جدیدترین ها در سایت جدیده
خودکار-جادویی
 • اخبار
 • استخدام جدید
 • دینی و مذهبی
 • دنیای تکنولوژی و فناوری
 • اخبار اقتصادی
 • دنیای خودرو
 • استخدام جدید دستگاه های اجرایی اسفند 94 + زمان آزمون

  مجموعه : استخدام جدید , استخدام دولتی

  استخدام جدید دستگاه های اجرایی 94, زمان آزمون دستگاه های اجرایی 94

  دفـترچـه راهنمـای دومین آزمـــون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور اسفند ماه سال ۱۳۹۴

  مقدمه: در راستای تجمیع و بهین هسازی فرآیند استخدام دستگاههای اجرایی کشور، به حـول و قـوه الهـی، دومـین آزمـون اسـتخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور تحت عنوان آزمون استخدامی اسفند مـاه ۱۳۹۴ در تـاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۱ برگـزار میشود. در ادامه، توضیحات مربوطه در دو بخش ارائه خواهد شد. در بخش نخست، توضیحات و شرایط عمومی استخدام و در بخش دوم نیز شرایط اختصاصی دستگاههای دولتی و شغل محلهای معرفی شده توسط هر دستگاه اعلام می گردد.

  بخش اول:

  شرایط عمومی استخدام:

  – داشتن تابعیت ایران

  – تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی

  – التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

  – انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی (ویژه آقایان)

  – عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر – نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر

  – داوطلبان نبایــد از جمله افــرادی باشند که به موجب آراء مراجع قضــائی و ذیصلاح، از خدمات دولتی منع شده باشند.

  – داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام میشوند.

  – داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاههای اجرایی و یا بازخرید خدمت آنها باشند.

  تذکر۱: ملاک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه داوطلبان آخرین روز ثبت نام (۱۳۹۴/۱۰/۲۶) و محاسبه سن آن ها اولین روز ثبت نام (۱۳۹۴/۱۰/۲۰) می باشد.

  تذکر۲: نظربه اینکه در این آگهی استخدامی حداکثر سن لحاظ گردیده بنابراین واجدین شرایط زیر به حداکثر سن اضافه میگردد.

  موارد ذیل به شرط ارائه تأییدیه های معتبر، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

  الف) جانبازان، آزادگان، فرزندان و همسر شهدا، فرزندان و همسر جانبازان ۲۵ درصد به بالا و فرزنـدان و همسـر آزادگـان کـه حداقل یک سال و بالاتر سابقه اسارت دارند، و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضـور داوطلبانـه در جبهـه (فقـط بسـیج سـپاه پاسداران و جهادگران) از شرط حداکثر سن معاف می باشند.

  ب) افراد خانواده معظم شهدا (شامل پدر، مادر، خواهر و برادر) تا میزان ۵ سال.

  ج) رزمندگان کمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، به میزان مدت حضور در جبهه.

  د) داوطلبانی که به صورت غیر رسمی و تمام وقت در وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی، بانک ها و شرکت های تحـت پوشش آن ها، شرکت های بیمه های دولتی، شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آن ها مسـتلزم ذکـر نام است، موسسات و شرکت های ملی و مصادره شده که به نحوی از بودجه و کمک دولـت اسـتفاده مـی کننـد، نهادهـای انقـلاب اسلامی و شرکت های تحت پوشش آن ها از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ به خدمت اشتغال داشتهاند، به میزان مدت خـدمت غیـر رسـمی آنها.

  مراحل ثبت نام:

  ۱- تکمیل فرم ثبتنام اینترنتی.

  ۲- فایل عکس اسکن شده. داوطلب میبایست یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر، اسکن نموده و فایل آن را برای ارســال از طریــق برنامـه ثبتنام اینترنتی آماده نماید:

  – عکس ۳*۴ که در سال جاری گرفته شده باشد. (عکس تمامرخ) – عکس اسکن شده فقط باید با فرمت JPG باشد.

  – اندازه عکس اسکن شده باید حداقل ۲۰۰*۳۰۰ پیکسل و حداکثر ۳۰۰*۴۰۰ باشد.

  – تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد.

  ۲ – حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از ۷۰ کیلوبایت بیشتر باشد.

  – حاشیه های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.

  – حتی الامکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد.

  تبصره ۱: اسکن عکس از روی کارتهای شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و…) قابل قبول نمیباشـد و داوطلبـان لازم اسـت از اصل عکس و مطابق با توضیحات فوق، اقدام به اسکن نمایند. تبصره

  تبصره ۲: عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.

  تبصره ۳: درصورت ارسال عکس غیرمعتبر، ثبتنام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب میگردد.

  تذکر مهم: با توجه به مشکلات بوجود آمده در آزمون های قبلی، درخصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع اکثراً برای داوطلبانی که در کافی نت ثبتنام میکنند رخ داده است، تاکید میگردد چنانچه ثبت نام خود را توسط کـافی نـت هـا انجـام میدهید، علاوه بر کنترل اطلاعات ثبتنامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگـری بـه جای عکس شما ارسال نگردد. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فـرد بـه عنـوان متخلـف تلقـی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد

  پرداخت وجه ثبت نام:

  ثبت نام به صورت اینترنتی از روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ لغایت شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ انجام خواهد پذیرفت. متقاضیان واجد شرایط میبایست به سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و پس از پرداخت مبلغ ۲۹۰/۰۰۰ (دویست و نود هزار) ریال به صورت الکترونیکی و با کارتهای بانکی متصل به شبکه ی شتاب نسبت به تکمیل فرم ثبتنام و ارائه اطلاعات مورد نیاز اقدام نمایند. (ایثارگران ۵۰ درصد مبلغ مذکور را میپردازند و فرزندان شاهد از پرداخت کل مبلغ فوق معاف میباشند).

  تذکر مهم: با توجه به الزام پرداخت مبلغ مذکور به علت ثبت نام اینترنتی، واجدین شرایط (ایثارگران) میبایست مبلغ مذکور را واریز و پس از هماهنگی و تائید بنیاد شهید و امور ایثارگران، مبلغ واریزی به ایشان قابل استرداد خواهد بود.

  – لازم به توضیح است مدت زمان تعیین شده تمدید نمیگردد و متقاضیان باید در مدت زمان فوق نسبت بـه ثبـت نـام اقـدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند.

  – متقاضیان شرکت در آزمون باید پس از پایان ثبت نام کد رهگیری خود را یادداشت نموده و تا پایان مراحل استخدام نزد خود نگهداری نمایند.

  – به ثبت نام های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچوجه مسترد نمیگردد.

  صرفاً داوطلبانی می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که در زمان ثبت نام دارای مدارک ذیل باشد:

  – آخرین مدرک تحصیلی مندرج در دفترچه راهنما

  – کارت ملی

  – شناسنامه

  – کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم (ویژه برادران) – مدارک دال بر ایثارگری

  – مدارک دال بر معلولین عادی (ارائه گواهی معلولیت از سازمان بهزیستی)

  – مدارک دال بر بومی بودن (حسب مورد براساس هریک از موارد ذکر شده در بندهای ده گانه ذکر شـده بنـد یـک امتیـازات و سهمیه های قانونی)

  – نامه گواهی اشتغال از دستگاه محل خدمت به همراه احکام قراردادی با ذکر شماره شناسه قراردادی ویـژه شـاغلین قـراردادی (برای محاسبه امتیاز شاغلین قراردادی).

