جدیدترین ها در سایت جدیده
خودکار-جادویی
 • اخبار
 • استخدام جدید
 • دینی و مذهبی
 • دنیای تکنولوژی و فناوری
 • اخبار اقتصادی
 • دنیای خودرو
 • دانلود نمونه سوالات رایگان استخدام وزارت نیرو

  مجموعه : استخدام جدید , استخدام دولتی

  در این بخش از سایت جدیده نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو را به صورت کاملا رایگان در اختیار شما کاربران عزیز سایت قرار می دهیم.

  سوالات ریاضی و آمار مقدماتی

  ریاضی و آمار مقدماتی
  سوال ۱صورت سوالاگر a1=-1 و a2=3 باشد، سه جمله از عبارت an=-an-1-2an-2 برای مقادیر a>2 چقدر است؟
  گزینه ها۱)-۱,-۵,۷۲)۱,۷,۹۳)-۱,۷,-۵۴)-۱,-۱,-۳
  پاسخ صحیحگزینه ۳
  سوال ۲صورت سوالاگر log5=b در مبنای ۸ باشد، آنگاه log10 در مبنای ۴ بر حسب مقدار b چقدر است؟
  گزینه ها۱)۲+۱b/6۲)۱+۳b/6۳)۱+۲b/3۴)۱+۳b/2
  پاسخ صحیحگزینه ۴
  سوال ۳صورت سوالساده شده عبارت |x^2+4x-4-| کدام گزینه است ؟
  گزینه ها۱)|۲^(x-2)|۲)۲^(x-2)۳)|۲^(x-2)|-۴)۲^(x-2)-
  پاسخ صحیحگزینه ۲
  سوال ۴صورت سوالحاصل عبارت Tan2x Cos2x + Cot2xSin2x برابر است با ?
  گزینه ها۱)Sin2x – Cos2x۲)Cos2x-Sin2x۳)۱۴)Tan2x+Cot2x
  پاسخ صحیحگزینه ۳
  سوال ۵صورت سوالمشتق تابع Sin(Cosx) عبارت است از ?
  گزینه ها۱)Sinx Cos(Cosx)-۲)Cosx Sin(Cosx)۳)Cosx Sin(Cosx)-۴)Sinx Cos(Cosx)
  پاسخ صحیحگزینه ۱
  سوال ۶صورت سوالانتگرال تابع x/1+x عبارت است از
  گزینه ها۱)۱/۱+۱x۲)x+Ln(x+1)۳)x-Ln|x+1|۴)Ln(x+1)
  پاسخ صحیحگزینه ۳
  سوال ۷صورت سوالمشتق تابع ln(x/2) عبارت است از ?
  گزینه ها۱)۱x/2۲)۱/x۳)۱/۲x۴)۲/۱x
  پاسخ صحیحگزینه ۲
  سوال ۸صورت سوالانتگرال تابع ۴ = f(x) برای x<4 و f(x)=x برای x>=4 در فاصله ۰ تا ۸ چقدر است؟
  گزینه ها۱)۱۶۲)۲۴۳)۴۸۴)۴۰
  پاسخ صحیحگزینه ۴
  سوال ۹صورت سوالدر کارخانه ای دو خط تولید وجود دارد که به ترتیب ۴۰ درصد و ۶۰ درصد محصولات را تولید میکنند. مشخص گردیده که ۳ درصد محصولات خط اول و ۴ درصد محصولات خط دوم معیوب هستند. اگر محصولی خریداری نمائیم و معیوب باشد احتمال آنکه از محصولات خط دوم باشد چقدر است ؟
  گزینه ها۱)۳/۴۲)۲/۳۳)۱/۳۴)۱/۲
  پاسخ صحیحگزینه ۲
  سوال ۱۰صورت سوالاز کیسه ای شامل ۷ مهره سفید و ۳ مهره سیاه است، ۲۰۰ بار پست سر هم یک مهره را به طور تصادفی انتخاب کرده و پس از مشاهده رنگ آن، آن را به کیسه بازگردانند. امید ریاضی تعداد گلوله سیاه برابر است با ؟
  گزینه ها۱)۶۰۲)۱۱۳۳)۱۱۷۴)۱۷۰
  پاسخ صحیحگزینه ۱

