۶۳۶۰۹-۸۸ (-۲.۳۸%)۳۶۱۰-۸۷ (-۲.۳۵%)
  ح . سرمایه‌گذاری‌بهمن‌۲,۰۵۰,۰۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۴۱۷۰۰۷۱۹۴ (۰.۵۶%)۷۰۰-۱۵ (-۲.۱۰%)
  معدنی و صنعتی گل گهر۲۰,۳۷۰,۰۰۰۵۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵۴۹۲۴۶۸۲۴۸۷-۱۱۰ (-۴.۲۴%)۲۵۴۰-۵۷ (-۲.۱۹%)
  سایپا دیزل‌۲۰,۳۷۰,۰۰۰۳۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۷۲۰۱۶۴۱۱۷۱۵۷۶ (۴.۶۴%)۱۷۲۰۸۱ (۴.۹۴%)
  البرزدارو۲۰,۱۰۲۳۰۴,۴۰۰,۰۰۰۱۵۵۴۴۱۵۰۰۲۱۴۹۷۷۲۱ (۰.۱۴%)۱۵۱۰۰۱۴۴ (۰.۹۶%)
  سرمایه گذاری گروه توسعه ملی۲۰,۰۰۰,۰۰۰۴۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۳۶۹۲۳۶۹۲۳۶۹۰ (۰.۰۰%)۲۳۶۹۰ (۰.۰۰%)
  صنایع پتروشیمی خلیج فارس۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۵۸۹۰۵۸۹۰۵۸۹۰۲۸۰ (۴.۹۹%)۵۸۹۰۲۸۰ (۴.۹۹%)
  قند شیرین‌ خراسان‌۲۰,۰۰۰۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰۱۲۸۰۰۱۲۸۰۰۱۲۸۹۰-۹۸ (-۰.۷۵%)۱۲۸۰۰-۱۸۸ (-۱.۴۵%)
  تولیدمواداولیه‌داروپخش‌۲,۰۰۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰۱۸۵۰۰۱۸۴۵۰۱۸۴۹۵۰ (۰.۰۰%)۱۸۵۰۰
  ح . ایران‌ خودرو۱۹۶,۷۶۰,۰۰۰۴۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۲۳۱۲۱۵۰۲۱۹۳-۲۳ (-۱.۰۴%)۲۲۰۴-۱۲ (-۰.۵۴%)
  بانک‌ کارآفرین‌۱۹۶,۲۲۹۵۵۳,۳۰۰,۰۰۰۲۸۳۶۲۸۱۵۲۸۲۳۰ (۰.۰۰%)۲۸۳۶
  قند ثابت‌ خراسان‌۱۹,۵۰۰,۰۰۰۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰۹۳۱۰۹۳۱۰۹۳۵۲ (۵.۰۰%)۱۰۹۳۵۲ (۵.۰۰%)
  پتروشیمی مبین۱,۹۵۰,۰۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۴۳۹۰۴۲۷۰۴۳۳۷۶۱ (۱.۴۳%)۴۳۴۰۶۴ (۱.۵۰%)
  فنرسازی‌زر۱۹۴,۶۵۱۲۹۲,۹۰۰,۰۰۰۱۵۰۵۱۵۰۰۱۴۷۴۴۰ (۲.۷۹%)۱۵۰۵۷۱ (۴.۹۵%)
  ح . قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌۱۹,۲۵۰,۰۰۰۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۳۸۶۷۱۶۸۴-۶۱ (-۸.۱۹%)۶۷۱-۷۴ (-۹.۹۳%)
  لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌۱,۸۸۰,۰۰۰۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۴۵۰۱۳۸۹۱۴۲۱۲۴ (۱.۷۲%)۱۴۱۹۲۲ (۱.۵۷%)
  گروه‌بهمن‌۱۸,۳۲۰,۰۰۰۴۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۴۵۰۲۳۳۷۲۳۶۰-۴۲ (-۱.۷۵%)۲۳۷۰-۳۲ (-۱.۳۳%)
