جدیدترین ها در سایت جدیده
خودکار-جادویی
 • اخبار
 • استخدام جدید
 • دینی و مذهبی
 • دنیای تکنولوژی و فناوری
 • اخبار اقتصادی
 • دنیای خودرو
 • اشعار عاشقانه حافظ | شعر عاشقانه حافظ شیرازی

  مجموعه : دنیای شعر

  اشعار حافظ شیرازی, شعر های زیبای حافظ

  اشعار عاشقانه حافظ | شعر عاشقانه حافظ شیرازی

  فاش می​گویم و از گفته خود دلشادم
  بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم
  طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق
  که در این دامگه حادثه چون افتادم
  من ملک بودم و فردوس برین جایم بود
  آدم آورد در این دیر خراب آبادم… حافظ

  اشعار عاشقانه حافظ | شعر عاشقانه حافظ شیرازی

  ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست
  منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست
  شب تـار است و ره وادی ایمـــن در پیش
  آتش طــور کـــجا موعــــد دیــدار کــــجاست
  هــر کــــه آمـــد به جهان نقش خرابـــــی دارد
  در خـــرابات بگــــویید کــــه هشیـــار کـــجاست
  آن کــــس است اهـــل بشارت کــــــه اشارت داند
  نکــــته‌ها هست بســـی محـــرم اســـرار کــجاست
  هـــــر ســــر مـــوی مــــرا بـا تـــو هـــزاران کــــار است
  مـــا کـــجاییـــم و مـــلامـــت گـــر بـــی‌کـــار کـــجاست…

  اشعار عاشقانه حافظ | شعر عاشقانه حافظ شیرازی

  سینه تنگ من و بار غم او هیهات

  مرد این بار گران نیست دل مسکینم

  بر دلم گرد ستم‌هاست خدایا مپسند

  که مکدر شود آیینه مهرآیینم

  اشعار عاشقانه حافظ | شعر عاشقانه حافظ شیرازی

  بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
  فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم
  اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد
  من و ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم … حافظ

  اشعار عاشقانه حافظ | شعر عاشقانه حافظ شیرازی

  ای دل مباش یک دم خالی ز عشق و مستی
  وان گه برو که رستی از نیستی و هستی
  گر جان به تن ببینی مشغول کار او شو
  هر قبله‌ای که بینی بهتر ز خودپرستی
  با ضعف و ناتوانی همچون نسیم خوش باش
  بیماری اندر این ره بهتر ز تندرستی
  در مذهب طریقت خامی نشان کفر است
  آری طریق دولت چالاکی است و چستی
  تا فضل و عقل بینی بی‌معرفت نشینی
  یک نکته‌ات بگویم خود را مبین که رستی
  در آستان جانان از آسمان میندیش
  کز اوج سربلندی افتی به خاک پستی
  خار ار چه جان بکاهد گل عذر آن بخواهد
  سهل است تلخی می در جنب ذوق مستی
  صوفی پیاله پیما حافظ قرابه پرهیز
  ای کوته آستینان تا کی درازدستی حافظ

  اشعار عاشقانه حافظ | شعر عاشقانه حافظ شیرازی

  زین خوش رقم که بر گل رخسار می‌کشی

  خط بر صحیفه گل و گلزار می‌کشی

  اشک حرم نشین نهانخانه مرا

  زان سوی هفت پرده به بازار می‌کشی

  کاهل روی چو باد صبا را به بوی زلف

  هر دم به قید سلسله در کار می‌کشی

  هر دم به یاد آن لب میگون و چشم مست

  از خلوتم به خانه خمار می‌کشی

  گفتی سر تو بسته فتراک ما شود

  سهل است اگر تو زحمت این بار می‌کشی

  با چشم و ابروی تو چه تدبیر دل کنم

  وه زین کمان که بر من بیمار می‌کشی

  بازآ که چشم بد ز رخت دفع می‌کند

  ای تازه گل که دامن از این خار می‌کشی

  حافظ دگر چه می‌طلبی از نعیم دهر

  می می‌خوری و طره دلدار می‌کشی

  اشعار عاشقانه حافظ | شعر عاشقانه حافظ شیرازی

  دل از من برد و روی از من نهان کرد – خدا را با  که  این بازی توان کرد

  میان   مهربانان    کی    توان    گفت – که یار ما چنین گفت و چنان کرد

  اشعار عاشقانه حافظ | شعر عاشقانه حافظ شیرازی

  یا رب آن آهوی مشکین به ختن  بازرسان – وان سهی سرو خرامان به چمن بازرسان

  دل   آزرده   ما    را   به     نسیمی   بنواز – یعنی  آن جان  ز  تن رفته به  تن بازرسان

  ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند – یار  مه  روی  مرا  نیز   به  من  بازرسان

  دیده‌ها   در  طلب   لعل   یمانی   خون   شد – یا رب  آن کوکب  رخشان به یمن بازرسان

  برو   ای   طایر   میمون     همایون    آثار – پیش  عنقا  سخن  زاغ  و   زغن  بازرسان

  سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات – بشنو ای  پیک  خبرگیر  و  سخن  بازرسان

  آن که  بودی  وطنش   دیده  حافظ  یا   رب – به  مرادش  ز غریبی   به   وطن  بازرسان

  اشعار عاشقانه حافظ | شعر عاشقانه حافظ شیرازی

  ز  دلبری  نتوان  لاف  زد  به  آسانی – هزار نکته  در این  کار هست تا  دانی

  بجز  شکر دهنی  مایه‌هاست  خوبی را – به   خاتمی  نتوان   زد   دم  سلیمانی

  هزار   سلطنت   دلبری   بدان   نرسد – که  در  دلی به هنر خویش را بگنجانی

  چه  گردها که  برانگیختی ز هستی من – مباد  خسته   سمندت  که  تیز  می‌رانی

  به  همنشینی  رندان  سری  فرود  آور – که گنجهاست در این بی‌سری و سامانی

  اشعار عاشقانه حافظ | شعر عاشقانه حافظ شیرازی

  فکر  بلبل همه  آن است که گل  شد یارش – گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش

  دلربایی  همه آن  نیست  که عاشق بکشند – خواجه  آن است  که  باشد  غم خدمتگارش

  جای آن است که خون موج زند در دل لعل – زین  تغابن  که   خزف  می‌شکند   بازارش

  بلبل از فیض گل آموخت سخن ور نه نبود – این همه  قول  و غزل  تعبیه  در   منقارش

  ای  که  در  کوچه  معشوقه  ما  می‌گذری – بر  حذر باش  که  سر  می‌شکند  دیوارش

  آن سفرکرده که صد قافله دل همره  اوست – هر  کجا  هست  خدایا  به  سلامت  دارش

  صحبت عافیتت گر چه خوش  افتاد ای دل – جانب  عشق  عزیز  است  فرو  مگذارش

  صوفی سرخوش از این دست که کج کرد کلاه – به  دو  جام  دگر  آشفته  شود  دستارش

  دل حافظ  که  به دیدار تو  خوگر شده بود – ناز  پرورد  وصال  است  مجو   آزارش

  دیدگاه کاربران

  %d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%af
 • تازه ترین ها
 • پربیننده های هفته
 • پربیننده های ماه