  سوالات معارف اسلامی

  معارف اسلامی
  سوال ۱صورت سوالکدام گزینه بیانگر توحید ذاتی است؟
  گزینه ها۱)ولم یکن له کفوا احد۲)لا اله الا الله۳)بحول الله و قوته اقوم و اقعد۴)لا حول ولا قوه الا بالله
  پاسخ صحیحگزینه ۱
  سوال ۲صورت سوالکدام گزینه از موارد زیر جزء مراحل استغفار نیست؟
  گزینه ها۱)پشیمانی از گذشته۲)بازگرداندن حق مردم۳)نیت۴)قضای واجبات
  پاسخ صحیحگزینه ۳
  سوال ۳صورت سوالکدام یک از ماجراهای تاریخی اسلام در زمینه ی اثبات ولایت حضرت علی (ع) در حجه الوداع اتفاق افتاد؟
  گزینه ها۱)غدیر خم۲)غزوه تبوک۳)یوم الدار۴)یوم الانذار
  پاسخ صحیحگزینه ۱
  سوال ۴صورت سوالکدام مورد از ارکان نماز است؟
  گزینه ها۱)قرائت سوره حمد۲)قیام پس از رکوع۳)قیام قبل از رکوع۴)نشستن بین دو سجده
  پاسخ صحیحگزینه ۳
  سوال ۵صورت سوالدر موضوع غیبت امام عصر (عج) غیبت مقابل چه موضوعی قرار دارد؟
  گزینه ها۱)عدم۲)ذاتی۳)حضور۴)ظهور
  پاسخ صحیحگزینه ۴
  سوال ۶صورت سوالکلمه طیبه ی ” لا اله الا الله ” بیش از هر چیز ناظر به کدام مرتبه ی توحید است؟
  گزینه ها۱)عملی۲)ذاتی۳)افعالی۴)نظری
  پاسخ صحیحگزینه ۱
  سوال ۷صورت سوالاولین آیاتی که بر پیامبر اکرم (ص) نازل شد،چه آیاتی بود؟
  گزینه ها۱)حمد۲)بقره۳)علق۴)نجم
  پاسخ صحیحگزینه ۲
  سوال ۸صورت سوالحد فاصل دنیا و آخرت ؟
  گزینه ها۱)برزخ۲)الست۳)آخرت۴)ذر
  پاسخ صحیحگزینه ۱
  سوال ۹صورت سوالمفهوم ” عصمت ” چیست؟
  گزینه ها۱)گناه نکردن۲)پرهیز شدید از گناه۳)گریز از گناه۴)مصونیت از گناه و اشتباه
  پاسخ صحیحگزینه ۴
  سوال ۱۰صورت سوالبا توجه به اندیشه های حضرت امام (ره) اخلاص در کارها که مبدا شکست انسان باشد،کدام مورد است؟
  گزینه ها۱)تنبلی و تکبر۲)خودخواهی و غرور۳)دروغ و حسد۴)عدم شناخت دی
  پاسخ صحیحگزینه ۲
  سوال ۱۱صورت سوالکدام گزینه در حکم اعلان جنگ با خدا و رسولش می باشد؟
  گزینه ها۱)ربا۲)غیبت۳)تهمت۴)رشوه خواری
  پاسخ صحیحگزینه ۱
  سوال ۱۲صورت سوالاین آموزه همواره از ضروریات دین اسلام شمرده شده است؟
  گزینه ها۱)عصمت۲)نماز۳)خاتمیت۴)امامت
  پاسخ صحیحگزینه ۳
  سوال ۱۳صورت سوال“کتاب،سنت،عقل،اجماع” ، از منابع اصلی کدام علم است؟
  گزینه ها۱)حدیث شناسی۲)تفسیر۳)احکام۴)فقه
  پاسخ صحیحگزینه ۴
  سوال ۱۴صورت سوالدر قرآن کریم بازگشت چه چیزی به سوی خدا ذکر شده است؟
  گزینه ها۱)خود انسان۲)طبیعت۳)فرشتگان۴)همه ی امور
  پاسخ صحیحگزینه ۴
  سوال ۱۵صورت سوالروح بی پایان انسان با پیوند چه چیزی آرامش می گیرد؟
  گزینه ها۱)انجام اعمال صالح۲)نماز۳)روزه۴)یاد خدا
  پاسخ صحیحگزینه ۴