  صنایع پتروشیمی خلیج فارس۱۸۲,۵۹۴۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰۵۵۲۹۵۴۱۳۵۵۷۰-۱۷ (-۰.۳۰%)۵۴۳۸-۱۴۹ (-۲.۶۷%)
  نوردوقطعات‌ فولادی‌۱,۸۱۳۶,۶۰۰,۰۰۰۳۶۵۰۳۶۰۰۳۶۶۷-۱ (-۰.۰۳%)۳۶۰۰-۶۸ (-۱.۸۵%)
  قند لرستان‌۱۸۰,۷۹۱۵۲۸,۹۰۰,۰۰۰۲۹۷۰۲۸۰۰۲۹۲۶۷۴ (۲.۵۹%)۲۹۰۰۴۸ (۱.۶۸%)
  پتروشیمی‌شیراز۱۷۹,۷۶۶۵۰۴,۳۰۰,۰۰۰۲۸۷۵۲۷۷۱۲۸۵۲-۴ (-۰.۱۴%)۲۸۰۰-۵۶ (-۱.۹۶%)
  پارس‌ خزر۱۷۸,۳۷۹۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۱۲۵۰۱۰۶۳۰۱۰۸۱۲-۳۶۴ (-۳.۲۶%)۱۰۷۵۴-۴۲۲ (-۳.۷۸%)
  صنعتی‌ بهشهر۱۷۷,۹۹۹۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۷۳۹۷۶۰۲۷۶۴۴۴۱ (۰.۵۴%)۷۷۳۹۱۳۶ (۱.۷۹%)
  بانک خاورمیانه۱۷۷,۴۱۴۵۳۸,۹۰۰,۰۰۰۳۰۷۰۲۹۵۰۳۰۴۰۰ (۰.۰۰%)۳۰۷۰
  سیمان‌ قائن‌۱,۷۶۲۲۱,۲۰۰,۰۰۰۱۲۱۴۴۱۱۸۲۴۱۲۴۲۲-۱۹ (-۰.۱۵%)۱۲۱۴۴-۲۹۷ (-۲.۳۹%)
  سرما آفرین‌۱۷۵,۷۲۰۳۵۳,۱۰۰,۰۰۰۲۰۸۰۱۹۳۴۲۰۰۹۲ (۰.۱۰%)۲۰۱۰۳ (۰.۱۵%)
  نوش‌ مازندران‌۱,۷۵۰,۰۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۴۰۰۶۴۰۰۶۴۰۰۶۰ (۰.۰۰%)۴۰۰۶۰ (۰.۰۰%)
  ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌۱,۷۵۰,۰۰۰۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵۵۶۲۴۶۰۲۵۴۹۱۱۴ (۴.۶۸%)۲۵۵۶۱۲۱ (۴.۹۷%)
  ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌۱,۷۵۰,۰۰۰۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۶۷۱۱۵۸۶۱۶۰۷-۴۲ (-۲.۵۵%)۱۵۹۲-۵۷ (-۳.۴۶%)
  سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ۱,۷۴۰,۰۰۰۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۴۳۸۱۳۷۱۱۳۸۴-۲۵ (-۱.۷۷%)۱۳۸۹-۲۰ (-۱.۴۲%)
  توسعه‌معادن‌وفلزات‌۱۷,۳۸۰,۰۰۰۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۴۷۸۱۴۲۵۱۴۴۶-۵۴ (-۳.۶۰%)۱۴۶۹-۳۱ (-۲.۰۷%)
  بیمه ما۱۷۳,۵۸۶۴۳۶,۲۰۰,۰۰۰۲۵۵۰۲۴۵۱۲۴۸۹۱۹ (۰.۷۷%)۲۵۱۰۴۰ (۱.۶۲%)
  پتروشیمی‌ آبادان‌۱۷۲,۰۷۶۳۸۳,۲۰۰,۰۰۰۲۲۷۴۲۲۱۲۲۲۲۸-۲ (-۰.۰۹%)۲۲۲۰-۱۰ (-۰.۴۵%)
  رادیاتور ایران‌۱۷۰,۴۷۴۶۱۶,۳۰۰,۰۰۰۳۶۲۵۳۵۶۹۳۶۱۵۱۶۲ (۴.۶۹%)۳۶۲۴۱۷۱ (۴.۹۵%)
  گروه‌ صنعتی‌ بارز۱۶۶,۴۳۵۶۲۹,۸۰۰,۰۰۰۳۹۷۷۳۷۵۰۳۸۹۰-۳۵ (-۰.۸۹%)۳۷۵۷-۱۶۸ (-۴.۲۸%)
  لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌۱,۶۶۰,۰۰۰۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۸۸۰۲۷۱۰۲۷۹۲-۴ (-۰.۱۴%)۲۷۴۰-۵۶ (-۲.۰۰%)
  لیزینگ‌خودروغدیر۱,۶۵۰,۰۰۰۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۴۴۰۲۳۷۰۲۳۹۴۳۴ (۱.۴۴%)۲۳۷۴۱۴ (۰.۵۹%)
  پارس‌ خودرو۱۶,۲۸۰,۰۰۰۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۶۱۱۱۵۵۰۱۶۰۰۶۵ (۴.۲۳%)۱۶۱۱۷۶ (۴.۹۵%)
  ح . نیروکلر۱۶۰,۹۵۸۲۹۳,۴۰۰,۰۰۰۱۸۴۱۱۷۵۲۱۸۲۳۶۵ (۳.۷۰%)۱۷۶۲۴ (۰.۲۳%)
  ح . لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌۱۵۶,۹۴۰,۰۰۰۵۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۴۶۵۳۸۱۳۸۱-۴۲ (-۹.۹۳%)۳۸۱-۴۲ (-۹.۹۳%)
  س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین۱,۵۶۰,۰۰۰۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۳۸۰۲۳۵۰۲۳۷۶-۱۲ (-۰.۵۰%)۲۳۵۹-۲۹ (-۱.۲۱%)
  بیمه ملت۱,۵۶۰,۰۰۰۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۴۳۴۱۳۳۸۱۳۶۹-۳۹ (-۲.۷۷%)۱۳۶۴-۴۴ (-۳.۱۲%)
  کنتورسازی‌ایران‌۱,۵۲۰,۰۰۰۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۹۹۹۶۸۶۳۰۶۸۹۸۲-۳۲۶۰ (-۴.۵۱%)۶۹۶۹۹-۲۵۴۳ (-۳.۵۲%)
  ح. گسترش نفت و گاز پارسیان۱۵,۱۱۰,۰۰۰۲۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۶۲۰۱۴۹۹۱۵۴۳-۷۳ (-۴.۵۲%)۱۵۳۵-۸۱ (-۵.۰۱%)
  داروپخش‌ (هلدینگ‌۱۵,۰۰۰۲۹۰,۶۰۰,۰۰۰۱۹۳۷۱۱۹۳۷۱۱۹۳۷۱۰ (۰.۰۰%)۱۹۳۷۱۰ (۰.۰۰%)
  نوسازی‌وساختمان‌تهران‌۱,۴۹۰,۰۰۰۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۲۴۰۲۱۴۰۲۱۹۵-۵ (-۰.۲۳%)۲۱۸۰-۲۰ (-۰.۹۱%)
  سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان۱۴۸,۶۹۳۱۵۳,۴۰۰,۰۰۰۱۰۶۰۱۰۱۲۱۰۴۵-۲ (-۰.۱۹%)۱۰۳۰-۱۷ (-۱.۶۲%)
  شرکت ارتباطات سیار ایران۱,۴۸۰,۰۰۰۵۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۶۴۵۹۳۵۰۳۰۳۶۱۹۲۵۱۸ (۱.۴۵%)۳۶۴۵۹۷۸۵ (۲.۲۰%)
  فولاد مبارکه اصفهان۱۴,۶۹۰,۰۰۰۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۴۴۹۱۴۰۳۱۴۱۳-۴۳ (-۲.۹۵%)۱۴۱۴-۴۲ (-۲.۸۸%)
  مارگارین‌۱۴۶,۲۱۷۷۱۶,۹۰۰,۰۰۰۵۰۰۰۴۸۴۶۴۹۰۳۳۵ (۰.۷۲%)۴۸۴۶-۲۲ (-۰.۴۵%)
  سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌۱,۴۵۰,۰۰۰۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۱۹۹۲۰۸۰۲۱۴۷۱۴ (۰.۶۶%)۲۱۷۱۳۸ (۱.۷۸%)
