جدیدترین ها در سایت جدیده
خودکار-جادویی
 • اخبار
 • استخدام جدید
 • دینی و مذهبی
 • دنیای تکنولوژی و فناوری
 • اخبار اقتصادی
 • دنیای خودرو
 • آهنگ پیشواز ایرانسل و همراه اول مقام معظم رهبری

  مجموعه : آهنگ پیشواز ایرانسل , آهنگ های پیشواز , آوای انتظار همراه اول

  آهنگ پیشواز ایرانسل, آهنگ پیشواز همراه اول, آهنگ پیشواز سخنان رهبر, آهنگ پیشواز سخنان آیت الله خامنه ای, آوای انتظار سخنان رهبر, کد آوای انتظار آیت الله خامنه ای

  آهنگ پیشواز ایرانسل و همراه اول مقام معظم رهبری

  همراه اول : برای فعال‌سازی کد آهنگ پیشواز موردنظر خود را به ۸۹۸۹ ارسال نمایید، در صورت مشکل با ۹۹۹۰ تماس بگیرید.

  «در صحنه ماندن جوانان» با کد 31687،
  «یکی از دو بهترین » با کد 3168،
  «یاد خدا » با کد 31685،
  «وظیفه امروز ما» با کد 31684،
  «توصیه به جوانان» با کد 31683،
  «طلایه داران جبهه» با کد 31682،
  «تقوا یعنی» با کد 31681،«شور انقلابی» با کد 31680،
  «اوصیکم بالتقوا» با کد 31679،
  «نظام برای مردم» با کد 31678،
  «نقش جوانان در فتنه ی 88» با کد 31677،
  «ما راینا الا جمیلا» با کد 31676،
  «خطاب به جوانان» با کد 31675،
  «خاصیت حرکت الهی» با کد 31674،
  «جوان و نیروی جوانی» با کد 31673،
  «ایستادگی ملت ایران» با کد 31672،
  «همت کنیم» با کد 31671،
  « گشاده‌رو بودن مسؤولین» با کد 31669،
  «اتکا جوانان به خود» با کد 31667،
  «اعتقاد به شهادت» با کد 31666،
  «انتظار افضل اعمال» با کد31665،
  «دشمن‌شناسی» با کد 31663،
  «بیداری همه اقشار» با کد 31662،
  «با قرآن خود را بسازید» با کد 31661،
  «عظمت ایران و شهدا» با کد 31660،
  «عظمت زن در حجاب» با کد 31659،
  «قرن اسلام» با کد 31273،
  «اولین اثر وحدت اسلامی» با کد 31272،
  «نقش خواص» با کد 30993،
  «نقش مرثیه» با کد 30978
  «خطبه حضرت زینب» با کد 30976

  ایرانسل : برای فعال‌سازی کد آهنگ پیشواز ایرانسل موردنظر خود را به ۷۵۷۵ ارسال نمایید.

  ۴۴١٢۴٢۶   خاصیت حرکت الهی    مقام معظم رهبری ٢۵٠٠ ریال    ٣٠ روز
  ۴۴١۵١٢٧   خدا با شماست    مقام معظم رهبری ٢۵٠٠ ریال    ٣٠ روز
  ۴۴١۴٨١٨   خصوصیات بسیج۱    مقام معظم رهبری ٢۵٠٠ ریال    ٣٠ روز
  ۴۴١۴٨١٩   خصوصیات بسیج۲    مقام معظم رهبری ٢۵٠٠ ریال    ٣٠ روز
  ۴۴١٢١٣٩   خطاب به جوانان    مقام معظم رهبری ٢۵٠٠ ریال    ٣٠ روز
  ۴۴١٢٢۵٩   خواسته ی اسلام    مقام معظم رهبری ٢۵٠٠ ریال    ٣٠ روز
  ۴۴١٢١۴۶   در صحنه ماندن جوانان    مقام معظم رهبری ٢۵٠٠ ریال    ٣٠ روز
  ۴۴١٢۵٠۴   بیداری همه اقشار    مقام معظم رهبری ٢۵٠٠ ریال    ٣٠ روز
  ۴۴١۴۴٩۴   پایه اصلی بسیج    مقام معظم رهبری ٢۵٠٠ ریال    ٣٠ روز
  ۴۴١۴١٣٩   پشتوانه امنیت کشور    مقام معظم رهبری ٢۵٠٠ ریال    ٣٠ روز
  ۴۴١٣۶٨١   ترسیم خط دولت ودلتمردان    مقام معظم رهبری ٢۵٠٠ ریال    ٣٠ روز
  ۴۴١٣۴۶٢   تعالیم پیامبران    مقام معظم رهبری ٢۵٠٠ ریال    ٣٠ روز
  ۴۴١٣۶١٨   تقوا یعنی    مقام معظم رهبری ٢۵٠٠ ریال    ٣٠ روز
  ۴۴١٣۶١۵   تقویت ایمان در عمل    مقام معظم رهبری ٢۵٠٠ ریال    ٣٠ روز
  ۴۴١٢١۴١   تکاپو برای رسیدن به هدف    مقام معظم رهبری ٢۵٠٠ ریال    ٣٠ روز

