جدیدترین ها در سایت جدیده
خودکار-جادویی
 • اخبار
 • استخدام جدید
 • دینی و مذهبی
 • دنیای تکنولوژی و فناوری
 • اخبار اقتصادی
 • دنیای خودرو
 • آگهی استخدام جدید نیروی دریایی ارتش دی 94 | 1394

  مجموعه : استخدام جدید , استخدام دولتی

  استخدام نیروی دریایی ارتش 94, استخدام نیروی دریایی, استخدام جدید

   استخدام افسر پیمانی (پنج ساله) و کارمند پیمانی (شش ساله) در رشتههای علمی، بهداشتی، فنی، درمانی در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

  الف) شرایط عمومی

  1- متدین به دین اسلام و تابعیت جمهوری اسلامی ایران

  2- التزام عملی به احکام اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی ایران و رعایت موازین اخلاق اسلامی

  3- اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه

  4- نداشتن سابقه عضویت و هواداری احزاب، گروه ها و سازمانهای سیاسی

  5- داشتن حسن شهرت و عدم سوء پیشینه کیفری

  6- نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی

  7- داشتن سلامت روانی و جسمانی متناسب با خدمت مورد نظر برابر گواهی اداره بهداشت و درمان نیروی دریایی (حداقل قد165سانتی متر و حداقل دید چشم بدون عینک 10/8 )

  8- شرایط سنی:

  الف-حداکثر سن داوطلبان با مدرک دکترا 40 سال تمام می باشد.

  ب- برای داوطلبان افسرپیمانی وکارمندعلمی پیمانی(بندهای ج- د- ه)شرایط سنی حداقل22وحداکثر30سال می باشد.

  ج-حداقل سن کارمندان فنی پیمانی 18و حداکثرآن 30 سال می باشد .

  (مدت خدمت دوره ضرورت به حداکثرسن داوطلب اضافه می گردد. فرزندان معظم شهداء،آزادگان وجانبازان ازکارافتاده کلی ازشروط سن ومعدل معاف می باشند)

  9- برای داوطلبان استخدام پیمانی داشتن کارت پایان خدمت دوره ضرورت یا معافیت دائم غیر پزشکی یا دفترچه آماده به خدمت (بدون مهر غیبت) که تاریخ اعزام آن بعد از اسفند ماه سال 1394 باشد، الزامی است .

  10- نداشتن تعهد خدمت به سایر سازمانها و ارگانهای دولتی.

  11- داشتن حداقل معدل 13 در مقطع کارشناسی مربوط به کارمندان علمی و افسران پیمانی و حداقل معدل 14 در رشتههای بهداشتی و درمانی (حداقل معدل رشته های مهندسی13می باشد.)

  ب) شرایط اختصاصی استخدام

  1- دارا بودن مدرک تحصیلی متناسب برای تخصصهای علمی، بهداشتی، فنی، درمانی و افسری بهشرح مندرج در برابر هر تخصص ( برای تخصصهای فنی مندرج در بند « و » مدرک فنی یا سابقه کار ذکر شده فقط باید در همان حوزه تخصصی باشد.)

  2- داوطلبانی که سابقه خدمت قراردادی در نیروی دریایی ارتش داشته باشند، از اولویت برخوردار هستند، اما افرادی که قبلاً یک بار بهصورت پیمانی در نیروهای مسلح خدمت نمودهاند، نمیتوانند داوطلب شوند.

  3- برای استخدام در کلیه تخصصها، فرزندان معظم شهدا، فرزندان ایثارگران، فرزندان کارکنان نیروهای مسلح، داوطلبان بومی و دارندگان سابقه بسیجی فعال از اولویتهایی برخوردار خواهند شد.

  4- حافظان کل قرآن کریم در صورت احراز شرایط عمومی و اختصاصی استخدام در اولویت هستند.

  5- پذیرفته شدگان پس از استخدام از نظر محل خدمتی تابع مقررات جاری نیروی دریایـی خواهند بود و در صورت نیاز، بنابه صلاحدید نیروی دریایی به هر منطقه یا پایگاهی انتقال خواهند یافت.