  سیمان‌ دورود۱,۴۴۰,۰۰۰۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۳۷۱۲۹۳۱۳۲۹۵۵ (۴.۳۲%)۱۳۳۷۶۳ (۴.۹۵%)
  سیمان‌شاهرود۱۴۴,۰۰۰۲۹۲,۴۰۰,۰۰۰۲۱۰۷۲۰۳۰۲۰۳۶-۸ (-۰.۳۹%)۲۰۳۰-۱۴ (-۰.۶۸%)
  کارخانجات‌ قند قزوین‌۱۴۳,۵۳۸۴۴۱,۴۰۰,۰۰۰۳۱۳۰۲۸۷۹۳۰۷۰۴۰ (۱.۳۲%)۳۰۷۰۴۰ (۱.۳۲%)
  موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌۱۴۱,۵۷۴۳۶۵,۶۰۰,۰۰۰۲۵۸۷۲۵۳۰۲۵۴۵۸۱ (۳.۲۹%)۲۵۸۷۱۲۳ (۴.۹۹%)
  ایرکا پارت صنعت۱,۴۱۰,۰۰۰۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۳۹۴۲۲۲۱۲۳۱۹-۱۶ (-۰.۶۹%)۲۲۹۸-۳۷ (-۱.۵۸%)
  پگاه‌آذربایجان‌غربی‌۱,۴۱۰,۰۰۰۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۸۰۱۳۱۴۱۳۶۳۴۸ (۳.۶۵%)۱۳۸۰۶۵ (۴.۹۴%)
  گسترش نفت و گاز پارسیان۱,۳۹۰,۰۰۰۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۳۹۹۲۳۶۶۲۳۸۸-۶ (-۰.۲۵%)۲۳۷۰-۲۴ (-۱.۰۰%)
  پشم‌شیشه‌ایران‌۱۳,۷۰۴۱۱۰,۹۰۰,۰۰۰۸۱۳۰۸۰۳۵۸۰۸۲۲ (۰.۰۲%)۸۱۰۰۲۰ (۰.۲۵%)
  قندهکمتان‌۱۳,۵۱۰۳۵,۷۰۰,۰۰۰۲۶۹۹۲۵۵۱۲۶۴۰۰ (۰.۰۰%)۲۶۹۹
  زامیاد۱۳,۵۰۰,۰۰۰۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۲۷ (۲.۰۰%)۱۳۸۰۲۷ (۲.۰۰%)
  صنایع‌ لاستیکی‌ سهند۱۳۴,۴۴۶۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰۲۷۲۵۲۶۰۰۲۶۴۶۲۴ (۰.۹۲%)۲۶۱۰-۱۲ (-۰.۴۶%)
  سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌۱,۳۳۰,۰۰۰۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۰۶۹۲۰۲۸۲۰۷۶-۱۵ (-۰.۷۲%)۲۰۴۴-۴۷ (-۲.۲۵%)
  پارس‌ الکتریک‌۱۳۲,۸۸۲۸۳۲,۹۰۰,۰۰۰۶۳۳۰۵۸۱۹۶۲۶۸۲۳۵ (۳.۹۰%)۶۲۵۰۲۱۷ (۳.۶۰%)
  فروسیلیس‌ ایران‌۱۳۰,۶۶۹۲۳۲,۱۰۰,۰۰۰۱۸۱۱۱۷۷۵۱۸۳۴-۳۴ (-۱.۸۲%)۱۷۹۶-۷۲ (-۳.۸۵%)
  سیمان‌فارس‌۱۳۰۱,۱۰۰,۰۰۰۸۳۱۵۸۳۱۵۸۷۵۱-۱ (-۰.۰۱%)۸۳۱۵-۴۳۷ (-۴.۹۹%)
  معادن‌منگنزایران‌۱۲۹,۳۴۶۲۸۰,۳۰۰,۰۰۰۲۲۹۹۲۱۱۱۲۱۸۹-۲۸ (-۱.۲۶%)۲۱۵۸-۵۹ (-۲.۶۶%)
  بانک تجارت۱۲,۸۳۰,۰۰۰۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰۹۹۱۰۵۰۱۰۸۱۲۵ (۲.۳۷%)۱۰۹۱۳۵ (۳.۳۱%)
  بانک انصار۱,۲۸۰,۰۰۰۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۶۵۰۲۵۵۱۲۵۸۰۲ (۰.۰۸%)۲۵۹۰۱۲ (۰.۴۷%)
  پتروشیمی فناوران۱,۲۸۰۱۹,۶۰۰,۰۰۰۱۵۷۹۹۱۵۳۰۰۱۵۳۰۰۰ (۰.۰۰%)۱۵۳۱۰