  تبصره: مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبتنام میباشد. تذکر مهم: با توجه به اینکه مدارک متقاضیان توسط دستگاه استخدام کننده، پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون عمومی و تخصصی بررسی خواهد شد، لذا در صورتی که مدارک داوطلبان مغایر با شرایط مندرج در این آگهی و همچنین اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبتنامی باشد، هیچگونه حقی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد، و در هر مرحله از آزمون، اعلام نتایج اولیه، مصاحبه و حتی درصورت پذیرش نهایی، داوطلب حذف خواهد شد و حق هیچگونه اعتراضی ندارد.

  دستور العمل نحوه تکمیل تقاضانامه ثبت نام:

  ۱- در ردیفهای ۲ ،۱ و۳، داوطلب باید در محل مورد نظر نام، نام خانوادگی (فامیلی) و نام پدر خود را مطابق با شناسنامه بطور کامل وخوانا وارد نماید. (ازبکاربردن مد، تشدید، الف محذوف یا همزه خودداری شود).

  ۲- در ردیف ۴، داوطلب باید کد ملی خود را که ده رقم می باشد از چپ به راست درمحل مربوط درج نماید و از درج ممیز و یا خط تیره خودداری نماید. ضمناً داوطلبانی که تاکنون موفق به اخذ کارت ملی نشده اند برای اطلاع از شماره کد ملی خود با شماره تلفن گویای ۶۶۷۲۹۵۹۳ تماس حاصل نمایند.

  ۳-در ردیف ۵، داوطلب باید برحسب اینکه زن یا مرد میباشد منحصراً مربع مربوط را علامتگذاری نماید.

  ۴- درردیف۶، داوطلب باید ازسمت چپ به راست فقط شماره شناسنامه خود را در محل مربوطه درج نماید و ازدرج حروف، ممیز و یا خط تیره که در بعضی شناسنامه ها درج گردیده خودداری نماید.

  ۵- در ردیف ۷: داوطلب باید تاریخ تولد خود را به صورت سال، ماه و روز درمحل مربوط درج نماید.

  ۶- در ردیف ۸: داوطلب باید بر حسب اینکه مجرد یا متاهل می باشد مربع مربوط را علامتگذاری نماید.

  ۷- در ردیف ۹ و ۱۰: داوطلب باید کد استان و شهرستان محل تولد خود را با توجه به جدول شماره۲ مندرج درصفحه ۱۳ مشخص و در این محل درج نماید.

  ۸- در ردیف ۱۱: داوطلب باید با علامتگذاری در یکی از مربع ها ، دین خود را مشخص نماید.

  ۹-در ردیف ۱۲:داوطلبان مرد باید وضعیت نظام وظیفه خود را با علامتگذاری در مربع مربوطه مشخص نمایند. (ملاک محاسبه تاریخ پایان خدمت یا معافیت دائم آخرین روز مهلت ثبت نام می باشد).

  ۱۰- درردیف ۱۳: داوطلبان چپ دست می بایست این مربع را علامتگذاری نمایند.

  ۱۱-در ردیف ۱۴: داوطلب متقاضی استفاده از سهمیه وضعیت ایثارگری خود را در این بند علامتگذاری نماید.

  ۱۲-در ردیف ۱۵:داوطلبان شاغل قراردادی دستگاه ها می بایست موارد خواسته شده در این بند را با درج سابقه خدمت تکمیل نمایند. (میزان سابقه خدمت به حداکثر سن داوطلب اضافه خواهد شد و در صورتی که داوطلب دارای شماره شناسه قراردادی از سامانه کارمند ایران باشد از امتیاز نمره شاغلین قراردادی نیز استفاده خواهد کرد.)

  ۱۳- درردیف ۱۶: داوطلب معلول می بایست نوع معلولیت خود را در یکی از مربع ها را علامتگذاری نماید و فرم دریافتی از بهزیستی را حداکثر تا تاریخ ۹۴/۱۰/۱۷به نشانی این سازمان (تهران، صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۱۳۶۵) ارسال نمایند.

  ۱۴- درردیف ۱۷: داوطلب معلول چنانچه نیازمند منشی میباشد باید این قسمت را علامتگذاری نماید.

  ۱۵-در ردیف ۱۸: داوطلب می بایست آخرین مدرک تحصیلی خود را در این بند علامتگذاری نماید. (براساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنما)

  ۱۶-در ردیف ۱۹:داوطلب می بایست عنوان رشته تحصیلی خود را با توجه به جدول شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنما مندرج درصفحات ۱۳-۳۹ مشخص و در این محل درج نماید.

  ۱۷-در ردیف ۲۰: داوطلب می بایست گرایش رشته تحصیلی خود را براساس ضوابط مندرج در دفترچه انتخاب و در این قسمت درج نماید.

  ۱۸-در ردیف ۲۱: داوطلب باید دانشگاه یا موسسه محل اخذ مدرک خود را درج نماید.

  ۱۹- در ردیف ۲۲: داوطلب می بایست تاریخ فارغ التحصیلی خود را در این قسمت درج نماید.

  ۲۰- در ردیف ۲۳: داوطلب باید معدل آخرین مدرک تحصیلی خود را درج نماید.

  ۲۱- در ردیف ۲۴: داوطلب می بایست کد و عنوان خوشه شغلی خود را با توجه به جدول شماره ۱ مندرج درصفحات ۸-۱۲ مشخص و دراین محل درج نماید.

  ۲۲- در ردیف ۲۵: داوطلب می بایست کد شغل محل انتخابی خود را در این قسمت درج نماید. (براساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنما)

  ۲۳- در ردیف ۲۶: داوطلب می بایست بومی بودن یا غیر بومی بودن خود را مشخص نماید. در صورت بومی بودن نوع بومی بودن خود را براساس مندرجات صفحه ۵ دفترچه علامتگذاری نماید.

  ۲۴- در ردیف ۲۷: داوطلب می بایست کد و نام استان و شهرستان محل اقامت خود را جهت تعیین حوزه امتحانی با توجه به جدول شماره ۲ مندرج در صفحه ۱۳ مشخص و در این محل درج نماید. همچنین آدرس دقیق پستی و کدپستی دقیق خود را که یک عدد ده رقمی می باشد در محل مربوط درج نماید و از درج ممیز و یا خط تیره خودداری نماید.

  ۲۵- در ردیف ۲۸: داوطلب شماره تلفن ثابت با کد شهر و شماره تلفن همراه خود را در محل مربوط درج نماید. ۲۶-در ردیف ۲۹: داوطلب متقاضی میتواند آدرس پست الکترونیکی خود را درج نماید.

  زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون:

  – کـارت شـرکت در آزمـون از روز دوشـنبه مـورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ بـرای مشـاهده و پرینـت بـر روی سـایت سـازمان سـنجش بـه نشـانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت.

  آزمون در روز جمعه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۱ در تهران و با توجه به آمار شرکت کنندگان، حسـب مـورد در مراکز استانها برگزار خواهد شد و ملاک تعیین حوزه امتحانی داوطلبان شهرستان محل اقامت فعلی میباشد که در تقاضانامه درج مـی نماینـد.