  سوالات فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه L.D.C.I )

  فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه L.D.C.I )
  سوال ۱صورت سوالکدام یک از دستگاه های زیر خروجی است ؟
  گزینه ها۱)صفحه کلید۲)پویشگر۳)صفحه نمایش۴)اهرم هدایت
  پاسخ صحیحگزینه ۳
  سوال ۲صورت سوالکدام یک از واحد های زیر ظرفیت یک DVD معمولی را نشان می دهد ؟
  گزینه ها۱)G 4.7۲)MG 4.7۳)G 5.2۴)MG 5.2
  پاسخ صحیحگزینه ۱
  سوال ۳صورت سوالکدام یک از سخت افزارهای زیر روی برد اصلی قرار نمی گیرد ؟
  گزینه ها۱)CPU۲)RAM۳)کارت گرافیکی۴)پویشگر (اسکنر)
  پاسخ صحیحگزینه ۴
  سوال ۴صورت سوالکدام یک از موارد زیر امکان چندین بار ضبط و ویرایش را دارد ؟
  گزینه ها۱)CD-ROM۲)CD-RW۳)PROM۴)CD
  پاسخ صحیحگزینه ۲
  سوال ۵صورت سوالبا استفاده از کدام کلید میتوان چند آیکون را به شکل غیر مجاور انتخاب کرد ؟
  گزینه ها۱)Shift۲)Alt۳)Shift + Ctrl۴)Ctrl
  پاسخ صحیحگزینه ۴
  سوال ۶صورت سوالبرای انتخاب، برداشتن و مستقر کردن یک متن از کدام مورد استفاده می شود ؟
  گزینه ها۱)Copy۲)Paste۳)Cut۴)Ctrl + C
  پاسخ صحیحگزینه ۳
  سوال ۷صورت سوالدر پنجره برنامه Windows Explorer علامت + در کنار آیکون پوشه به چه معناست ؟
  گزینه ها۱)خالی بودن پوشه۲)داشتن فایل۳)داشتن زیر پوشه۴)مشترک بودن پوشه با سایر برنامه ها
  پاسخ صحیحگزینه ۳
  سوال ۸صورت سوالبرای انتقال فایل ها به حافظه موقت از ؟
  گزینه ها۱)Cut۲)Ctrl + E۳)Paste۴)Ctrl + C
  پاسخ صحیحگزینه ۴
  سوال ۹صورت سوالمحل ذخیره سازی اطلاعات و اسناد به طور پیش فرض کدام است ؟
  گزینه ها۱)My Network۲)My Document۳)Desktop۴)My Computer
  پاسخ صحیحگزینه ۲
  سوال ۱۰صورت سوالهنگام شروع به کار ویندوز برنامه های کدام پوشه به طور خودکار اجرا می شوند ؟
  گزینه ها۱)My Music۲)Start Up۳)My Computer۴)My Document
  پاسخ صحیحگزینه ۲
  سوال ۱۱صورت سوالکدام مورد از پسوند فایل های متنی نیست ؟
  گزینه ها۱)Txt۲)Xls۳)dot۴)docx
  پاسخ صحیحگزینه ۲
  سوال ۱۲صورت سوالکلید میانبر help کدام است ؟
  گزینه ها۱)F1۲)F2۳)F4۴)F8
  پاسخ صحیحگزینه ۱
  سوال ۱۳صورت سوالبرای بر چسب گذاری از ؟
  گزینه ها۱)Caption۲)Copy۳)attach۴)Save
  پاسخ صحیحگزینه ۱
  سوال ۱۴صورت سوالدر نرم افزار اکسس برای استخراج داده ها از ؟