  ۴۴۱۲۰۵۰ مقام معظم رهبری  توصیه به جوانان
  ۴۴۱۸۲۸ مقام معظم رهبری  کجایند عمارها
  ۴۴۱۲۴۲۸ مقام معظم رهبری  وظیفه امروز ما
  ۴۴۱۲۱۵۵ مقام معظم رهبری  شور انقلابی
  ۴۴۱۲۴۲۵ مقام معظم رهبری  همت کنیم
  ۴۴۱۲۴۲۶ مقام معظم رهبری  خاصیت حرکت الهی
  ۴۴۱۲۴۲۱ مقام معظم رهبری  ۸سال جنگ سخت،۸ماه جنگ نرم
  ۴۴۱۲۴۲۲ مقام معظم رهبری  فتنه یعنی…
  ۴۴۱۲۴۲۴ مقام معظم رهبری  همت مضاعف و مایوس کردن دشمن
  ۴۴۱۲۴۲۷ مقام معظم رهبری  نظام برای مردم
  ۴۴۱۲۰۴۴ مقام معظم رهبری  اعتقاد به شهادت
  ۴۴۱۲۰۴۵ مقام معظم رهبری  ایستادگی ملت ایران
  ۴۴۱۲۴۲۳ مقام معظم رهبری  گناه بزرگ
  ۴۴۱۲۰۴۶ مقام معظم رهبری  ما راینا الا جمیلا
  ۴۴۱۲۰۵۲ مقام معظم رهبری  فرهنگ چیست۱
  ۴۴۱۲۰۵۴ مقام معظم رهبری  ملاک موافقت و مخالفت
  ۴۴۱۲۰۵۱ مقام معظم رهبری  عامل اصلی
  ۴۴۱۲۰۴۹ مقام معظم رهبری  طلایه داران جبهه
  ۴۴۱۲۰۵۳ مقام معظم رهبری  فرهنگ چیست
  ۴۴۱۲۲۵۵ مقام معظم رهبری  اتکا جوانان به خود
  ۴۴۱۲۱۴۷ مقام معظم رهبری  نقش جوانان در فتنه ی ۸۸
  ۴۴۱۲۰۴۳ مقام معظم رهبری  عظمت ایران و شهدا
  ۴۴۱۲۰۴۸ مقام معظم رهبری  رمز پیروزی
  ۴۴۱۲۱۵۰ مقام معظم رهبری  بسیج و مجاهدت
  ۴۴۱۲۱۴۱ مقام معظم رهبری  تکاپو برای رسیدن به هدف
  ۴۴۱۲۱۴۰ مقام معظم رهبری  تلاش برای سربلندی ایران
  ۴۴۱۲۰۴۷ مقام معظم رهبری  رمز اقتدار ملتها
  ۴۴۱۲۱۳۹ مقام معظم رهبری  خطاب به جوانان
  ۴۴۱۲۱۴۲ مقام معظم رهبری  یکی از دو بهترین
  ۴۴۱۲۱۴۶ مقام معظم رهبری  در صحنه ماندن جوانان
  ۴۴۱۲۱۴۳ مقام معظم رهبری  اجر الهی
  ۴۴۱۲۱۴۴ مقام معظم رهبری  گشاده رو بودن مسولین
  ۴۴۱۲۱۳۶ مقام معظم رهبری  دشمن شناسی
  ۴۴۱۲۱۳۵ مقام معظم رهبری  بصیر کیست
  ۴۴۱۲۲۵۸ مقام معظم رهبری  جهاد اسلامی
  ۴۴۱۲۲۶۰ مقام معظم رهبری  معنای امتحان
  ۴۴۱۲۱۵۲ مقام معظم رهبری  معنای بسیج
  ۴۴۱۲۱۴۵ مقام معظم رهبری  توفیق خدمت
  ۴۴۱۲۱۵۱ مقام معظم رهبری  فردای ملت ایران
  ۴۴۱۲۲۵۴ مقام معظم رهبری  بسیج،بسیج دلها
  ۴۴۱۲۱۳۸ مقام معظم رهبری  جوان مسلمان ایرانی