  پالایش نفت بندرعباس۱۲,۷۳۰,۰۰۰۶۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۵۲۵۰۴۸۲۱۵۱۱۸۸۲ (۱.۶۳%)۵۲۴۹۲۱۳ (۴.۲۳%)
  سیمان‌ خزر۱۲,۶۳۰۳۲,۶۰۰,۰۰۰۲۵۸۴۲۵۸۴۲۴۶۹۸ (۰.۳۳%)۲۵۸۴۱۲۳ (۵.۰۰%)
  سخت‌ آژند۱۲,۶۱۰۷۱,۴۰۰,۰۰۰۵۶۶۴۵۶۶۳۵۹۳۸-۲۳ (-۰.۳۹%)۵۶۶۳-۲۹۸ (-۵.۰۰%)
  صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا۱۲,۵۳۶۳۱,۱۰۰,۰۰۰۲۵۴۸۲۴۵۰۲۴۴۹۲ (۰.۰۸%)۲۵۲۰۷۳ (۲.۹۸%)
  پتروشیمی جم۱۲,۵۰۰,۰۰۰۱۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۷۲۴۹۷۲۴۹۷۲۴۰ (۰.۰۰%)۹۷۲۴۰ (۰.۰۰%)
  فرآورده‌های‌نسوزآذر۱,۲۵۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۶۳۵۱۶۰۰۱۶۱۶-۲۹ (-۱.۷۶%)۱۶۰۰-۴۵ (-۲.۷۴%)
  ح . بین‌ المللی‌محصولات پارس‌۱۲,۴۹۶۲۰,۳۰۰,۰۰۰۱۶۵۰۱۶۰۰۱۶۲۱-۱۸ (-۱.۱۰%)۱۶۰۰-۳۹ (-۲.۳۸%)
  سرمایه گذاری دارویی تامین۱۲۳,۷۵۹۷۸۶,۴۰۰,۰۰۰۶۴۱۴۶۱۶۰۶۳۵۲۰ (۰.۰۰%)۶۳۵۲۰ (۰.۰۰%)
  صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌۱۲,۱۶۵۱۴۰,۶۰۰,۰۰۰۱۱۶۹۸۱۱۳۵۰۱۱۲۷۰۶۱ (۰.۵۴%)۱۱۴۰۰۱۹۱ (۱.۷۰%)
  پتروشیمی‌فارابی‌۱۱,۷۲۰۵۶,۵۰۰,۰۰۰۴۹۸۰۴۸۰۲۴۹۷۶-۲۱ (-۰.۴۲%)۴۸۰۲-۱۹۵ (-۳.۹۰%)
  تولیدی‌مهرام‌۱۱۷۱,۴۰۰,۰۰۰۱۱۷۳۰۱۱۷۳۰۱۱۲۹۳۱ (۰.۰۱%)۱۱۷۳۰۴۳۸ (۳.۸۸%)
  سیمان آرتا اردبیل۱۱,۵۶۸۱۹۴,۷۰۰,۰۰۰۱۶۸۳۳۱۶۸۳۳۱۷۵۳۵-۱۸۳ (-۱.۰۳%)۱۶۸۳۳-۸۸۵ (-۴.۹۹%)
  افست‌۱,۱۵۰,۰۰۰۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۵۴۳۴۵۱۵۰۵۳۸۲۲۰۶ (۳.۹۸%)۵۴۳۴۲۵۸ (۴.۹۸%)
  صنایع‌ آذرآب‌۱۱,۴۴۰,۰۰۰۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۱۰۰۵۷۷۰۵۹۰۰-۱۶۱ (-۲.۶۶%)۵۸۸۹-۱۷۲ (-۲.۸۴%)
  سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌۱,۱۴۰,۰۰۰۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۲۹۶۳۱۵۵۳۲۴۵۷۸ (۲.۴۶%)۳۲۹۶۱۲۹ (۴.۰۷%)
  ح . ایران‌یاساتایرورابر۱۱۳,۰۰۳۸۵,۸۰۰,۰۰۰۷۶۱۷۵۹۷۵۹-۸۴ (-۹.۹۶%)۷۵۹-۸۴ (-۹.۹۶%)
  صنعتی‌ آما۱۱۲,۱۸۲۴۱۰,۸۰۰,۰۰۰۳۷۹۰۳۵۸۰۳۶۷۷-۲۰ (-۰.۵۴%)۳۶۰۰-۹۷ (-۲.۶۲%)
  بیمه پارسیان۱,۱۲۰,۰۰۰۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۵۶۲۳۴۰۰۳۵۲۰۱۲۵ (۳.۶۸%)۳۵۳۷۱۴۲ (۴.۱۸%)
  تولیدمحورخودرو۱۱۱,۵۰۷۲۲۱,۸۰۰,۰۰۰۱۹۸۹۱۹۸۹۱۹۳۳۳۸ (۲.۰۱%)۱۹۸۹۹۴ (۴.۹۶%)