  گزینه ها۱)Sharepoint۲)Macro۳)Query۴)Records
  پاسخ صحیحگزینه ۳
  سوال ۱۵صورت سوالچنانچه بخواهیم هم زمان چند صفحه از یک سند را ببینیم از چه طریقی امکان پذیر است ؟
  گزینه ها۱)Multipage۲)دکمه Scale۳)Preview۴)Web Layout
  پاسخ صحیحگزینه ۴
  سوال ۱۶صورت سوالکدام گزینه راهکار مناسبی برای کوتاه کردن مسیر در موتورهای جست و جو نمی باشد ؟
  گزینه ها۱)انتخاب کلیه واژه های مناسب۲)وارد کردن سؤال مورد نظر در قالب یک جمله کامل۳)استفاده از عملکرد های منطقی مانند + و …۴)محدود کردم جستجو به یک یا چند سایت خاص مورد نظر در صورت وجود
  پاسخ صحیحگزینه ۴
  سوال ۱۷صورت سوالکدام زبانه در پنجره Page Setup برای تنظیم اندازه صفحه به کار می رود؟
  گزینه ها۱)Paper۲)Layout۳)Orientation۴)Margin
  پاسخ صحیحگزینه ۴
  سوال ۱۸صورت سوالدر سایت های اینترنتی دامنه edu برای کدام فعالیت ها کاربرد دارد ؟
  گزینه ها۱)تجاری۲)دولتی۳)آموزشی۴)نظامی
  پاسخ صحیحگزینه ۳
  سوال ۱۹صورت سوالبرای درج اسلاید از کدام کلید میانبر استفاده می شود ؟
  گزینه ها۱)Ctrl + M۲)Ctrl + N۳)Ctrl + V۴)Ctrl + W
  پاسخ صحیحگزینه ۱
  سوال ۲۰صورت سوالفرمان Slide Design برای انجام چه کاری استفاده می شود ؟
  گزینه ها۱)تعیین نوع اسلاید۲)افکت گذاری بر روی Slide۳)ایجاد Transition۴)درج سر صفحه و پا صفحه
  پاسخ صحیحگزینه ۲
  سوال ۲۱صورت سوالبرای سایه دار کردن شکل های رسم شده از کدام گزینه استفاده می شود ؟
  گزینه ها۱)soft Edge۲)Glow۳)Reflection۴)Shadow Style
  پاسخ صحیحگزینه ۴
  سوال ۲۲صورت سوالبرای نمایش مقایسه برنامه عملیاتی و عملکرد یک سازمان از کدام نرم افزار استفاده می شود ؟
  گزینه ها۱)Access۲)Excel۳)power Point۴)Word
  پاسخ صحیحگزینه ۱
  سوال ۲۳صورت سوالدر نرم افزار Excel، گزینه قالب بندی برای اعداد کدام است ؟
  گزینه ها۱)General۲)Number۳)Alignment۴)Font
  پاسخ صحیحگزینه ۲
  سوال ۲۴صورت سوالبرای ادغام سلول های مورد نظر کدام یک از موارد زیر صحیح است ؟
  گزینه ها۱)Split Cells۲)Wrap text۳)Alignment۴)Merge cell
  پاسخ صحیحگزینه ۴
  سوال ۲۵صورت سوالکدام یک از موارد زیر برای محاسبه میانگین داده های یک محدوده از سلول های مورد استفاده قرار میگیرد ؟
  گزینه ها۱)Average۲)Min۳)Sub Total۴)Sum
  پاسخ صحیحگزینه ۱