  ساعت شروع و محل برگزاری آزمون برروی کارت شرکت درآزمون درج و به هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید.

  لازم به ذکر است صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تایید اطلاعات ارسالی از سوی داوطلبان نبوده و مدارک داوطلبان پس از اجـرای آزمون بررسی خواهد شد.

  * به هر یک از داوطلبان یک دفترچه سوال عمومی و یک دفترچه سوال اختصاصی داده خواهد شد.

  مواد آزمون عبارتند از:

  الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود:

  ۱- فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه

  ICDL) 2- ریاضی و آمار مقدماتی

  ۳- زبان و ادبیات فارسی

  ۴- معارف اسلامی

  ۵- زبان انگلیسی عمومی

  ۶- اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی

  ۷- هوش و توانمندیهای عمومی – آزمون به صورت چهارگزینهای و با احتساب یکسوم نمره منفی طراحی خواهد شد.

  – اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالهای معارف اسلامی معاف بوده و در ایـن صـورت نمره مکتسبه این داوطلبان، براساس مجموع تراز شده سایر سؤالهای آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.

  تذکر مهم

  ۱: سؤالهای حیطه های تخصصی آزمون مشترک براساس دانش و مهارتهای تخصصی متناسب با خوشههای شغلی یا مشاغل، با هماهنگی دستگاههای اجرایی و نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، تهیه خواهد شد. تذکر مهم

  ۲: کلیه دروس عمومی و اختصاصی با ضریب یک محاسبه و اعمال خواهند شد. داوطلبان صرفاً در صورتی می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که عنوان مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش رشته تحصیلی آن ها به طور کامل و به صورت مشخص در شرایط احراز مشاغل ذکر شده باشد لذا داوطلبانی که مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش

  – رشته تحصیلی آنها عیناً در آگهی درج نشده باشد از ثبت نام خودداری نمایند.

  بدیهی است در هر مرحله از فرایند جذب و بکارگیری مشخص گردد که مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش تحصیلی آن ها با شرایط ذکر شده در آگهی منطبق نباشد و دارای پسوند و یا پیشوند بیش از آنچه در آگهی آمده است، باشد از سایر فرآیند استخدام حذف شده و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی ندارد.

  امتیازات و سهمیه های قانونی:

  ۱- نمره داوطلبان بومی استان با ضریب یک و دو دهم (۱/۲)، و بومی شهرستان با ضریب یک و چهار دهم (۱/۴)، نمره مکتسبه در هر حیطه از آزمون و مصاحبه استخدامی و صرفاً در صورت کسب حد نصاب در آزمون محاسبه میگردد.

  تذکر ۱: با توجه به اینکه دستگاه های زیر ملی بوده و در استان ها و شهرستان ها فاقد واحـد اسـتانی مـی باشـند و تصمیمات آن ها در زمینه وظایف و فعالیت های مربوط به کل کشور می باشد، لذا جذب نیروی انسانی بومی برای ایـن دستگاه ها مطرح نبوده و از هیچ گونه امتیاز بومی برخوردار نخواهند شد. سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران مرکز آمار ایران مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت امور خارجه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (۱ نفر) ۵ تذکر

  ۲: داوطلبان بومی (اعم از بومی استان یا شهرستان)متقاضی استخدام برای شغل محل های ادارات کل استان ها که محل خدمت آن ها در مرکز استان قرار دارد صرفاً از امتیاز یک و دو دهم (۱/۲) برخوردار خواهند شد.

  داوطلب بومی: افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشند، داوطلب بومی استان یا شهرستان تلقی میگردند.

  یک- شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.

  دو- استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با استان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.

  سه- همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.

  چهار- همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که استان محل خـدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با استان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.

  پنج- داوطلب حداقل چهار (۴) سال از سنوات تحصیلی(ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) را به صورت متوالی یا متنـاوب در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.

  شش- داوطلب حداقل چهار (۴) سال از سنوات تحصیلی(ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) را به صورت متوالی یا متناوب در استان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.

  هفت- داوطلب حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشد.

  هشت- داوطلب حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشد.

  نه- پدر، مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای اسـتخدام را داشته باشند.

  ده- پدر، مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان محل مـورد تقاضـا بـرای اسـتخدام را داشته باشند. تذکر : پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده دربندهای ۶ الی ۱۰ صرفاً توسط یکی ازموارد مذکورقابل احتساب است.

  توجه: داوطلبان موضوع این بند لازم است در صورت قرار گرفتن در فهرست چند برابر، مستندات و مدارک بومی بـودن را بـه همـراه سـایر مدارک مورد نیاز در زمان بررسی مدارک و قبل از مصاحبه استخدامی که متعاقباً از سوی سازمان سنجش و یا دستگاه استخدام کننـده اعـلام خواهد شد، ارائه نمایند.

  ۲- به نمرات مکتسبه کارکنان قراردادی که دارای شماره شناسه قراردادی از سازمان مدیریت و برنامهریزی کشـور مـی باشـند، صـرفاً در صورت کسب حد نصاب آزمون به ازاء هر سال تجربه مربوط و مشابه در هر یک از دستگاه های اجرایی، دو درصد و حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) نمره کل، در هریک از حیطه های آزمون و مصاحبه استخدامی آنان اضافه خواهد شد. توجه : شاغلین قراردادی جهت محاسبه امتیاز شاغلین قراردادی باید در زمان ثبت نام دارای شـماره شناسـه قـراردادی از سامانه کارمند ایران بوده و در برگ ثبت نام درج نمایند.

  ۳- در صورت مساوی بودن نمرات مکتسبه داوطلبان، اولویت معرفی به گزینش به ترتیب با شاغلین قراردادی دستگاه اجرایی، افراد بـومی شهرستان و بومی استان می باشد.

  ۴- معلولین عادی بشرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب لازم به ترتیـب نمـره مکتبسـه حـداکثر از سـه (۳) درصـد سهمیه قانونی برخوردار خواهند بود.

  ۵- سهمیه استخدامی ۲۵ درصد ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و فرزندان و همسران جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان دارای یک سال و بالای یکسال اسارت توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران (به استثناء دستگاه های ذیل) به دستگاه مربوطه معرفی گردیده و در حال طی فرایند جذب می باشند .

  – سازمان پزشکی قانونی کشور – وزارت ورزش و جوانان (استان مرکزی) – وزارت امور خارجه

  – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (حداکثر یک نفر) – وزارت نیرو – خواهر و برادر شهید نیز مشمول سهمیه (۲۵) درصد ایثارگران بوده، لیکن ملزم به شرکت در آزمون می باشند. بنـابراین در صـورتی کـه سـهمیه مذکور تا سقف قانونی یاد شده تامین نشده باشد، صرفاَ در بین ایثارگران واجد شرایط به رقابت خواهند پرداخت.

  ۶ – پنج درصد (۵%) سهمیه استخدامی به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضـور داوطلبانـه در جبهـه هـا و همسـر و فرزنـدان آنـان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و فرزندان آزادگان کمتر از یکسال اسارت اختصاص می یابد .

  – انتخاب اولویت در مشمولین پنج درصد سهمیه استخدامی، با رزمندگان میباشد (رزمندگان در صورت ثبت نام و داشتن شـرایط احـراز لازم در حد سهمیه تعیین شده در آزمون استخدامی و داشتن شرایط از شرط حدنصاب در آزمون معاف میباشند) و سایر مشمولین سهمیه مذکور در اولویت بعدی قرار داشته و در بین خود به رقابت خواهند پرداخت.