  بانک تجارت۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۲۰۳۱۲۰۳۱۲۰۳-۹۱ (-۷.۰۳%)۱۲۰۳-۹۱ (-۷.۰۳%)
  نورد آلومینیوم‌۱,۰۹۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۱۰۰۱۰۷۶۱۰۸۳-۱۱ (-۱.۰۱%)۱۰۸۸-۶ (-۰.۵۵%)
  کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌۱۰۸,۱۳۵۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۴۲۰۲۸۲۰۱۳۰۱۸۰۱۲۰۸ (۴.۱۷%)۳۰۴۲۰۱۴۴۸ (۵.۰۰%)
  گروه‌صنعتی‌بوتان‌۱۰۸,۰۲۴۳۱۷,۷۰۰,۰۰۰۲۹۸۹۲۸۶۲۲۹۳۷۲ (۰.۰۷%)۲۸۶۲-۷۳ (-۲.۴۹%)
  محورسازان‌ایران‌خودرو۱,۰۸۰,۰۰۰۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۴۳۹۹۴۱۰۰۴۳۶۷۱۷۷ (۴.۲۲%)۴۳۹۹۲۰۹ (۴.۹۹%)
  ح . ‌گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌۱۰,۶۸۰,۰۰۰۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰۵۰۱۰۵۰۱۰۵۰۷۹۲ (۳۰۶.۹۸%)۱۰۵۰۷۹۲ (۳۰۶.۹۸%)
  ح . سرمایه‌گذاری‌ سپه‌۱۰,۶۶۰,۰۰۰۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۶۶۲۴۷۲۵۳-۲۰ (-۷.۳۳%)۲۵۰-۲۳ (-۸.۴۲%)
  ح . نیرو محرکه‌۱,۰۶۰,۰۰۰۳۲۳,۹۰۰,۰۰۰۳۰۶۳۰۶۳۰۶۲۷ (۹.۶۸%)۳۰۶۲۷ (۹.۶۸%)
  بیمه ملت۱۰,۵۶۰,۰۰۰۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۰۳۱۳۰۳۱۳۰۳۰ (۰.۰۰%)۱۳۰۳۰ (۰.۰۰%)
  لبنیات‌کالبر۱,۰۵۰,۰۰۰۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۵۸۰۱۵۴۰۱۵۶۵۳۸ (۲.۴۹%)۱۵۷۰۴۳ (۲.۸۲%)
  سرمایه‌ گذاری‌ شاهد۱,۰۳۰,۰۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۵۱۰۱۴۳۰۱۴۷۲۵ (۰.۳۴%)۱۴۸۰۱۳ (۰.۸۹%)
  پتروشیمی‌ خارک‌۱۰۰,۸۷۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۱۹۹۰۱۱۳۲۰۱۱۶۷۰۲۲ (۰.۱۹%)۱۱۹۹۰۳۴۲ (۲.۹۴%)
  ح. سرمایه گذاری گروه توسعه ملی۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۲۵۹۱۱۴۱۱۱۹۵۲۹ (۲.۴۹%)۱۲۳۵۶۹ (۵.۹۲%)
  سیمان‌ سفید نی‌ریز۱,۰۰۰۱۶,۵۰۰,۰۰۰۱۶۵۰۰۱۶۵۰۰۱۷۳۱۶-۲۹ (-۰.۱۷%)۱۶۵۰۰-۸۴۵ (-۴.۸۷%)
  داروسازی‌ فارابی‌۱۰۰۱,۴۰۰,۰۰۰۱۳۸۳۷۱۳۸۳۷۱۴۵۶۴-۱ (-۰.۰۱%)۱۳۸۳۷-۷۲۸ (-۵.۰۰%)
  سپنتا۱۱۳,۶۰۱۱۳۶۰۱۱۳۶۰۱۱۲۹۵۴۰ (۰.۰۰%)۱۳۶۰۱

  شاخص قیمت بورس, شاخص اصلی بورس

  دیدگاه کاربران

  %d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%af
 • تازه ترین ها
 • پربیننده های هفته
 • پربیننده های ماه