  سوالات زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش

  زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش
  سوال ۱صورت سوالکتاب بینوایان اثر کیست ؟
  گزینه ها۱)آلبرت کامو۲)لئو تولستوی۳)آلفونس دوده۴)ویکتور هوگو
  پاسخ صحیحگزینه ۴
  سوال ۲صورت سوالکلاف به دست کسی دادن کنایه از چیست ؟
  گزینه ها۱)کلافه کردن۲)مشکل پیچیده را حل کردن۳)سر درگم کردن۴)نهایت نیرنگ بازی
  پاسخ صحیحگزینه ۲
  سوال ۳صورت سوالمعنای واژه مهر به کدام معناست؟
  گزینه ها۱)روزه دار۲)دوستی۳)خورشید۴)محبت داشتن
  پاسخ صحیحگزینه ۳
  سوال ۴صورت سوالدر بیت عشق بالاتر از آن است که در صف آید / چرخ کبکی است که در پنجه این شهبازست
  منظور ار شهبار چیست ؟
  گزینه ها۱)دنیا۲)عشق۳)مردم۴)عقاب
  پاسخ صحیحگزینه ۲
  سوال ۵صورت سوالجمع کدام کلمه صحیح نیست ؟
  گزینه ها۱)اعداد : عدد۲)اصول: وصل۳)القاب : لقب۴)الفاظ : لفظ
  پاسخ صحیحگزینه ۲
  سوال ۶صورت سوالمغفول به چه معناست ؟
  گزینه ها۱)دور شده۲)بازگشتن۳)فراموش شده۴)شتر ماده
  پاسخ صحیحگزینه ۳
  سوال ۷صورت سوالپدر شعر نو کیست ؟
  گزینه ها۱)سهراب سپهری۲)اخوان ثالث۳)نیما یوشیج۴)هوشنگ ابتهاج
  پاسخ صحیحگزینه ۳
  سوال ۸صورت سوالآب در هاون کوبیدن کنایه از چیست ؟
  گزینه ها۱)کار بیهوده انجام دادن۲)آب از آب تکان نخوردن۳)بی فایده شدن چاره و تدبیر۴)کنف شدن
  پاسخ صحیحگزینه ۱
  سوال ۹صورت سوالبیت زیر چه مفهومی را توصیه می کند؟ «زان پیش که دست و پا فروبندد مرگ آخر کم از آنکه دست و پایی بزنیم»
  گزینه ها۱)تسلیم شدن۲)تواضع نمودن۳)تلاش کردن۴)زندگی کردن
  پاسخ صحیحگزینه ۳
  سوال ۱۰صورت سوالکاربرد کدام کلمه در زبان فارسی جایز نیست ؟
  گزینه ها۱)اختیارات۲)پیشنهادات۳)انتقادات۴)انتظامات
  پاسخ صحیحگزینه ۲
  سوال ۱۱صورت سواللغت نامه ، امثال و حکم ، ترجمه وح القوانین از آثار کیست ؟
  گزینه ها۱)احمد آرام۲)علامه دهخدا۳)دکتر محمد معین۴)عبدالحسین زرین کوب
  پاسخ صحیحگزینه ۲
  سوال ۱۲صورت سوالاز نظر قواعد نگارش زبان فارسی ، به کار بردن کدام کلمه صحیح است ؟
  گزینه ها۱)گاها۲)تلفنا۳)دوما۴)اولا
  پاسخ صحیحگزینه ۴
  سوال ۱۳صورت سوالمعنی کدام کلمه صحیح است؟
  گزینه ها۱)شکوه:عظمت۲)جهل:تاریکی۳)غافل:پنهان۴)دغدغه: بی خوابی
  پاسخ صحیحگزینه ۱
  سوال ۱۴صورت سوالاملای کدام کلمه با توجه به معنای آن صحیح نمی باشد؟
  گزینه ها۱)صواب: درست۲)سامع: شنونده۳)صفیه: نادان۴)متمرد: سرکش
  پاسخ صحیحگزینه ۳
  سوال ۱۵صورت سوالکلمات کدام یک از گزینه های زیر هم خانواده نیستند؟
  گزینه ها۱)عالم، معلوم، معلم۲)شاهد، شهید، مشهد۳)غفلت، مقبول، غفور۴)عدد، متعدد، عمده
  پاسخ صحیحگزینه ۳

