جدیدترین ها در سایت جدیده
خودکار-جادویی
 • اخبار
 • استخدام جدید
 • دینی و مذهبی
 • دنیای تکنولوژی و فناوری
 • اخبار اقتصادی
 • دنیای خودرو
 • دفترچه انتخاب رشته کنکور هنر و زبان 95 + دانلود

  مجموعه : اخبار , اخبار اجتماعی , دنیای دانلود

  دفترچه انتخاب رشته کنکور هنر 95, دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری هنر 95, دانلود دفترچه انتخاب رشته هنر و زبان خارجی 95, دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور هنر 95, دفترچه انتخاب رشته کنکور هنر 1395

  دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۵ – ۱۳۹۵ :

  گروه آزمایشیعلوم ریاضی و فنی– مقدمه و نکات مهم
  – توضیحات و شرایط و ضوابط کلی پذیرش دانشجو
  – کارنامه نتایج علمی (اولیه)
  – گزینش دانشجو
  – انتخاب رشته
  دریافت فایل
  – جدول زیرگروه ها، ضرایب، ظرفیت و کدرشته های تحصیلی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنیدریافت فایل
  پیوست ها:
  ۱- جداول کارایی لازم اعضاء در رشته های مختلف تحصیلی.
  ۲- شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی دانشگا هها و مؤسسات آموزش عالی
  ۳- جداول نام واحدها و مراکز دانشگا ههای پیام نور و شهرستان های تحت پوشش هر مرکز یا واحد
  ۴- فرم پیش نویس انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۳۹۵
  دریافت فایل
  گروه آزمایشیعلوم تجربی– مقدمه و نکات مهم
  – توضیحات و شرایط و ضوابط کلی پذیرش دانشجو
  – کارنامه نتایج علمی (اولیه)
  – گزینش دانشجو
  دریافت فایل
  – جدول زیرگروه ها، ضرایب، ظرفیت و کدرشته های تحصیلی گروه آزمایشی علوم تجربیدریافت فایل
  پیوست ها:
  ۱- جداول کارایی لازم اعضاء در رشته های مختلف تحصیلی.
  ۲- شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی دانشگا هها و مؤسسات آموزش عالی
  ۳- جداول نام واحدها و مراکز دانشگا ههای پیام نور و شهرستان های تحت پوشش هر مرکز یا واحد
  ۴- فرم پیش نویس انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۳۹۵
  دریافت فایل
  گروه آزمایشیعلوم انسانی– مقدمه و نکات مهم
  – توضیحات و شرایط و ضوابط کلی پذیرش دانشجو
  – کارنامه نتایج علمی (اولیه)
  – گزینش دانشجو
  -انتخاب رشته
  دریافت فایل
  – جدول زیرگروه ها، ضرایب، ظرفیت و کدرشته های تحصیلی گروه آزمایشی علوم انسانیدریافت فایل
  پیوست ها:
  ۱- جداول کارایی لازم اعضاء در رشته های مختلف تحصیلی.
  ۲- شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی دانشگا هها و مؤسسات آموزش عالی
  ۳- جداول نام واحدها و مراکز دانشگا ههای پیام نور و شهرستان های تحت پوشش هر مرکز یا واحد
  ۴- فرم پیش نویس انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۳۹۵
  دریافت فایل
  گروه آزمایشیهنر
  و
  زبانهای خارجی
  – مقدمه و نکات مهم
  – توضیحات و شرایط و ضوابط کلی پذیرش دانشجو
  – کارنامه نتایج علمی (اولیه)
  – گزینش دانشجو
  – انتخاب رشته
  دریافت فایل
  – جدول زیرگروه ها، ضرایب، ظرفیت و کدرشته های تحصیلی گروه آزمایشی هنردریافت فایل
  – جدول زیرگروه ها، ضرایب، ظرفیت و کدرشته های تحصیلی گروه آزمایشی زبانهای خارجیدریافت فایل
  پیوست ها:
  ۱- جداول کارایی لازم اعضاء در رشته های مختلف تحصیلی.
  ۲- شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی دانشگا هها و مؤسسات آموزش عالی
  ۳- جداول نام واحدها و مراکز دانشگا ههای پیام نور و شهرستان های تحت پوشش هر مرکز یا واحد
  ۴- فرم پیش نویس انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۳۹۵
  دریافت فایل

  دفترچه انتخاب رشته کنکور 95

  دیدگاه کاربران

  %d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%af
 • تازه ترین ها
 • پربیننده های هفته
 • پربیننده های ماه