  – استخدام مازاد بر سهمیه استخدامی ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان صورت می پذیرد. توجه : مرجع تعیین مدت خدمت داوطلبانه حضور در جبهه به استناد

  تبصره ۳ ماده واحده قانون اسـتخدام جانبـازان، اسـراء و … مصـوب ۱۳۶۷/۱۰/۷ مجلس شورای اسلامی حسب مورد با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یا جهاد کشاورزی می باشـد. نحـوه تعیـین مـدت خـدمت داوطلبانه اعزامی از سوی سایر ارگانها به عهده کمسیون مرکب از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جهاد کشاورزی و ارگان مربوطـه خواهـد بـود. سربازان وظیفه دارای کارت ایثار مشمول سهمیه رزمندگان نمی باشد.

  زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون:

  – کـارت شـرکت در آزمـون از روز دوشـنبه مـورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ بـرای مشـاهده و پرینـت بـر روی سـایت سـازمان سـنجش بـه نشـانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت.

  آزمون در روز جمعه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۱ در تهران و با توجه به آمار شرکت کنندگان، حسـب مـورد در مراکز استانها برگزار خواهد شد و ملاک تعیین حوزه امتحانی داوطلبان شهرستان محل اقامت فعلی میباشد که در تقاضانامه درج مـی نماینـد.

  ساعت شروع و محل برگزاری آزمون برروی کارت شرکت درآزمون درج و به هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید.

  لازم به ذکر است صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تایید اطلاعات ارسالی از سوی داوطلبان نبوده و مدارک داوطلبان پس از اجـرای آزمون بررسی خواهد شد.

  * به هر یک از داوطلبان یک دفترچه سوال عمومی و یک دفترچه سوال اختصاصی داده خواهد شد.

  مواد آزمون عبارتند از:

  الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود:

  ۱- فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه

  ICDL) 2- ریاضی و آمار مقدماتی

  ۳- زبان و ادبیات فارسی

  ۴- معارف اسلامی

  ۵- زبان انگلیسی عمومی

  ۶- اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی

  ۷- هوش و توانمندیهای عمومی – آزمون به صورت چهارگزینهای و با احتساب یکسوم نمره منفی طراحی خواهد شد.

  – اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالهای معارف اسلامی معاف بوده و در ایـن صـورت نمره مکتسبه این داوطلبان، براساس مجموع تراز شده سایر سؤالهای آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.

  تذکر مهم

  ۱: سؤالهای حیطههای تخصصی آزمون مشترک براساس دانش و مهارتهای تخصصی متناسب با خوشههای شغلی یا مشاغل، با هماهنگی دستگاههای اجرایی و نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، تهیه خواهد شد. تذکر مهم

  ۲: کلیه دروس عمومی و اختصاصی با ضریب یک محاسبه و اعمال خواهند شد. داوطلبان صرفاً در صورتی می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که عنوان مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش رشته تحصیلی آن ها به طور کامل و به صورت مشخص در شرایط احراز مشاغل ذکر شده باشد لذا داوطلبانی که مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش

  – رشته تحصیلی آنها عیناً در آگهی درج نشده باشد از ثبت نام خودداری نمایند.

  بدیهی است در هر مرحله از فرایند جذب و بکارگیری مشخص گردد که مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش تحصیلی آن ها با شرایط ذکر شده در آگهی منطبق نباشد و دارای پسوند و یا پیشوند بیش از آنچه در آگهی آمده است، باشد از سایر فرآیند استخدام حذف شده و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی ندارد.

  امتیازات و سهمیه های قانونی:

  ۱- نمره داوطلبان بومی استان با ضریب یک و دو دهم (۱/۲)، و بومی شهرستان با ضریب یک و چهار دهم (۱/۴)، نمره مکتسبه در هر حیطه از آزمون و مصاحبه استخدامی و صرفاً در صورت کسب حد نصاب در آزمون محاسبه میگردد.

  تذکر ۱: با توجه به اینکه دستگاه های زیر ملی بوده و در استان ها و شهرستان ها فاقد واحـد اسـتانی مـی باشـند و تصمیمات آن ها در زمینه وظایف و فعالیت های مربوط به کل کشور می باشد، لذا جذب نیروی انسانی بومی برای ایـن دستگاه ها مطرح نبوده و از هیچ گونه امتیاز بومی برخوردار نخواهند شد. سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران مرکز آمار ایران مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت امور خارجه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (۱ نفر) ۵ تذکر

  ۲: داوطلبان بومی (اعم از بومی استان یا شهرستان)متقاضی استخدام برای شغل محل های ادارات کل استان ها که محل خدمت آن ها در مرکز استان قرار دارد صرفاً از امتیاز یک و دو دهم (۱/۲) برخوردار خواهند شد.

  داوطلب بومی: افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشند، داوطلب بومی استان یا شهرستان تلقی میگردند.

  یک- شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.

  دو- استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با استان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.

  سه- همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.

  چهار- همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که استان محل خـدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با استان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.

  پنج- داوطلب حداقل چهار (۴) سال از سنوات تحصیلی(ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) را به صورت متوالی یا متنـاوب در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.

  شش- داوطلب حداقل چهار (۴) سال از سنوات تحصیلی(ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) را به صورت متوالی یا متناوب در استان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.

  هفت- داوطلب حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشد.

  هشت- داوطلب حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشد.

  نه- پدر، مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای اسـتخدام را داشته باشند.

  ده- پدر، مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان محل مـورد تقاضـا بـرای اسـتخدام را داشته باشند. تذکر : پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده دربندهای ۶ الی ۱۰ صرفاً توسط یکی ازموارد مذکورقابل احتساب است.

  توجه: داوطلبان موضوع این بند لازم است در صورت قرار گرفتن در فهرست چند برابر، مستندات و مدارک بومی بـودن را بـه همـراه سـایر مدارک مورد نیاز در زمان بررسی مدارک و قبل از مصاحبه استخدامی که متعاقباً از سوی سازمان سنجش و یا دستگاه استخدام کننـده اعـلام خواهد شد، ارائه نمایند.

  ۲- به نمرات مکتسبه کارکنان قراردادی که دارای شماره شناسه قراردادی از سازمان مدیریت و برنامهریزی کشـور مـی باشـند، صـرفاً در صورت کسب حد نصاب آزمون به ازاء هر سال تجربه مربوط و مشابه در هر یک از دستگاه های اجرایی، دو درصد و حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) نمره کل، در هریک از حیطه های آزمون و مصاحبه استخدامی آنان اضافه خواهد شد. توجه : شاغلین قراردادی جهت محاسبه امتیاز شاغلین قراردادی باید در زمان ثبت نام دارای شـماره شناسـه قـراردادی از سامانه کارمند ایران بوده و در برگ ثبت نام درج نمایند.

  ۳- در صورت مساوی بودن نمرات مکتسبه داوطلبان، اولویت معرفی به گزینش به ترتیب با شاغلین قراردادی دستگاه اجرایی، افراد بـومی شهرستان و بومی استان می باشد.