  ۴۴۱۲۲۵۳ مقام معظم رهبری  اساس دشمنی با ایران
  ۴۴۱۲۷۳۰ مقام معظم رهبری  ما اسلامی هستیم ۴
  ۴۴۱۲۱۵۳ مقام معظم رهبری  نشانه های ضعف دشمن
  ۴۴۱۲۱۳۷ مقام معظم رهبری  جوان
  ۴۴۱۲۷۳۴ مقام معظم رهبری  انقلاب و استقلال سیاسی
  ۴۴۱۲۱۵۴ مقام معظم رهبری  شاخص برای بسیجیان
  ۴۴۱۲۲۵۶ مقام معظم رهبری  عید قربان در کلام رهبر
  ۴۴۱۲۵۰۸ مقام معظم رهبری  مواظبت در تشخیص
  ۴۴۱۲۷۳۳ مقام معظم رهبری  انقلاب ما
  ۴۴۱۲۵۰۵ مقام معظم رهبری  اقتدار ملت ایران
  ۴۴۱۲۷۳۱ مقام معظم رهبری  ایران و قضیه ی هسته ای
  ۴۴۱۲۵۰۴ مقام معظم رهبری  بیداری همه اقشار
  ۴۴۱۲۱۴۸ مقام معظم رهبری  بسیج آیت الهی
  ۴۴۱۲۲۵۹ مقام معظم رهبری  خواسته ی اسلام
  ۴۴۱۲۲۵۷ مقام معظم رهبری  ایمان و ملت
  ۴۴۱۲۱۴۹ مقام معظم رهبری  بسیج و ایمنی نظام
  ۴۴۱۲۶۸۰ مقام معظم رهبری  وحدت در کلام رهبری
  ۴۴۱۲۵۰۶ مقام معظم رهبری  اسلام،دین عدل
  ۴۴۱۲۷۳۲ مقام معظم رهبری  قانون اساسی
  ۴۴۱۲۷۲۹ مقام معظم رهبری  حکومت مردم سالاری
  ۴۴۱۲۵۰۳ مقام معظم رهبری  عکس العملهای دشمنان
  ۴۴۱۲۵۰۷ مقام معظم رهبری  جمهوری اسلامی درسی برای ملتها
  ۴۴۱۲۸۸۸ مقام معظم رهبری  وظیفه ی مسلمانان
  ۴۴۱۲۷۳۵ مقام معظم رهبری  امام و کلمه جمهوری اسلامی
  ۴۴۱۲۷۳۸ مقام معظم رهبری  تفرقه،منافی با پیشرفت
  ۴۴۱۲۸۸۹ مقام معظم رهبری  آمریکا و مردم ملتها
  ۴۴۱۲۸۹۰ مقام معظم رهبری  درخشش انقلاب
  ۴۴۱۲۷۳۷ مقام معظم رهبری  مهمترین مساله انقلاب ما
  ۴۴۱۲۸۸۶ مقام معظم رهبری  با قرآن خود را بسازید
  ۴۴۱۲۷۳۶ مقام معظم رهبری  همه چیز در اسلام
  ۴۴۱۲۸۹۱ مقام معظم رهبری  اساس مشکل در دنیای اسلام
  ۴۴۱۲۸۸۷ مقام معظم رهبری  ملت مستقل
  ۴۴۱۲۸۹۴ مقام معظم رهبری  جوان و نیروی جوانی
  ۴۴۱۲۸۹۳ مقام معظم رهبری  ولادت نبی مکرم
  ۴۴۱۲۸۹۲ مقام معظم رهبری  اولین اثر وحدت اسلامی

  جدیدترین ها در سایت جدیده

  دیدگاه کاربران

  %d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%af
 • تازه ترین ها
 • پربیننده های هفته
 • پربیننده های ماه