  ج) تخصص‌‌های افسری مورد نیاز(پیمانی پنج ساله)

  ردیف

  تخصص

  مدرک تحصیلی

  تعداد

  1

  مهندسی برق- مخابرات

  کارشناس

  18 نفر

  د) تخصصهای علمی مورد نیاز (کارمند پیمانی 6 ساله)

  ردیف

  تخصص

  مدرک تحصیلی

  تعداد

  محل خدمتی

  1

  مهندسی نرم افزار

  کارشناس

  دو نفر

  تهران

  2

  مهندسی سخت افزار

  کارشناس

  یک نفر

  سیرجان

  ه) تخصصهای بهداشتی مورد نیاز (کارمند پیمانی 6 ساله)

  ردیف

  تخصص

  مدرک تحصیلی

  تعداد

  محل خدمتی

  جنسیت

  1

  کارشناس فیزیوتراپی

  کارشناس

  دو نفر

  جاسک- چابهار

  زن و مرد

  2

  شنوایی سنجی

  کارشناس

  سه نفر

  بندرعباس-چابهار-سیرجان

  زن و مرد

  3

  رادیولوژی

  کارشناس

  دو نفر

  جاسک-بندرعباس

  زن و مرد

  4

  پزشک عمومی

  دکترا

  یک نفر

  جاسک

  زن و مرد

  5

  دامپزشکی عمومی

  دکترا

  یک نفر

  بندرعباس

  زن و مرد

  6

  بینایی سنجی

  کارشناس

  سه نفر

  جاسک-سیرجان-چابهار

  زن و مرد

  7

  بهداشت محیط

  کارشناس

  دو نفر

  سیرجان-بندرعباس

  زن و مرد

  8

  علوم تغذیه

  کارشناس

  چهار نفر

  جاسک-چابهار-منجیل-بوشهر

  زن و مرد

  9

  بهداشت حرفه ایی

  کارشناس

  یک نفر

  جاسک

  زن و مرد

  10

  روانشناس عمومی

  کارشناس

  یک نفر

  تهران

  زن

  11

  تکنولوژی علوم آزمایشگاهی

  کاردان

  یک نفر

  نوشهر

  زن و مرد

  12

  تکنولوژی هوشبری

  کارشناس

  یک نفر

  بندرعباس

  زن و مرد

  و) تخصص های فنی مورد نیاز (کارمند پیمانی 6 ساله)

  ردیف

  تخصص

  مدرک تحصیلی

  تعداد مورد نیاز

  محل خدمتی

  1

  آشـپـز

     دیپلم

  4نفر

  بندرعباس- سیرجان

  2

  تعمیرکار موتورهای دیزلی

  دیپلم

  1نفر

  جاسک

  3

  راننده پایه یک

  ( خودروسنگین-خودرومتوسط کامیون)

  دیپلم

  2نفر

  بندرعباس-جاسک

  4

  آرایشگر

  دیپلم

  1نفر

  بندرعباس

  5

  متصدی ماشین چاپ

  دیپلم

  1نفر

  نوشهر

  6

  آهنگرو جوشکارعمومی

  دیپلم

  1نفر

  بندرعباس

  7

  تعمیرکاربرق وباطری خودرو

  دیپلم

  2نفر

  سیرجان-بندرعباس

  8

  مکانیک

  (تعمیرکارخودروچرخ داروبازرس فنی)

  دیپلم

  1نفر

  بندرعباس

  9

  کمک تعمیرکاردستگاههای

   تبادل حرارتی وبردتی

  دیپلم

  1نفر

  بندرعباس

  10

  مکانیک

  (متصدی تست مخازن زیرسطحی)

  دیپلم

  1نفر

  بندرعباس

  ز) امتیازها

  1- پرداخت حقوق و مزایا برابر قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت

  2- پذیرفته شدگان از تسهیلات وامهای مصوب، کارت اعتباری حکمت و سایر خدمات رفاهی برابر مقررات و ضوابط موجود برخوردار خواهند شد. 3- همسر و فرزندان پذیرفته شدگان بهعنوان افراد تحت تکفل آنان منظور و از تسهیلات بیمه خدمات درمانی و بیمه عمر برابر ضوابط برخوردار خواهند شد.