  ۴- معلولین عادی بشرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب لازم به ترتیـب نمـره مکتبسـه حـداکثر از سـه (۳) درصـد سهمیه قانونی برخوردار خواهند بود.

  ۵- سهمیه استخدامی ۲۵ درصد ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و فرزندان و همسران جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان دارای یک سال و بالای یکسال اسارت توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران (به استثناء دستگاه های ذیل) به دستگاه مربوطه معرفی گردیده و در حال طی فرایند جذب می باشند .

  – سازمان پزشکی قانونی کشور – وزارت ورزش و جوانان (استان مرکزی) – وزارت امور خارجه

  – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (حداکثر یک نفر) – وزارت نیرو – خواهر و برادر شهید نیز مشمول سهمیه (۲۵) درصد ایثارگران بوده، لیکن ملزم به شرکت در آزمون می باشند. بنـابراین در صـورتی کـه سـهمیه مذکور تا سقف قانونی یاد شده تامین نشده باشد، صرفاَ در بین ایثارگران واجد شرایط به رقابت خواهند پرداخت.

  ۶ – پنج درصد (۵%) سهمیه استخدامی به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضـور داوطلبانـه در جبهـه هـا و همسـر و فرزنـدان آنـان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و فرزندان آزادگان کمتر از یکسال اسارت اختصاص می یابد .

  – انتخاب اولویت در مشمولین پنج درصد سهمیه استخدامی، با رزمندگان میباشد (رزمندگان در صورت ثبت نام و داشتن شـرایط احـراز لازم در حد سهمیه تعیین شده در آزمون استخدامی و داشتن شرایط از شرط حدنصاب در آزمون معاف میباشند) و سایر مشمولین سهمیه مذکور در اولویت بعدی قرار داشته و در بین خود به رقابت خواهند پرداخت.

  – استخدام مازاد بر سهمیه استخدامی ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان صورت می پذیرد. توجه : مرجع تعیین مدت خدمت داوطلبانه حضور در جبهه به استناد

  تبصره ۳ ماده واحده قانون اسـتخدام جانبـازان، اسـراء و … مصـوب ۱۳۶۷/۱۰/۷ مجلس شورای اسلامی حسب مورد با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یا جهاد کشاورزی می باشـد. نحـوه تعیـین مـدت خـدمت داوطلبانه اعزامی از سوی سایر (منبع این آگهی سایت ایران استخدام دات آی آر می باشد) ارگانها به عهده کمسیون مرکب از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جهاد کشاورزی و ارگان مربوطـه خواهـد بـود. سربازان وظیفه دارای کارت ایثار مشمول سهمیه رزمندگان نمی باشد.

  نحوه اعلام نتیجه:

  براساس دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دسـتگاههـای اجرایـی منضـم بـه بخشـنامه شـماره ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (معاونت توسعه مـدیریت و سـرمایه انسـانی رئـیس جمهـور سـابق)، تعیین حد نصاب و انتخاب افراد به شرح ذیل صورت میپذیرد:

  الف) تعیین حدنصاب شرط اولیه انتخاب داوطلبان استخدام جهت معرفی به گزینش و یا انجام مصاحبه اسـتخدامی، کسـب حدنصـاب لازم در آزمـون کتبـی در امتحان مشترک فراگیر مطابق شرایط ذیل میباشد:

  – پس از برگزاری امتحان مشترک فراگیر، نمرات داوطلبان به تفکیک حیطههای عمومی و تخصصی با وزن برابر محاسبه و براساس مجموع نمرات بهدست میآید.

  – برای تعیین حدنصاب در آزمون، پنجاه درصد (۵۰%) مجموع بالاترین نمره مکتسبه در آن آزمون محاسبه و مبنای سایر مراحـل انتخـاب داوطلبان قرار میگیرد.

  تذکر۱: پس از تعیین حدنصاب در هر آزمون، داوطلبان فاقد حدنصاب، از سایر مراحل استخدامی حذف و صرفاً کارنامه آزمون کتبی از طریق سامانه امتحانات جهت اطلاع برای آنها قابل مشاهده خواهد بود.

  تذکر۲: استخراج فهرست افراد دارای حدنصاب صرفاً بر اساس میانگین نمره عمومی و اختصاصی خواهد بود و در این مرحله امتیـازات بومی و یا امتیازت کارکنان قراردادی وسایرامتیازات عمل نخواهد شد. به عبارت دیگر امتیـازات بـومی و کارکنـان قـراردادی بـرای استخراج فهرست اسامی چند برابر، صرفاً برای داوطلبانی اعمال خواهد شد که حدنصاب لازم را کسب کرده باشند.

  تذکر۳: کسب حد نصاب نمره لازم در آزمون مشترک فراگیر هیچگونه حق استخدامی ایجاد نمیکند.

  ب) مراحل استخدام گزینش علمی (انتخاب چند برابر ظرفیت) از بین دارندگان حدنصاب:

  ۱-در این مرحله داوطلبان دارای حدنصاب براساس انتخاب خوددر تقسیمبندی هریک ازدستگاههای استخدامکننده قرار میگیرند.

  ۲- انتخاب افراد براساس نمره کل اولیه آنان (با وزن چهل درصد (۴۰%) برای حیطه عمومی و شصت درصد (۶۰%) برای حیطه تخصصی) با درنظر گرفتن موارد ذیل به تعداد چند برابر ظرفیت پذیرش در هر شغل و محل مورد تقاضا صورت میپذیرد.

  ۲-۱- نمره کل اولیه داوطلبان بومی استان با ضریب یکودو دهم (۱/۲)، و بومی شهرستان با ضریب یکوچهار دهم (۱/۴)، نمـره مکتسـبه در هر حیطه از آزمون و مصاحبه استخدامی در صورت کسب حد نصاب آزمون محاسبه میشود.

  ۲-۲- به نمرات مکتسبه کارکنان قراردادی که دارای شماره شناسه می باشند، به ازاء هر سال سابقه خدمت در هـر یـک از دسـتگاه هـای اجرایی صرفاً در صورت کسب حد نصاب آزمون، دو درصد و حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) نمره کـل، در هریـک از حیطـه هـای امتحـان مشترک و مصاحبه استخدامی آنان اضافه خواهد شد.

  ج) معرفی به گزینش (انتخاب یک برابر) :

  ۱- پس از برگزاری مصاحبه استخدامی، معرفی افراد به گزینش براساس مجموع نمره کل نهـایی آنـان بـا وزن هفتـاد درصـد (۷۰%) بـرای امتحان مشترک فراگیر و سی درصد (۳۰%) برای مصاحبه اسـتخدامی (بـا درنظـر گـرفتن مـوارد “۲-۱” و “۲-۲” در بنـد “ب” در مصـاحبه استخدامی)، به تعداد یک برابر ظرفیت پذیرش بهترتیب نمره کل نهایی خواهد بود.