  سوالات اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی

  اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی
  سوال ۱صورت سوالنحوه انتخاب فقهای شورای نگهبان چگونه است؟
  گزینه ها۱)با معرفی رییس قوه قضائیه و تایید مقام رهبری۲)با معرفی رییس قوه قضائیه و تایید مجلس شورای اسلامی۳)با انتخاب و معرفی مقام رهبری۴)با انتخاب مجلس شورای اسلامی
  پاسخ صحیحگزینه ۳
  سوال ۲صورت سوالمسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری با کدام مرجع یا مراجع قانونی زیر است؟
  گزینه ها۱)وزارت کشور و شورای نگهبان۲)مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه۳)دولت۴)شورای نگهبان
  پاسخ صحیحگزینه ۴
  سوال ۳صورت سوالمطابق مطالعات انجام شده،مهمترین عمل طلاق زوجین در ایران کدام گزینه زیر است؟
  گزینه ها۱)تنفر و بی علاقه گی۲)اعتیاد به مواد مخدر۳)عدم انطباق شرایط فرهنگی۴)بیکاری
  پاسخ صحیحگزینه ۴
  سوال ۴صورت سوالنصب و عزل کدامیک از مقامات مذکور در گزینه های زیر با مقام رهبری نیست؟
  گزینه ها۱)رییس مجلس خبرگان۲)رییس سازمان صدا و سیما۳)رییس قوه قضائیه۴)رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح
  پاسخ صحیحگزینه ۱
  سوال ۵صورت سوالبر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اداره امور کشور بر مبنای کدام گزینه زیر صورت می پذیرد؟
  گزینه ها۱)با اتکا به دستورهای مقام رهبری۲)با اتکا به اجماع قوای سه گانه۳)با اتکا به آرا عمومی و از راه انتخاب۴)اتکا به مشورت و بر اساس آیه شریفه < و امرهم شواری بینهم>
  پاسخ صحیحگزینه ۳
  سوال ۶صورت سوالمطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی ایران شامل چه بخش هایی است؟
  گزینه ها۱)دولتی ،عمومی ،خصوصی۲)عمومی ،تعاونی ،خصوصی۳)دولتی ،نیمه دولتی ،غیر دولتی۴)دولتی ،تعاونی ،خصوصی
  پاسخ صحیحگزینه ۴
  سوال ۷صورت سوالاستانداران را چه مرجع یا مقامی منصوب می کند؟
  گزینه ها۱)با پیشنهاد هیئت دولت و حکم وزیر کشور۲)با تصویب هیئت دولت و حکم وزیر کشور۳)با پیشنهاد هیئت وزیران و حکم رییس جمهور۴)تصویب هیئت وزیران و حکم رییس جمهور
  پاسخ صحیحگزینه ۴
  سوال ۸صورت سوالمطابق اصل نود قانون اساسی هر کس شکایتی از نحوه کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قظائیه داشته باشد، می تواند شکایت خود را به کدام مرجع عرضه کند؟
  گزینه ها۱)مقام رهبری۲)مجلس شورای اسلامی۳)رییس جمهور۴)رییس قوه قضائیه
  پاسخ صحیحگزینه ۲
  سوال ۹صورت سوالکدام یک از موارد زیر وابسته به سازمان ملل متحد نیست؟
  گزینه ها۱)ناتو۲)شورای امنیت۳)یونسکو۴)دادگاه بین المللی لاهه
  پاسخ صحیحگزینه ۱
  سوال ۱۰صورت سوالکدام گزینه در مورد وضع کشور ژاپن، در دو جنگ جهانی صحیح است؟
  گزینه ها۱)در هر دو جنگ متحد آلمان بود۲)در هر دو جنگ مخالف آلمان بود۳)در جنگ جهانی اول علیه آلمان و در جنگ جهانی دوم متحد آلمان بود۴)در جنگ جهانی اول متحد آلمان و در جنگ جهانی دوم علیه آلمان بود
  پاسخ صحیحگزینه ۳
  سوال ۱۱صورت سوالدر حال حاضر،تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی حدودا چند نفر است؟
  گزینه ها۱)۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر۲)۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر۳)۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر۴)۳۰۰ تا ۳۵۰ نفر
  پاسخ صحیحگزینه ۳
  سوال ۱۲صورت سوالدر کشور ایران بیشترین نرخ بیکاری متعلق به کدام گزینه ای زیر می باشد؟
  گزینه ها۱)دارندگان مدرک تحصیلی تکمیلی۲)افراد زیر دیپلم۳)افراد بالای ۵۰ سال۴)فارغ التحصیلان دانشگاه ها
  پاسخ صحیحگزینه ۴
  سوال ۱۳صورت سوالفرمان مشروطیت در زمان کدام پادشاه صادر شد؟
  گزینه ها۱)ناصر الدین شاه۲)مظفر الدین شاه۳)محمدعلی شاه۴)احمد شاه
  پاسخ صحیحگزینه ۲
  سوال ۱۴صورت سوالدریاچه هامون در کدام استان واقع شده است؟
  گزینه ها۱)قم۲)خراسان جنوبی۳)هرمزگان۴)سیستان و بلوچستان
  پاسخ صحیحگزینه ۴
  سوال ۱۵صورت سوالرژیم اشغالگر اسرائیل با کدام کشور زیر مرز مشترک ندارد؟
  گزینه ها۱)عراق۲)لبنان۳)سوریه۴)مصر
  پاسخ صحیحگزینه ۱

  منبع: ای استخدام

  برچسب ها :
  دیدگاه کاربران

  %d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%af
 • تازه ترین ها
 • پربیننده های هفته
 • پربیننده های ماه