  ح) مدارک مورد نیاز برای ثبت نام

  1- یک برگ روگرفت از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی

  2- یک برگ روگرفت از مدرک تحصیلی(دارندگان مدارک دکترا مقالات،فعالیت هاو تحقیقات علمی خودرابه همراه داشته باشند)

  3- یک برگ روگرفت از مدرک فنی و حرفهای برای متقاضیان استخدام بند «و» ( برای متقاضیان شغل رانندگی، روگرفت گواهینامه پایه یکم وگواهینامه ویژه یا گواهی معتبر سابقه کار) به تناسب موارد مندرج در جدولهای تخصص

  4- یک برگ روگرفت از کارت پایان خدمت یا معافیت دائم غیر پزشکی یا دفترچه آماده بهخدمت ( بدون مهر غیبت ) با تاریخ اعزام بعد از اسفند ماه سال1394

  5- دو قطعه عکس 4× 3 جدید

  6- اصل و روگرفت نامه بنیاد شهید برای فرزندان معظم شهدا و جانبازان

  7- ارائه مدرک معتبر برای فرزندان خانوادههای ایثارگران، نیروهای مسلح و دارندگان سابقه بسیج با عضویت فعال

  8- واریز مبلغ 000/400 ریال(چهارصد هزار ریال) به حساب 5151579007008 بانک سپه ( به نام عواید عواید پشتیبانی مرکز نداجا ) و ارائه اصل برگه واریزی در زمان ثبت نام

  ط) نحوه ثبت نام

  1- ثبت نام از داوطلبان بهصورت حضوری انجام میشود و به مدارکی که با پست ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  2- داوطلبان برای ثبتنام با مدارک پیشگفته از تاریخ 5/10/94 تا تاریخ 28 /10/94 ( به استثنای روزهای جمعه) از ساعت 0800 تا 1300 با توجه به محل سکونت خود به یکی از نشانی های زیر مراجعه نمایند.

  تهران، میدان رسالت، انتهای خیابان نیروی دریایی، مدیریت گزینش و اسـتـخـدام نیروی دریایی، تلفن 77226003 و 77226007

  بندرعباس، جاده اسکله، جنب درمانگاه تخصصی نیروی دریایی، شعبه استخدام، تلفن 7-5564121 ، داخلی 2055

  بوشهر، منطقه دوم نیروی دریایی، در دوم دژبان، شعبه استخدام، تلفن 19- 4544201 ، داخلی 3036

  بندرجاسک، جنب میدان شهدا، منطقه دوم ولایت نیروی دریایی ارتش جمهوی اسلامی ایران، دایره استخدام، تلفن 5220458

  چابهار، کنارک، منطقه سوم نیروی دریایی ارتش ج. ا. ا، جنب در دژبان، دفتر گزینش و استخدام نداجا، تلفن4312145 و 4312922

  نوشهر، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)، تلفن 3253083

  رشت، میدان نیروی دریایی، فرماندهی آموزش تخصص های دریایی، دفتر استخدام، تلفن 3239975

  خرمشهر، پایگاه نیروی دریایی، نیروی انسانی، شعبه استخدام، تلفن 4233518

  سیرجان، بلوار امام رضا(ع) ، آمادگاه ناوگان جنوب نداجا، در لنگر، شعبه گزینش و استخدام ، تلفن 3203563

  مشهد،کوه سنگی هشت، ابتدای خیابان شهید بهشتی، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن 05138598811   – 05138598300

  شیراز، میدان اطلسی، نبش خیابان فروغی ، روبروی بانک سپه ، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن 07132286313

  اصفهان، خیابان ارتش، سه راه حکیم نظامی، خیابان صفه، نرسیده به اتکاء جنب کانون بازنشستگان نیرو های مسلح، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن 03136202146

  کرمانشاه، بلوار حافظیه، خیابان شهید غیرتمند، نرسیده به بانک حکمت ایرانیان، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن   08338395093

  تبریز، خیابان آزادی، جنب بیمارستان ارتش، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن 04135414136

  * محل و ساعت برگزاری آزمون کتبی و تخصصی هنگام ثبت نام اعلام خواهد شد.

  * شماره تلفن های 77226003-021و 77226007-021در وقت اداری آماده هرگونه پاسخگویی است.

  دیدگاه کاربران

  %d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%af
 • تازه ترین ها
 • پربیننده های هفته
 • پربیننده های ماه