  ۷ ۲- در صورت عدم برگزاری مصاحبه استخدامی، برای معرفی افراد دارای حدنصاب به گزینش، براساس مجموع نمره کل اولیه آنان با وزن چهل درصد (۴۰%) برای حیطه عمومی و شصت درصد (۶۰%) برای حیطه تخصصی (با درنظر گرفتن موارد “۲-۱” و “۲-۲” در بند “ب”)، برابر تعداد ظرفیت پذیرش اقدام میشود. تذکرات:

  ۱- به منظور احراز مهارتهای پایه و عمومی فنّاوری اطلاعات افراد واجد شرایط جهت استخدام در مشاغل تخصصـی، کارشناسـی و بـالاتر (موضوع تبصره دو ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری) پذیرفتهشدگان نهایی موظفند حداکثر یـک مـاه پـس از اعـلام تاییـد گـزینش، مدارک مربوط به کسب مهارتهای هفتگانه (ICDL) صادره از مراکز و مؤسسات تایید صلاحیتشده توسط سازمان مدیریت و برنامـهریـزی کشور را ، به دستگاه ذی ربط ارائه نمایند.

  -توجه: کسانی که فاقد گواهینامههای مذکور میباشند و یا گواهی نامه آنان از مراکز تعیین صلاحیت شده، صـادر نگردیـده، موظفنـد در یکی از مراکز تعیین شده که در بخش «اعتبار سنجی موسسات آموزشی» با عنوان «موسسات تعیین صـلاحیت شـده» سـایت مرکـز آمـوزش مدیریت دولتی با آدرس www.smtc.ac.ir قابل مشاهده میباشد، پس از شرکت در آزمون تعیین سطح، گواهینامه مذکور را ارایه نمایند.

  ۲- دانشجویان در مقاطع تحصیلی مورد نظر و همچنین دارندگان مدارک تحصیلی پایین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مذکور در آگهی و همچنین مدارک معادل (به استثنای دارندگان مدارک تحصیلی معادل صادره از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و یا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور وقـت کـه در آزمـون جـامع سـازمان سنجش آموزش کشور شرکت نموده و قبول شدهاند و گواهی مبنی بر امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر با ارزش علمی دارند) حـق شـرکت در آزمون ندارند.

  تذکر ۱: کلیه دارندگان مدرک معادل باید واجد شرایط مفاد «آییننامه شرکت دارندگان مدارک معادل و غیررسمی در آزمونهای ورودی مقاطع بالاتر، مصوب جلسه ۸۴۵ مورخ ۹۲/۴/۱۵ شورای گسترش آموزش عالی» که طی بخشنامه شماره ۲/۷۷۶۳۳ مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۸ از سوی معاونت محترم آموزشی وزارت متبوع به کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارسال گردیده است، باشند.

  ۲- در صورت ثبت نام این افراد در زمان بررسی مدارک از فرآیند آزمون حذف می گردند.

  ۳- مدارک تحصیلی فارغالتحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی در صورت پذیرفته شدن در آزمون استخدامی، حداکثر ۲ ماه پس از اعلام نتیجه بایستی به تأیید سازمان مرکزی دانشگاه مذکور برسد.

  ۴- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارائه مدارک به صورت نـاقص در زمـان مصـاحبه و گزینش برعهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون، مسابقه و جذب، محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعـات خـلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبـور لغـو و بلااثر میشود.

  ۵- انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از طی مراحل گزینش میسر میباشد و اسامی پذیرفتهشدگان پس از تأیید مراجع ذیصـلاح از طریق درگاه دستگاهها و سازمانهای مربوط و سامانه امتحانات یا مسابقات استخدامی به نشانی www.sanjesh.org به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

  جدول شماره ۱ – کد و عناوین خوشه های شغلی و مواد آزمون هر یک از آنها

  کد خوشهعنوان خوشهمواد آزمونشغل ها
  ۸۱هواشناسیریاضی عمومی و معادلات دیفرانسیل، فیزیک عمومی، هواشناسی عمومیپیش بینی هواشناسی، کارشناس مطالعات و تحقیقات هواشناسی
  ۱۱۶امور برنامه و بودجهاصول حسابداری، اقتصاد کلان و مالیه عمومی، بودجه ریزی و حسابداری دولتی، تئوری های مدیریتکارشناس برنامه و بودجه
  ۱۳۲امور اداریمبانی مدیریت، تئوری های مدیریت و تجریه و تحلیل سیستم، حقوق اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری ، تئوری های مدیریت دولتیکارشناس امور اداری، کارشناس امور اداری/۱ کارشناس امور اداری/۲، کارشناس امور اداری ۱۱، کارگزین،
  ۱۳۹کارشناس حقوقیآیین دادرسی (مدنی و کیفری)، حقوق (مدنی، تجارت و اداری)، حقوق جزا (عمومی و اختصاصی)کارشناس حقوقی، کارشناس حقوقی/۱۱،
  ۱۴۱روابط عمومیاصول روابط عمومی، آیین نگارش در روزنامه نگاری و روابط عمومی، مبانی ارتباطات اجتماعی، مبانی سازمان و مدیریتکارشناس امور خبری، کارشناس روابط عمومی، کارشناس روابط عمومی ۱۱،
  ۱۴۵کارشناس شبکه و سخت افزارشبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه، مدارهای منطقی و الکترونیکی، معماری کامپیوترکارشناس امور سخت افزار رایانه، کارشناس شبکه، کارشناس شبکه/۱ ، کارشناس شبکه/۲ ، کارشناس شبکه۱۱
  ۱۵۱پزشکپاتولوژی، ترمینولوژی، داروشناسی، فیزیولوژی و آناتومیپزشک، پزشک متخصص
  ۲۴۳۹دندانپزشکیماری های دهان،فک و صورت، جراحی دهان،فک و صورت،رادیولوژی فـک و صـورت، درمـان ریشـه، پریو، دندانپزشکی کودکاندندان پزشک
  ۱۵۵امور مالیاصول حسابداری، بودجه، حسابداری دولتی، حسابداری مالیبازرس، حسابدار، حسابدار ۱۱، حسابرس، مسئول خدمات مالی
  ۱۵۷کارشناس آزمایشگاهایمنی و کلینیکال پاتولوژی، روش های آزمایشگاهی کنترل کیفی (غذا، دارو و فراورده های بیولوژیکی)، میکروبیولوژی اختصاصی (باکتری، ویروس، انگل و قارچ شناسی)، نمونه برداری و مدیریت آزمایشگاهکارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی،
  ۱۶۱کارشناس برنامه ریزیاصول و مبانی برنامه ریزی و توسعه، اصول و مبانی علم اقتصاد، اصول و مبانی مدیریت و بهره وریکارشناس برنامه ریزی۱، کارشناس برنامه ریزی۲، کارشناس برنامه ریزی ۱۱ کارشناس برنامه ریزی
  ۱۷۸کارشناس تحلیل گر و برنامه نویس سیستمپایگاه داده ها، تحلیل و طراحی سیستم، زبان های برنامه نویسیبرنامه نویس سیستم، کارشناس تحلیل گر سیستم، کارشناس تحلیلگر سیستم۱، کارشناس تحلیلگرسیستم۲
  ۱۷۹روابط بین المللاصول روابط بین الملل، حقوق بین الملل عمومی،   سازمان های بین المللی، مطالعات منطقه ای و مسایل سیاسی و اقتصادی جهان سومکارشناس روابط بین الملل
  ۱۸۱کارشناس امور فرهنکیبرنامه ریزی امور فرهنگی، روش تحقیق، مبانی و نظریه های فرهنگی، مدیریت سازمان های فرهنگیکارشناس امور فرهنگی
  ۱۸۴کارشناس اطلاعات و جهانگردیجاذبه های ایران، شناخت و روحیات ملل، مبانی ارتباطات و روابط عمومی، مدیریت و تشریفات هتلکارشناس اطلاعات و جهانگردی
  ۲۴۲کارشناس معماریبیان معماری و معماری منظر، تحلیل و طراحی فضاهای معماری و شهری، مبانی نظری معماری، قوانین شهر سازی و معماری و شورای عالی شهرسازی و معماریکارشناس معماری
  ۲۴۳امور عمرانیتکنولوژی و مقاومت مصالح، جزئیات ساختمان و خاک و پی، طراحی و نظارت سازه های فلزی و بتنی، نقشه برداری و طرح هندسی راهمهندسی راه و ساختمان، مهندسی راه و ساختمان ۱، مهندسی راه و ساختمان۲، مهندسی راه و ساختمان ۳
  ۱۲۴۳بررسی اسناد و مدارکروش تحقیق، شناسایی و مطالعه اسناد و کتیبه ها،مدیریت اسناد و گزارش نویسـی، فهرسـت نویسـی

