دربی 81ام تا ساعتی دیگر در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.طرفداران دو تیم استقلال و پرسپولیس شروع به کری خوانی برای یکدیگر کرده اند.

 

کری خوانی اینستاگرامی برای بازی دربی+تصاویر

 

کری خوانی اینستاگرامی برای بازی دربی+تصاویر

 

کری خوانی اینستاگرامی برای بازی دربی+تصاویر

 

کری خوانی اینستاگرامی برای بازی دربی+تصاویر

 

کری خوانی اینستاگرامی برای بازی دربی+تصاویر

 

کری خوانی اینستاگرامی برای بازی دربی+تصاویر

 

کری خوانی اینستاگرامی برای بازی دربی+تصاویر

 

کری خوانی اینستاگرامی برای بازی دربی+تصاویر

 

کری خوانی اینستاگرامی برای بازی دربی+تصاویر

 

 

کری خوانی بازی دربی از نوع اینستاگرامی+تصاویر

 

کری خوانی بازی دربی از نوع اینستاگرامی+تصاویر

 

کری خوانی بازی دربی از نوع اینستاگرامی+تصاویر
منبع: باشگاه خبرنگاران