  نسخه های خطی و اسناد تـاریخی، کلیـات مبـانی

  علم تاریخ

  کارشناس بررسی اسناد و مدارک
  ۱۲۴۸کارشناس مطالعات اقتصادیاقتصاد خرد و کلان، آمار و اقتصاد سنجی، زبان تخصصی، مسائل اقتصاد ایرانکارشناس مطالعات اقتصادی
  ۱۲۷۶کارشناس آمار موضوعیمفاهیم و روش های امـاری، احتمـال و کـاربرد ان، رگرسیون، روش های نمونه گیریکارشناس امار کشـوری، کارشـناس امـار موضـوعی، کارشـناس امار۱۱
  ۱۲۷۷کارشناس امور پژوهشیروش تحقیق، سنجش و ارزشیابی آموزشی، آمار وکـاربردآن درعلــومانســانی، نظریــه هــای جامعــه شناســی وجامعه شناسی سازمانهکارشناس امور پژوهشی
  ۱۲۶۴برقالکترونیک، بررسی سیستم های قدرت، ماشین های الکتریکی، مدار الکتریکیمهندس ارتباط ومخابرات۱۱، مهندس بـرق، مهنـدس بـرق۱۱،مهندس برق۱۲، مهندس برق۱۳، مهندس برق۱۸
  ۱۲۷۴کارشناس امور آموزشمدیریت و برنامه ریزی اموزشی، روش تحقیق و امار،تئوری های مدیریت (رفتار سازمانی ، منابع انسانی،

  اصول مدیریت )، سنجش و اندازه گیری

  کارشناس امور آموزش، کارشناس امور آموزشی ۱۱
  ۱۲۷۸مأمور حراستاخلاق حرفه ای و فرهنگ سازمانی، حقوق اساسی و اداری، مبانی حفاظت، مبانی سازمان و مدیریتمأمور حراست ، مامور حراست ۱۱
  ۱۲۹۲نقشه برداریاصول مبانی سنجش از دور، اصول و مبانی سیستم های اطلاعات مکانی، نقشه برداری عمومی ،ژئودزیمهندس نقشه برداری ۱۱ ، نقشه بردار
  ۱۲۹۳شهرسازیتاریخ شهرسازی، مباحث عمومی و شهرسازی در ایران، مبانی و تکنیک های برنامه ریزی شهریکارشناس راه، ساختمان و شهرسازی ۲، کارشناس شهرسازی
  ۱۲۹۴نقشه برداری و کارتوگرافGIS، فتوگرامتری و ژئودزی، نقشه برداریکارتوگراف و نقشه بردار
  ۱۲۹۵حمل و نقل ۱تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته، ترافیک پیشرفته، ریاضیات عالی مهندسی، طرح هندسی راه پیشرفتهکارشناس امور حمل و نقل
  ۱۲۹۶صنایعکارشناس راه، ساختمان و شهرسازی ۲، کارشناس شهرسازیبرنامه ریزی و کنترل پروژه، اصول مدیریت و تئ وریسازمان، اقتصاد مهندسی، تئوری احتمال و امار مهندسیکارشناس امور فنی صنایع
  ۱۲۹۷املاک و حقوقیآیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت، حقوق مدنیکارشناس ثبت اسناد و املاک
  ۱۲۹۸طراحی و برنامه ریزی شهریجغرافیای شهری پیشرفته، روشها و شیوه های مبانی نظری برنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه ای، مبانی نظری یرنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه ایکارشناس برنامه ریزی شهری، کارشناس طراحی شهری
  ۱۲۹۹مطالعات اقتصادی و اجتماعیاقتصاد خرد و کلان، آمار و روش تحقیق، مبانی جامعه شناسیکارشناس امور اقتصادی، کارشناس علوم اجتماعی
  ۱۳۰۰مرمت و معماریمبانی نظری حفاظت و مرمت ابنیه و بافت های واجد شرایط، مبانی نظری معماریکارشناس مرمت، کارشناس معماری
  ۱۳۰۲پردازش داده هواشناسیآمار و ریاضی، پایگاه داده و برنامه نویسی، فیزیک عمومی، هواشناسی عمومیکارشناس پردازش داده های هواشناسی
  ۱۳۰۴تجهیزات و ارتباطات هواشناسیریاضی مهندسی، فیزیک عمومی، مدار و الکترنیک، هواشناسی عمومیکارشناس تجهیزات هواشناسی، کارشناس زیر ساخت ارتباطات هواشناسی
  ۱۳۰۶برنامه ریزی بیمه سلامتگزارش سازمان جهانی سلامت تامین منابع درنظام سلامت به سوی پوشش همگانی، اقتصاد

  بهداشت برای کشورهای در حال توسعه (راهنمای

  عملی)، نظام های بیمه سلامت

  پرستار، پژوهشگر سلامت، کارازمای مدیریت سلامت ( ۳، کارازمای مدیریت سلامت ۱، کارازمای مدیریت سلامت ۲
  ۱۳۰۷کارشناس راه، ساختمان و شهرسازیایستایی و مقاومت مصالح، مقررات ملی ساختمان (مباحث ۲-۳-۴-۶-۸-۹-۱۹ و ۲۱)، روسازی راه،آیین نامه ۲۸۰۰کارشناس راه، ساختمان و شهرسازی ۱
  ۱۳۰۹هواشناسی همدیدیآمار و ریاضی، فیزیک عمومی، هواشناسی عمومیکارشناس هواشناس همدیدی ۱
  ۱۳۱۰کارشناس ورزشاناتومی، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی، فیزیولوژی ورزش، مدیریت برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشیکارشناس حرفه ای ورزش، کارشناس ورزش و جوانان
  ۱۳۱۲کارشناس اقتصادیاقتصاد خرد و کلان، ریاضیات و آمار، زبان تخصصی مالی و اقتصاد، مدیریت مالی، سرمایه گذاری و بازریابیکارشناس توسعه اقتصادی و منابع مالی خارجی، کارشناس مطالعات اقتصادی
  ۱۳۱۴حمل و نقل ۲برنامه ریزی حمل و نقل، تحقیق در عملیات، طرح هندسی پیشرفته، مکانیک خاک و پی سازیکارشناس امور برنامه ریزی حمل و نقل
  ۲۳۲۴کارشناس استانداردآشنایی با تدوین استانداردهای ملی، آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران، آشنایی با قوانین و مقررات استانداردکارشناس امور استاندارد
  ۲۳۲۵بازرگانی خارجیاقتصاد بین الملل، بازرگانی بین المللی، رفتار سازمانی بین المللی، سازمان های پولی و مالی بین المللیکارشناس بازرگانی خارجی
  ۲۳۲۶مطالعات اقتصادیاصول حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی، اصول و شیوه های نقل و انتقالات پولی و اعتباری بین المللی، پیمان ها و سازمان های اقتصادی بین المللی، شیوه ها و سازو کارهای تجارت بین المللیکارشناس مطالعات اقتصادی
  ۲۳۲۹حقوق مالکیت فکریحقوق بین الملل عمومی، حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبت، حقوق مالکیت صنعتیکارشناس حقوقی/ مالکیت فکری
  ۲۳۳۰حقوق بشرحقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حقوق مدنی و سیاسی، حقوق همبستگیکارشناس حقوقی/ حقوق بشر
  ۲۳۳۹ارتباط و مخابراتآنتن، ماکرویو، مدارهای مخابراتی، میدان ها و اواجکارشناس ارتباط و مخابرات
  ۲۳۴۱مهندسی تأسیساتتاسیسات بهداشت ساختمان، تاسیسات حرارتی مرکزی، تعمیر و نگهداری و تاسیسات الکتریکی ساختمان، تهویه متبوع تابستانیمهندس تاسیسات
  ۲۳۵۱امور سیاسی / جغرافیایسیاسیمفاهیم ونظریه های جغرافیایی سیاسی، جغرافیایمحض با تاکید بر مرزهای ایران، جغرافیا و راهبرد

  ملی، نظام های ژئوپلتیک (منطقه ای وجهانی)

  کارشناس امور سیاسی / جغرافیای سیاسی
  ۲۳۵۳امور سیاسی روابط بین المللتاریخ روابط بین الملل، سازمانهای بین المللی، سیاست بین الملل، نظریه های روابط بین المللکارشناس امور سیاسی/ روابط بین الملل
  ۲۳۹۵ساختماناستاتیک و مقاومت مصالح، مکانیک خاک، متره وبراورد پروژه، طراحی و اجرای سازه های فولادی و

  بتنی

  مهندس ساختمان ۱
  ۲۳۹۶خدمات مشترکینمبانی سازمان و مدیریت، امار و روش تحقیق،روانشناسی عمومی، اصول حسابداریکارشناس خدمات مشترکین ۱۱
  ۲۳۹۷ازمایشگاه فیزیک وشیمیشیمی تجزیه، شیمی فیزیک، خوردگی و رسوب گذاری، مکانیک سیالاتکارشناس ازمایشگاه فیزیک و شیمی ۱۱
  ۲۳۹۸ایمنی و حفاظت کاراصول ایمنی، بهداشت محیط کار، عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط کار، مدیریت ایمنی و ریسکارشناس ایمنی و حفاظت کار ۱۱
  ۲۳۹۹منابع آبهیدرولیک و سیالات، هیدروژئولوژی، هیدرولوژی،زمین شناسیکارشناس ازمایشگاه آب ۱۱ ، مهندس منابع آب ۱۱ ، مهندس، منابع آب ۱۲ ، مهندس منابع آب ۱۳ ، مهندس منابع آب ۱۴

  مهندس منابع اب ۱۷ ، مهندسی منابع آب ۱۵ ، مهندسی منابع

  آب ۱۶

  ۲۴۰۰کشاورزیهیدرولیک و هیدرولوژی، سیستم های ابیاری،رابطه آب و خاک و گیاه، ساختمان های انتقال و

  توزیع

  کارشناس ابیاری و کشاورزی ۱۱ ، کارشناس ابیاری و کشاورزی۱۳ ، کارشناس ابیاری و کشاورزی ۱۶
  ۲۴۰۳اقتصاداصول تنظیم بودجه، اصول حسابداری، توسعهاقتصادی و برنامه ریزی، اقتصاد خرد و کلانکارشناس بررسی های اقتصادی ۱۱ ، کارشناس برنامه وبودجه ۱
  ۲۴۰۴مکانیکمقاومت مصالح و طراحی اجزای ،مکانیکی،ترمودینامیک،مکانیک سیالات و انتقال

  حرارت،دینامیک و ارتعاشات

  مهندس مکانیک، مهندس مکانیک ۱۱ ، مهندس مکانیک ۱
  ۲۴۳۴مطالعات اجتماعینظریه های جامعه شناسی، روش تحقیق وامار، اصولومبانی مدیریت، بررسی مسایل اجتماعی ایرانکارشناس مطالعات اجتماعی
  ۲۴۳۵اموزش عالیمدیریت وبرنامه ریزی اموزشی، روش تحقیق وامار،تئوری های مدیریت (رفتار سازمانی ،منابع انسانی،اصول مدیریت)، سنجش وارزشیابی اموزشیکارشناس امور اموزش عالی
  ۲۴۳۷امار موضوعی گروه عمرانریاضی ۱ و ۲ ، مفاهیم و روش های اماری، احتمال ۱ و کاربرد ان، ، روش های نمونه گیری، رگرسیونکارشناس امار موضوعی ۱
  ۲۴۴۰      مترجم زبان فرانسهدستورزبان، واژگان، درک مطلبمترجمی زبان فرانسه
  ۲۴۴۱مترجم زبان انگلیسیدستورزبان، واژگان، درک مطلبمترجمی زبان انگلیسی
  ۲۴۴۲مترجمی زبان عربیدستورزبان، واژگان، درک مطلبمترجمی زبان عربی
  ۲۴۴۳مترجمی زبان المانیدستورزبان، واژگان، درک مطلبمترجمی زبان المانی
  ۲۴۴۴مترجم زبان روسیدستورزبان، واژگان، درک مطلبمترجمی زبان روسی
  ۲۴۴۵مترجم زبان اسپانیایدستورزبان، واژگان، درک مطلبمترجمی زبان اسپانیای
  ۲۴۴۶مترجم زبان ایتالیاییدستورزبان، واژگان، درک مطلبمترجمی زبان ایتالیایی
  ۲۴۴۷مترجم زبان اذریدستورزبان، واژگان، درک مطلبمترجمی زبان اذری
  ۲۴۴۸مترجم زبان چینیدستورزبان، واژگان، درک مطلبمترجمی زبان چینی
  ۲۴۴۹مترجم زبان ترکی استانبولیدستورزبان، واژگان، درک مطلبمترجمی زبان ترکی استانبولی
  ۲۴۵۰مترجم زبان اردودستورزبان، واژگان، درک مطلبمترجمی زبان اردو
  ۲۴۵۱مترجم زبان کره ایدستورزبان، واژگان، درک مطلبمترجمی زبان کره ای
  ۲۴۵۲مترجم زبان ارمنیدستورزبان، واژگان، درک مطلبمترجمی زبان ارمنی
  ۲۴۵۳مترجم زبان صربیدستورزبان، واژگان، درک مطلبمترجمی زبان صربی
  ۲۴۵۴مترجم زبان ژاپنیدستورزبان، واژگان، درک مطلبمترجمی زبان ژاپنی

  جهت دریافت دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون فراگیر اینجا کلیک کنید

  دیدگاه کاربران

  %d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%af
 • تازه ترین ها
 • پربیننده های هفته
 • پربیننده های ماه